پرسشنامه موفقيت ارتقاء

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

هدف: اين ابزار ديدگاه فرد نسبت به موفقيت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

نحوه تكميل: عبارات زير را بخوانيد و مطابق مقياس مورد نظر، گزينه انتخابي را با علامت دايره مشخص كنيد.

الف= موافقم

ب= تا اندازه‌اي موافقم يا نمي‌دانم.

ج= مخالفم

 

 

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

هدف: اين ابزار ديدگاه فرد نسبت به موفقيت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

نحوه تكميل: عبارات زير را بخوانيد و مطابق مقياس مورد نظر، گزينه انتخابي را با علامت دايره مشخص كنيد.

الف= موافقم

ب= تا اندازه‌اي موافقم يا نمي‌دانم.

ج= مخالفم

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0