تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت دولتی و با عنوان تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان (مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرارده های نفتی)  در ۱۵۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

 چکیده پایان نامه تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان:

در این تحقیق با توجه به مولفه های سه گانه عملکرد سازمان که شامل :

  • کاهش بهای تمام شده محصولات
  • ارائه خذمات متمایز
  • تمرکز برمشتری

هدف این تحقیق آن است که تاثیر پرورش سرمایه انسانی برای این سه شاخص و مولفه در جهت سنجش و ارزیابی  عملکرد سازمان بررسی نماید . فرضیه بکار گرفته شده در این تحقیق ان است که پرورش سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم و سه مولفه تشکیل دهنده آن تاثیر دارد یا خیر؟

با توجه به پاسخ بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده و آزمون های آماری مربوطه نتیجه این پژوهش شامل موارد زیر می باشد.توسعه منابع انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می شود و یک سرمایه مهم و ضروری است که می تواند باعث توانایی و مهارت افراد بر عملکرد بهتر و بهروری سازمان و به مزیت رقابتی دست یابد و به سازمان پویا و یادگیرنده تبدیل شود و سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی سبب ارتقا کارکنان ومهارت های لازم جهت خلق محصولات و خدمات جدید و سبب رشد و بهره وری در اقتصاد ملی میشود.

کلید واژه ها :عملکرد سازمان, پرورش سرمایه انسانی ,کاهش بهای تمام شده خدمات در سازمان,تمایز خدمات سازمان

 

 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن

آنچه دنياي امروز شركت‌ها و سازمان‌ها را با دنياي چند دهه قبل آنها متمايز مي‌كند، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغييرات و تحولات سريع، پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي، توسعة روزافزون ارتباطات و مبادلات سريع اطلاعات است. با اين وصف، پايداري در مزيت رقابتي و عملکرد سازمان ها از طريق توسعة ظرفيت‌هاي فردي و سازماني، براي بقا در چنين شرايطي ضرورت يافته است. امروزه مزيت سازمان‌ها براي پيشي‌گرفتن از يكديگر نه در به كارگيري فناوري جديد، بلكه در بالا بودن اعتماد به نفس و ميزان تعهد كاركنان به اهداف سازماني نهفته است. به عبارتي در رقابت، خلاقيت و دانش عنصر برتري‌بخش شده است و نیاز به پرورش سرمایه های انسانی بعنوان ابزار موفقیت ضروری و حیاتی به نظر میرسد. محققان مي‌كوشند نشان دهند سرمایه های انسانی مي‌توانند نقش عمده‌اي در خلق مزيت رقابتي و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ها داشته باشند(خلعتبري،۱۳۹۱).

با اين حال، تعداد بسيار اندكي از اين تحقيقات به فرصت‌هايي كه براي رهبري صنعت از طريق سرمایه های انسانی و اتخاذ سياست‌هاي منابع انساني وجود دارد، پرداخته‌اند. اين تحقيق تلاش مي‌كند فرصت‌هاي بهبود عملکرد سازمان را  از طريق سرماية انساني موجود در سازمانی در عرصه عای مختلف اقتصادی و .. را پررنگ كند. علاوه بر اين، اين تحقيق از حيث مربوط كردن عامل‌هاي سرماية انساني به سه راهبرد عمدة عملکرد سازمان يك كار جديد محسوب مي‌شود.

 

فهرست مطالب تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان :

چکیده—————————————————————–۱

فصل اول:كليات تحقيق

۱ – ۱٫ مقدمه————————————————————۳

۱-۲٫ بيان مسأله———————————————————–۴

۱-۳٫ اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن—————۶

۱- ۴٫ اهداف تحقيق——————————————————–۷

۱- ۴- ۱٫ هدف اصلي——————————————————-۷

۱- ۴- ۲٫ اهداف فرعي——————————————————۷

۱-۵٫ فرضيات تحقيق——————————————————-۷

۱-۵-۱٫ فرضيه اصلي——————————————————-۷

۱-۵-۲٫ فرضيه هاي فرعي—————————————————-۷

۱-۶٫ تعاريف متغيرها و واژه­هاي کليدي————————–۸

۱-۶-۱٫تعاريف نظري ——————————————————۸

۱-۶-۱-۱٫سرمايه انساني—————————————————–۸

۱-۶-۱-۲٫ عملكرد كاركنان—————————————————۹

۱-۶-۲٫تعريف عملياتي——————————————————۹

۱-۷٫مدل مفهومي ——————————————————–۱۰

فصل دوم:مطالعات نظری

۲-۱٫ مقدمه ————————————————————۱۷

۲-۲٫اهميت مديريت منابع انساني———————————————-۱۹

۲-۳٫٫پرورش سرمايه منابع انساني———————————————-۲۰

۲-۴٫اهداف پرورش منابع انساني———————————————–۲۲

۲-۵٫ابعاد پرورش منابع انساني————————————————۲۳

۲-۶٫فرايند توسعه وپرورش منابع انساني—————————————–۲۵

۲-۷مهمترین سیستمهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی———————————۲۷

۲-۸٫نقش توسعه منابع انساني در كارآيي و اثربخشي فرآيندها————–۳۱

۲-۹٫عملكرد كاركنان و عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد———————————۳۷

۲-۹-۱٫عوامل موثر بر بهبود عملكرد——————————————–۳۷

۲-۱۰٫ضرورت مشاركت كاركنان در سازمان های امروزي——————————۳۸

۲-۱۱٫  سرمايه فكري به عنوان يك عامل مؤثر بر عملكرد منابع انساني————–۴۱

۲-۱۲٫پيشينه سرمايه فكري—————————————————۴۲

۲-۱۳٫ تعاريف سرمايه فكري————————————————-۴۴

۲-۱۴- اجزاي تشكيل دهنده سرمايه فكري—————————————-۴۷

۲-۱۴-۱٫ سرمايه انساني—————————————————-۴۷

۲-۱۴-۲٫ سرمايه ساختاري/ سازماني——————————————–۴۸

۲-۱۴-۳٫ سرمايه مشتري—————————————————-۴۹

۲-۱۵٫ ویژگی‌های سرمایه فکری———————————————-۵۱

۲-۱۶٫ اهداف اندازه گیری سرمایه فكري—————————————–۵۲

۲-۱۷٫ سنجش و اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری————————————-۵۳

۲-۱۸٫ استفاده‌کنندگان اطلاعات مربوط به سرمایه فکری——————————-۵۵

۲-۱۹٫ مدیریت منابع انسانی و سرمایه فکری————————————————-۵۶

۲-۲۰٫ گزارشگری سرمایه فکری——————————————————————۵۹

۲-۲۱٫ارتقاء عملكرد سازماني با استفاده از استراتژي هاي منابع انساني———۶۱

۲-۲۲٫استراتژي هاي مديريت منابع انساني———————————————————۶۲

۲-۲۳٫تاريخچه شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران:—————————–۷۲

۲-۲۴٫فعاليت وخدمات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران:————-۷۴

۲-۲۵٫مشتريان—————————————————————————-۷۵

۲-۲۶٫تأمين كنندگان اصلي: —————————————————————-۷۵

۲-۲۷٫سهامداران: ————————————————————————-۷۵

۲-۲۸٫اركان شركت: ———————————————————————-۷۵

۲-۲۹٫تركيب نيروي انساني: —————————————————————-۷۶

۲-۳۰٫رهبران منطقه: ———————————————————————-۷۶

۲-۳۱٫چشم انداز: ——————————————————–۷۷

۲-۳۲٫مأموريت: ———————————————————۷۷

۲-۳۳٫پيشينه پژوهش——————————————————-۷۸

فصل سوم:روش­شناسي تحقيق

۳-۱٫ مقدمه————————————————————-۹۰

۳-۲٫ روش تحقيق——————————————————-۹۰

۳-۳٫ قلمرو تحقيق ——————————————————–۹۱

۳-۳-۱٫ قلمرو موضوعي تحقيق———————————————–۹۱

۳-۳-۲٫ قلمرو مكاني تحقيق————————————————-۹۱

۳-۳-۳٫ قلمرو زماني تحقيق————————————————–۹۱

۳-۴٫ جامعه آماري——————————————————–۹۱

۳-۵٫ نمونه آماري———————————————————۹۱

۳-۶ . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات——————————————۹۲

۳-۶-۱٫ منابع داده­ها————————————————— —-۹۲

۳-۶-۲٫ ابزار گردآوري داده­ها————————————————-۹۲

۳-۷٫ روايي و پايايي——————————————————-۹۲

۳-۷-۱٫ آلفای کرونباخ——————————————————————–۹۳

۳-۸ . روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات————————————-۹۴

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه————————————————————-۹۶

۴-۲ توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها(آمار توصیفی)——————————–۹۶

۴-۲-۱ توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده——————————-۹۷

۴-۲-۱-۱ جنسیت——————————————————–۹۷

۴-۲-۱-۲ سن———————————————————-۱۰۰

۴-۲-۱-۳ تحصیلات—————————————————–۱۰۲

۴-۲-۱-۴ میزان تجربه—————————————————-۱۰۴

۴-۲-۱-۵ رشته تحصیلی—————————————————۱۰۶

۴-۲-۱-۶ پست سازمانی—————————————————۱۰۸

۴-۲-۱-۷ توصیف سوالات تحقیق ——————————————–۱۱۰

۴-۳ آمار استنباطی ——————————————————-۱۱۶

۴-۳-۱ بررسی نرمال بودن داده ها ——————————————–۱۱۶

۴-۳-۱-۱ بررسی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمان: ——————————–۱۱۶

۴-۳-۱-۲ بررسی نرمال بودن متغیر كاهش بهاي تمام‌شدة ارائة خدمات درسازمان:————۱۱۷

۴-۳-۱-۳ بررسی نرمال بودن متغیر تمايز خدمات سازمان:—————————-۱۱۸

۴-۳-۱-۴ بررسی نرمال بودن متغیر تمركز بر مشتريان در سازمان:———————–۱۱۹

۴-۳-۲ بررسی فرضیات تحقیق :———————————————-۱۲۰

۴-۳-۲-۱ بررسی فرضیه اول:————————————————۱۲۰

۴-۳-۲-۲ بررسی فرضیه دوم :———————————————–۱۲۱

۴-۳-۲-۳ بررسی فرضیه سوم :———————————————-۱۲۲

۴-۳-۲-۴ بررسی فرضیه اصلی :———————————————-۱۲۳

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه ————————————————————۱۲۶

۵-۲ یافته ها ———————————————————–۱۲۶

۵-۲-۱ توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده ——————————۱۲۷

۵-۲-۲ بررسی نرمال بودن داده ها———————————————۱۲۷

۵-۲-۳ بررسی فرضیات تحقیق ———————————————-۱۲۷

۵-۲-۳-۱ بررسی فرضیه اول:————————————————۱۲۷

۵-۲-۳-۲ بررسی فرضیه دوم :———————————————–۱۲۷

۵-۲-۳-۳ بررسی فرضیه سوم :———————————————-۱۲۷

۵-۲-۳-۴ فرضیه اصلی عبارتست از : پرورش سرماية انساني بر عملکرد سازمان تأثير دارد.——۱۲۸

۵-۳ نتیجه گیری ——————————————————–۱۲۸

۵-۴ پیشنهادات تحقیق : —————————————————۱۳۱

۵-۵ محدودیت های تحقیق ————————————————۱۳۱

منابع: —————————————————————-۱۳۲

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0