مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

دانلود پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی مسترداک  معرفی میگردد با عنوان مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ريزي شهری در ۲۵۲ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان :

مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارند.مکان یابی پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهرها می باشد.پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه های ساخت پارکینگ،لزوم مکان یابی مناسب برای پارکینگ نمایان گشت.

این پژوهش در شهر لاهیجان برای رفع معضل  ترافیک انجام شده است و سعی دارد تا با توجه به شرایط و عوامل موثر بر مکان پارکینگ در شهر لاهیجان به مکان یابی مناسب این عنصر بپردازد.این پژوهش چند هدف را دنبال می نماید: ۱-دستیابی به الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای عمومی  با استفاده از سیستم GIS ؛۲-تجزیه و تحلیل عوامل موثردر مکان یابی پارکینگ؛۳-شناسایی نواحی نیازمند پارکینگ عمومی و طبقاتی؛۴-شناساندن اهمیت و کارایی GIS در انتخاب بهترین مکانها برای احداث پارکینگ.

در این تحقیق علاوه بر ارائه الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگ به وسیله GIS به مقایسه روشهای مختلف وزندهی لایه های مکان یابی پارکینگ مانند AHP و منطق فازی بولین و …پرداخته       می شود.

كليد واژه: پارکینگ عمومی وطبقاتی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مکان یابی ،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر لاهیجان.

 

با توجه به مسائل مذكور پژوهش حاضر در ۶ فصل تنظيم گرديده است:

فصل اول: كليات تحقيق كه شامل بيان مسئله،‌سابقه و پيشينه ي تحقيق،اهميت و ضرورت موضوع

تحقيق، اهداف ،‌فرضيه ها، ‌متغيرها و روش تحقيق مي باشد نگارش شده است سپس به مقطع زماني تحقيق و جامعه آماري شهر لاهيجان اشاره شده است.

فصل دوم: به مباني نظري، پيشينه و ادبيات تحقيق اشاره مي گردد .

فصل سوم :  ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی لاهیجان نگارش شده است.

فصل چهارم :به  بررسی وضعیت پارکینگ در شهر لاهیجان از دیدگاه شهروندان پرداخته ،و سپس وضعیت پارکینگ ها در این شهر  مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .

فصل پنجم: با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش  AHP نیز مکانیابی بهینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صورت پذیرفت و تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل احداث آنها پیشنهاد گردید.

در فصل ششم به اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است .

اهداف پژوهش مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان :

هسته برنامه ریزی شهری ،برنامه ریزی های شهری ،کاربری پارکینگ به عنوان کاربری بسیار مهم در سیستم حمل و نقل نظیر ارائه تسهیلات مناسب حمل و نقل عمومی (اتوبوس،مترو و…)،ایجاد معابر  و نصب علائم و همچنین آموزش شهروندان صورت گیرد ،ولی پارکینگ به میزان موردنیاز و متناسب و استاندارد با تقاضای آن و همچنین با مکانیابی صحیح آن وجود نداشته باشد،سیستم حمل و نقل شهر دچار مشکلات عدیده ای می شود. هدف کلی این پژوهش نیز برنامه ریزی و مکانیابی کاربری پارکینگ به عنوان کاربری مهم شهر در راستای ساماندهی آن می باشد. از اهداف جزئی این پژوهش نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بررسی و شناخت وضعیت موجود کاربری پارکینگ و توزیع فعلی آن در شهر لاهیجان
  • نحوه بهره گیری از تکنولوژی های جدید در مکانیابی و نقش آن در ساماندهی پارکینگ
  • فراهم سازی زمینه استفاده از تکنولوژی های جدید و نرم افزارهای جدید مانند GIS ، GPS و … در مکانیابی و برنامه ریزی پارکینگ
  • پیشنهاد پهنه های مناسب جهت ساخت پارکینگ های عمومی
  • کمک به شهرداری و راهنمایی-رانندگی برای ساماندهی و کنترل ترافیک در شهر.

سوالات پژوهش

۱- وضعیت پارکینگهای عمومی موجود در شهر لاهیجان از لحاظ  کمی وکیفی چگونه است؟

۲- مناسبترین مکانها برای احداث پارکینگهای طبقاتی و عمومی در شهر لاهیجان چه مناطقی می باشند؟

فرضيه هاي پژوهش:

  • در مکانیابی و احداث پارکینگ های موجود در سطح شهر (لاهیجان) پارامتر های اصلی مکانیابی در نظر گرفته نشده است.
  • پاركينگ هاي موجود چه از نظر تعداد و چه از نظر سطح وسعت و پراكنش داراي شرايط مناسبي نيست.
  • بهترين الگو براي مكان يابي مناسب پهنه هاي پاركينگ در شهر استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي است.

 

فهرست مطالب مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان :

چكيده ۱

مقدمه  ۲

فصل اول

۱-۱-شرح و بيان مساله پژوهش   ۵

۱-۲-سابقه و پيشينه ي پژوهش   ۶

۱-۳-اهميت و ضرورت موضوع پژوهش   ۱۰

۱-۴-اهداف پژوهش   ۱۰

۱-۵- سوالات پژوهش   ۱۱

۱-۶- فرضيه هاي پژوهش   ۱۱

۱-۷- کاربرد نتايج تحقيق  ۱۱

۱-۸-روش  و ابزار گردآوري اطلاعات   ۱۲

۱-۹- روش تجزيه و تحليل داده ها ۱۳

۱-۱۰-جامعه ي آماري و روش نمونه گيري   ۱۳

۱-۱۱- محدوديتها و موانع تحقيق  ۱۶

۱-۱۲- قلمرو مكاني ، زماني و موضوعي تحقيق  ۱۸

فصل دوم

۲-۱- مقدمه  ۲۱

۲-۲- پيشينه ي تاريخي پارکینگ    ۲۱

۲-۳- جاي پارك  ۲۲

۲-۴- فضا – ساعت   ۲۲

۲-۵- جابجايي(واگردان) ۲۲

۲-۶-عرضه پارکینگ    ۲۲

۲-۷ -تقاضای پارکینگ    ۲۳

۲-۸-تعيين ميزان تقاضاي پاركينگ    ۲۳

۲-۹-روابط مربوط به عرضه، كاربري و تقاضاي پاركينگ    ۲۳

۲-۱۰- استخراج ميزان عرضه و تقاضاي پاركينگ    ۲۴

۲-۱۱- گروهها و منافع متأثر از پاركينگ    ۲۵

۲-۱۲- سطح توقف خودرو  ۲۵

۲-۱۳- حريم و استانداردهاي فضاي پارك  ۲۵

۲-۱۴- ترافيك  ۲۶

۲-۱۵- عوامل تشکیل دهنده ترافیک    ۲۶

۲-۱۶- مدیریت ترافیک    ۲۷

۲-۱۷- تسهیلات ترافیک    ۲۷

۲-۱۸- پارکینگ    ۲۸

۲-۱۹- پاركينگ عمومي  ۲۸

۲-۲۰- دسترسي به پاركينگ    ۲۸

۲-۲۱-  برآورد پارکینگ لازم ۳۰

۲-۲۲- مشکلات احداث پارکینگ    ۳۰

۲-۲۳- اشباع پارکینگ    ۳۱

۲-۲۴- محل پارکینگ    .۳۲

۲-۲۵-توليد سفر  ۳۳

۲-۲۶- مطالعات مبدأ و مقصد ۳۴

۲-۲۷- برنامه ریزی برای معلولین  ۳۴

۲-۲۸- تقسيم بندي پارك حاشيه اي بر اساس مدت توقف   ۳۷

۲-۲۹- استانداردهای خودرو  ۳۷

۲-۳۰-محدوده مورد مطالعه پارکینگ    ۳۸

۲-۳۱-متوسط مدت زمان پارك : ۴۰

۲-۳۲- محل هاي داراي اولويت براي انجام مطالعات پارك حاشيه اي   ۴۱

۲-۳۳-اهميت احداث پاركينگهاي طبقاتي  ۴۲

۲-۳۴- مقايسه هزينه هاي ايجاد يك واحد پاركينگ    ۴۳

۲-۳۵- شاخص های پارکینگ سلامت محور  ۴۳

۲-۳۶- شاخص هاي مكان يابي كاربريهاي شهري   ۴۵

۲-۳۷- تأسیسات پارکینگ    ۴۸

۲-۳۸- سایر فضاهای پارکینگ    ۵۲

۲-۳۹-انواع پارکینگ    ۵۲

۲-۴۰-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک   ۵۵

۲-۴۱- مشکلات احداث پارکینگ    ۶۳

۲-۴۲- سازۀ پارکینگ    ۶۳

۲-۴۳-مدیریت پارکینگ    ۶۴

۲-۴۴-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ    ۶۶

۲-۴۵-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها ۶۸

۲-۴۶-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها ۷۰

۲-۴۷- مكانيابي  ۷۱

۲-۴۸-مکان یابی پارکینگ    ۷۱

۲-۴۹- اهميت مكانيابي صحيح در استقرار پاركينگهاي عمومي  ۷۲

۲-۵۰- معیارهاي موثر در مکانیابی پارکینگ    ۷۳

۲-۵۱- سيستم اطلاعات جغرافيايي  ۷۴

۲-۵۲- استفاده از GIS در شهرسازي و برنامه ريزي شهري   ۷۵

۲-۵۳- استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در حوزه حمل و نقل  ۷۵

۲-۵۴-روش های مکان یابی پارکینگ    ۷۶

۲-۵۵-نتیجه گیری   ۸۰

فصل سوم

۳-۱- مقدمه  ۸۲

۳-۲- موقعيت  جغرافيايي  شهرستان  لاهيجان  ۸۲

۳-۳- موقعيت جغرافيایی شهر لاهيجان  ۸۶

۳-۴- موقعيت ارتباطي شهر لاهيجان  ۸۶

۳-۵- خصوصيات كلي آب و هوایي لاهيجان  ۸۷

۳-۶- درجه حرارت (دما) ۸۹

۳-۷- بارندگي  ۹۰

۳-۸- رطوبت   ۹۵

۳-۹- باد ۹۶

۳-۱۰- زمين شناسي،توپو گرافي شهر لاهيجان  ۹۷

۳-۱۱-شيب وجهت توسعه ي شهر لاهيجان  ۹۹

۳-۱۲- منابع آب  درلاهيجان  ۱۰۲

۳-۱۳- سوانح طبيعي : ۱۰۴

۳-۱۴- پوشش گياهي شهرلاهيجان  ۱۰۴

۳-۱۵-ويژگيهاي جغرافيايي انساني  ۱۰۵

۳-۱۶- پيشينه تاريخي لاهيجان  ۱۱۲

۳-۱۷ – وجه تسميه لاهيجان  ۱۱۳

۳-۱۸- مراكز مذهبي –تاريخي شهر  ۱۱۴

۳-۱۹- بناهاي عمومي شهر  ۱۱۵

۳-۲۰- مراكز ديدني  ۱۱۵

۳-۲۱-  تأسيسات عمومي شهر لاهيجان  ۱۱۶

۳- ۲۲- محلات لاهيجان  ۱۱۸

۳-۲۳- اوضاع اقتصادي لاهيجان  ۱۱۸

۳-۲۴-نتیجه گیری   ۱۲۱

فصل چهارم

۴-۱-مقدمه  ۱۲۳

۴-۲- آمار توصیفی پرسشنامه ها ۱۲۳

۴-۳-نتیجه گیری   ۱۴۷

فصل پنجم

۵-۱-مقدمه  ۱۵۱

۵-۲-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS و مدل AHP  ۱۵۲

۵-۳- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان  ۱۵۷

۵-۴-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان  ۱۵۸

۵-۵- وزن دهی به معیارها ۱۶۸

۵-۶-نتیجه گیری   ۱۷۵

فصل ششم

۶-۱-بحث و نتیجه گیری   ۱۷۷

۶-۲- آزمون فرضیات پژوهش   ۱۷۸

۶-۳-پاسخ به سوالات پژوهش   ۱۸۲

۶-۴- ارائه راهکار و پیشنهادات   ۱۸۴

منابع و ماخذ ۱۸۸

پیوست الف   ۱۹۵

پیوست ب   ۱۹۹

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول۱-۱- تعیین حجم نمونه با بهره گیری از جدول آماده مورگان …. ۱۴
جدول ۱-۲- آلفای  کرونباخ ……… ۱۵
جدول۱-۳- بررسی آلفای کرونباخ بر اساس سوالات موجود در پرسشنامه …… ۱۵
جدول۲ـ۱- ميانگين پياده روي بر مبناي مقصد پاركينگ به…………… ۲۹
جدول ۲-۲- تعداد جاپارک برای معلولین جسمی( منبع: آیین نامۀ طراحی راه های .. ۳۵
جدول ۲-۳- ابعاد و اندازه های پارکینگ وسایل نقلیه، واحد: میلی متر………… ۳۷
جدول ۲-۴- میزان و چگونگی نورپردازی در درون پارکینگ های عمومی……. ۵۱
جدول ۲-۵- ابعاد وسایل حمل و نقل و شعاع گردش Ra, Ri ……… ۶۷
جدول۲-۶- معیارهای پارکینگ در ضوابط ساختمانی طرح تفضیلی شهر لاهیجان… ۶۹
جدول ۲-۷- معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکانیابی پارکینگ ………. ۷۷
جدول ۲-۸- مقیاس ۹ کمیتی ساعتی و وارگاس برای مقایسات زوجی عناصر…. ۷۹
جدول ۳-۱- موقعيت جغرافيايي شهرستان لاهیجان . ۸۲
جدول۳-۲- مشخصات ایستگاه هواشناسی لاهیجان…… ۸۸
جدول۳-۳- وضعیت درجه حرارت در ایستگاه هواشناسی لاهیجان .. ۸۹
جدول ۳-۴- تعداد و درصد روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی لاهیجان . ۹۰
جدول۳-۵- متوسط بارندگی ماهانه و درصد آن در ایستگاه هواشناسی لاهیجان . ۹۱
جدول۳-۵- متوسط بارندگی های فصلی و درصد آن در ایستگاه هواشناسی لاهیجان ۹۳

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول۳-۶- رطوبت نسبی هوا در ماههای مختلف منطبق با ایستگاه هواشناسی لاهیجان.. ۹۵
جدول شماره ۳-۷- نرخ رشد جمعيت شهر لاهيجان با تفكيك جنس از سال ۱۳۳۵- ۸۵ ۱۰۶
جدول۳-۸-تعداد و درصد تغییرات جمعیتی شهرستان لاهیجان بین سالهای …….. ۱۰۹
جدول۳-۹- تعداد و بعد خانوار شهرستان لاهیجان… ۱۰۹
جدول۳-۱۰- درصد باسوادان در جمعیت ۶ ساله و بیشتر برحسب سن به تفکیک جنس.. ۱۱۰
جدول۳-۱۱- ویژگیهای جمعیتی شهرستان لاهیجان بین سالهای ۶۵ و ۷۵ و ۸۵ ……. ۱۱۲
جدول ۳-۱۲- مقايسه تركيب اشتغال كشور، استان وشهرستان لاهيجان برحسب . ۱۲۰
جدول ۴ـ۱- فراوانی  جنسیت افراد نمونه … ۱۲۴
جدول ۴-۲ – میزان سن افراد نمونه افراد نمونه ۱۲۵
جدول ۴-۳ – میزان تحصیلات افراد نمونه ۱۲۶
جدول ۴-۴- توزیع وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در شهر لاهیجان ۱۲۷
جدول ۴-۵ – توزیع وضعیت هدف از سفر در شهر لاهیجان ۱۲۸
جدول ۴-۶ – وضعیت وجود پارکینگ عمومی در مقصد مورد نظر. ۱۲۹
جدول ۴-۷ – مدت زمان پیدا کردن محل پارک . ۱۳۰
جدول ۴-۸- میزان مسافت پیموده شدن از محل پارک خودرو تا مقصد مورد نظر.. ۱۳۲
جدول ۴-۹- میزان  رضایت از مسافت طی شده بعد از پارک خودرو تا مقصد مورد نظر.. ۱۳۳
جدول ۴-۱۰- میزان ساعت های پارک خودرو در پارکینگ های عمومی شهر لاهیجان….. ۱۳۴

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ۴-۱۱- طرح های پارک مطلوب . ۱۳۵
جدول ۴-۱۲- تأثیر یکطرفه کردن خیابان در کاهش ترافیک و حل مشکل پارکینگ .. ۱۳۶
جدول ۴-۱۳- موافقت با ارائه بخشی از خدمات بصورت الکترونیکی در راستای کاهش ۱۳۷
جدول ۴-۱۴- میزان تأثیر بهبود حمل و نقل عمومی  در کاهش ترافیک و مشکل ۱۳۸
جدول ۴-۱۵- رضایت از طراحی و کیفیت تجهیزات پارکینگ های عمومی … ۱۳۹
جدول ۴-۱۶- میزان رضایت از علائم و تابلو های راهنمایی پارکینگ های عمومی.. ۱۴۰
جدول ۴-۱۷- میزان رضایت از امنیت پارکینگ های عمومی در شهر لاهیجان …. ۱۴۱
جدول ۴-۱۸ – ارزیابی  دسترسی به پارکینگ های عمومی… ۱۴۲
جدول ۴-۱۹- ارزیابی هزینه های پارکینگ های عمومی…. ۱۴۳
جدول ۴-۲۰ – منا سب بودن مکان ها ی مذکور برای احداث پارکینگ ازدید شهروندان.. ۱۴۴
جدول ۴-۲۱- تا چه اندازه مکانهای فوق برای احداث پارکینگ مناسبند؟….. ۱۴۵
جدول ۴-۲۲ – کدامیک از مکانهای زیر جهت احداث پارکینگ مناسبترند؟………… ۱۴۶
جدول۴-۲۳- نتایج حاصل از پرسشنامه در شهر لاهیجان…….. ۱۴۸
جدول۵-۱- طبقه بندی لایه ی فاصله تا مراکز تجاری… ۱۵۴
جدول ۵-۲- وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی.. ۱۵۵
جدول ۵-۳- محاسبه وزن معیارها…. ۱۵۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۵-۴- تعیین نسبت توافق ۱۵۶
جدول ۵-۵- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان…. ۱۵۷
جدول ۵-۶- مقیاس مقایسه دوتایی.. ۱۶۹
جدول ۵-۷-  شاخص های عدم توافق تصادفی ( RI ) برای … ۱۷۱
جدول ۵-۷- مشخصات پارکینگ های پیشنهادی شهر لاهيجان….. ۱۷۵
جدول ۶-۱-آزمون تی تک نمونه ای.. ۱۷۸
جدول۶-۲- بررسی سوالات  به عنوان نمونه ۱۷۹
جدول ۶-۳- ضریب همبستگی ۱۸۰
جدول ۶-۴- همبستگی.. ۱۸۱
جدول ۶-۵-آزمون تی تک نمونه ای … ۱۸۱
جدول۶-۷- مشخصات کلی پارکینگ های شهر لاهیجان ۱۸۳
جدول ۶-۸- مناسبترین مکانها برای احداث پارکینگ در شهر لاهیجان. ۱۸۴

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار(۳-۱): نمودار درجه حرارت شهر لاهیجان با توجه به جدول بالا.. ۹۰
نمودار(۳-۲ ): درصد بارندگی ماهانه (میلیمتر) در ایستگاه هواشناسی لاهیجان ۹۲
نمودار(۳-۳): متوسط بارندگی فصلی لاهیجان بر حسب میلیمتر. ۹۳
نمودارآمبروترلیک(۳-۴):میزان بارندگی درسال۱۳۸۷ درشهرلاهیجان- برگرفته از.. ۹۳
نمودار (۳-۵): میانگین ماهانه رطوبت نسبی… ۹۶
نمودار(۳-۷): درصد باسواد در نقاط شهری….. ۱۱۱
نمودار(۳-۸): درصد باسواد در نقاط روستایی…. ۱۱۱
نمودار (۴-۱): فراواني افراد نمونه برحسب جنس ۱۲۴
نمودار (۴-۲): فراواني افراد نمونه برحسب سن….. ۱۲۵
نمودار (۴-۳): فراواني افراد نمونه برحسب ميزان تحصيلات…. ۱۲۶
نمودار (۴-۴): وضعيت نوع وسيله مورد استفاده در شهر لاهيجان… ۱۲۷
نمودار (۴-۵): فراواني هدف از سفردر لاهيجان ۱۲۹
نمودار (۴-۶): فراواني وضعیت وجود پارکینگ عمومی در مقصد مورد نظر.. ۱۳۰
نمودار (۴-۷): فراواني مدت زمان پیدا کردن محل پارک.. ۱۳۱
نمودار (۴-۸): فراواني میزان مسافت پیموده شدن از محل پارک خودرو تا مقصد مورد. ۱۳۲
نمودار (۴-۹): میزان  رضایت از مسافت طی شده بعد از پارک خودرو تا مقصد مورد نظر ۱۳۳

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار (۴-۱۰): میزان ساعت های پارک خودرو در پارکینگ های عمومی شهر لاهیجان ۱۳۴
نمودار (۴-۱۱): فراواني طرح های پارک مطلوب .. ۱۳۵
نمودار (۴-۱۲): تأثیر یکطرفه کردن خیابان در کاهش ترافیک و حل مشکل پارکینگ ۱۳۶
نمودار (۴-۱۳): موافقت با ارائه بخشی از خدمات بصورت الکترونیکی در راستای ۱۳۸
نمودار (۴-۱۴): میزان تأثیر بهبود حمل و نقل عمومی  در کاهش ترافیک و مشکل ……. ۱۳۹
نمودار (۴-۱۵): ميزان رضایت از طراحی و کیفیت تجهیزات پارکینگ های عمومی…. ۱۴۰
نمودار (۴-۱۶): میزان رضایت از علائم و تابلو های راهنمایی پارکینگ های عمومی… ۱۴۱
نمودار (۴-۱۷): میزان رضایت از امنیت پارکینگ های عمومی در شهر لاهیجان…… ۱۴۲
نمودار (۴-۱۸) ميزان رضايت از  دسترسی به پارکینگ های عمومی……… ۱۴۳
نمودار (۴-۱۹): ارزیابی هزینه های پارکینگ های عمومی….. ۱۴۴
نمودار (۴-۲۰): منا سب بودن مکان ها ی مذکور برای احداث پارکینگ ازدید شهروندان ۱۴۵
نمودار (۴-۲۱): تا چه اندازه مکانهای فوق برای احداث پارکینگ مناسبند؟ ۱۴۶
نمودار (۴-۲۲): کدامیک از مکانهای زیر جهت احداث پارکینگ مناسبترند؟ ۱۴۷

 

فهرست اشكال

عنوان صفحه
شكل(۱-۱) نقشه محدوده مورد مطالعه در این …….. ۱۸
شکل(۱-۲) فلوچارت مطالعات انجام شده در این پژوهش در راستای فرایند مکانیابی ۱۹
شكل (۲-۱)  پارکینگ معلولین و علائم راهنمای پارکینگ برای معلولین….. ۳۶
شكل(۲-۲)  نورپردازی پارکینگ های شبانه روزی در شب… ۵۰
شكل(۲-۳ ) پارک خیابانی( حاشیه ای)… ۵۴
شكل(۲-۴) پارکینگ مکانیکی. ۵۷
شكل(۲-۵) نمونه ای از  دستگاه پارکومتر… ۶۰
شكل(۲-۶) نمونه ای از حضور پارکبان در خیابان.. ۶۱
شکل (۳-۱) : نقشه موقعیت و حدود جغرافیایی شهر لاهیجان.. ۸۳
شکل(۳-۲):نمایش محدوده شهرستان لاهیجان با تفکیک بخش ها و دهستان ها… ۸۵
شکل( ۳-۳) نقشه اقلیم شهر لاهیجان….. ۸۸
شکل(۳-۴) نقشه خطوط همباران شهر لاهیجان… ۹۴
شکل (۳-۵): نقشه زمین شناسی شهر لاهیجان.. ۹۸
شکل (۳-۶):نقشه شیب شهر لاهیجان… ۱۰۰
شکل(۳-۷):نقشه رودخانه های شهر لاهیجان.. ۱۰۳
شکل(۳-۸): نقشه نقاط توریستی شهر لاهیجان .. ۱۱۶
شكل(۵-۱): نقشه طبقات ارتفاعي شهر لاهيجان.. ۱۵۹

 

فهرست اشكال

عنوان صفحه
شكل۵-۲- نقشه طبقات شيب شهر لاهيجان… ۱۶۰
شكل۵-۳- نقشه مراكز اداري شهر لاهيجان… ۱۶۱
شكل ۵-۴- نقشه مراكز فرهنگي آموزشي درماني تفريحي شهر لاهيجان…… ۱۶۲
شكل۵-۵- نقشه مراكز تجاري شهر لاهيجان……… ۱۶۳
شكل۵-۶- نقشه معابر شهر لاهيجان………. ۱۶۴
شكل۵-۷-  نقشه تراكم ترافيك شهر لاهيجان…. ۱۶۵
شكل۵-۸- نقشه تراكم جمعيت شهر لاهيجان……. ۱۶۶
شكل۵-۹- نقشه ارزش ملك شهر لاهيجان…………… ۱۶۷
شكل۵-۱۰- نقشه حاصل از اجراي مدل AHP جهت مكان يابي پاركينگ شهر لاهيجان ۱۷۲
شکل ۵-۱۱- نقشه پارکینگ های پیشنهادی شهر لاهيجان………………… ۱۷۳
شکل ۵-۱۲- نقشه پارکینگ های پیشنهادی و موجود شهر لاهيجان………. ۱۷۴

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0