گزارش کارآموزی واحد پیشتیبانی فنی سویچ مخابرات استان

گزارش کارآموزی واحد پیشتیبانی فنی سویچ مخابرات استان

این گزارش در ۴۳ صفحه و با موضوع پیشتیبانی فنی سویچ مخابرات در مدت کارآموزی دانشجوی رشته برق  نگارش شده است .

کارآموزی واحد پیشتیبانی فنی سویچ مخابرات استان

فناوری اطلاعات امروزه به عنوان ابزاری جهت مديريت سازمان ها علم جديدی است که تمامی جهان را در برگرفته است و فن آوری اطلاعات و ارتباطات جامعه ای به وجود می آورد که در آن ارتباطات و زندگی انسان ها براساس وسايل ارتباطی آنها شکل می گيرد و مديريت اطلاعات از طريق فرهنگ اطلاعات صورت می گيرد. پس کليه ارتباطات از طريق مديريت يک بخش سازماندهی می شود.

در این گزارش کارآموز  دوره کارآموزی خود را در بخش پشتيبانی فنی مراکز سوييچ می گذراند.. پس در اين بخش نيز سوييچ به عنوان عنصر و عامل اصلی در مديريت ارتباطات نقش عظيمی را بر عهده دارد و کارها و فعاليت های اين بخش تنها با بررسی و کنترل و رفع خرابی سوييچ انجام می گيرد. و آنچه در اينجا مهم است ايجاد ارتباط کليه مشترکين با هم از طريق سوييچ است.

به کارآموز آموزش های لازم جهت ايجاد و برقراری يک ارتباط مطلوب از طريق سوييچ و اجزای داخلی ان و وظايف هر کدام از وسايل ارتباطاتی از جمله کافو و پست که در مسير برقراری ارتباط هستند داده می شود. همچنين وظايف هر مرکز مخابراتی و کارهايی که برای ارتباطات مطلوب تر انجام می دهد. در این گزارش کارآموز در ۴۳ صفحه با فرمت Word کلیه جزئیات ساختار و عملکرد واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات را توضیح داده است.

 

فهرست و عناوین گزارش کارآموزی پیشتیبانی فنی سویچ مخابرات

 • مقدمه
 • فصل اول آشنايی با مکان کارآموزی
 • تاريخچه
 • شرخ مختصری از فرآيند خدمات
 • فصل دوم ارزيابی بخش های مرتبط به رشته ICT
 • موقعيت رشته کارآموز
 • شرح وظايف رشته کارآموز
 • برنامه های آينده سازمان
 • فصل سوم آموخته ها
 • واحد پشتيبانی فنی مراکز شهری
 • توپولوژی شبکه
 • مرکز ترانزيت
 • Numbering
 • تماس های شهری
 • تماس های بين شهری
 • کد منطقه
 • تماس های کشوری
 • مرکز مخابراتی
 • مسير برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز
 • سيگنالينگ صحبت
 • تبديل صوت به سيگنال ديجيتالی
 • لينک E1
 • فيبر نوری
 • Call prossesing
 • چگونگی شماره گيری
 • آشنايی با سخت افزار سوئيچ
 • انواع کارت ها
 • مکانيسم Loud sharing و Hot standby
 • سرويس های ويژه مخابراتی
 • شارژينگ
 • شبکه های نسل آينده
 • نتيجه گيری

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0