پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم :

امروزه موضوع پیشگیری از وقوع جرم بیش از گذشته مورد توجه جدی مسئولین قضائی قرار گرفته و سياست جنايي مجموعه تدابيري را در مقابله با پديده مجرمانه اتخاذ مي كند كه بخشي از اين تدابير به اقدامات پيشگيري وضعي باز مي گردد، كه درصدد تحديد فرصت ها و موقعيت هاي جرم زا و دشوار كردن تحقق فكر مجرمانه است. از جمله اين راهبرد ها، حفاظت و حمايت از آماج هاي جرم است. جامعه در دور كردن ذهن و فكر افراد از بزهكاري و پيشگيري اجتماعي، توفيق كاملي كسب نكرده است.

بنابراين بايد نسبت به ايجاد مانع پس از تحقق فكر مجرمانه اقدام كند. يكي از روش هايي كه در اين مرحله گذار از انديشه به عمل را دشوار مي كند، تقويت حفاظتي از آماج هاي جرم است. اهمیت و ضرورت این موضوع از یک نگاه بدان جهت است که استفاده از نظریات و دیدگاه های سیاست جنایی اسلام و راهبردهای نوین دانش پیشگیری در قالب پیشگیری وضعی و کاربردی نمودن آن در جامعه مستلزم آن است که جایگاه این شیوه ها در متون منابع اسلامی نیز بررسی شود، به علاوه ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای موثر و قابل اجرا در جامعه خودمان با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم.

مهم ترین هدف این پژوهش ارائه راهکارها و تدابیر عملی- کاربردی در راستای یک طرح جامع پیشگیری از جرم است که فقدان مباحث پیشگیری وضعی در آن، خصوصاً با نگاه به آموزه های اسلامی، خلأ بزرگی خواهد بود.

 

 اهداف تحقیق

از همان ابتدای انتخاب موضوع تعیین اهداف اولیه و تلاش در جهت  تحقق بخشیدن به آنها مد نظر بوده است .بطور خلاصه اهداف کلی و جزئي از انجام این تحقیق را می توان در قالب محورها ی ذیل بیان داشت :

هدف کلی: پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم .

هدف جزئی:

۱-بررسی راهبردهایی در جهت حفاظت فیزیکی از آماج های جرم ؛

۲-رویکرد راهبردی و چند تدبیره برای پیشگیری از جرم ؛

۳-پی ریزی روش های صریح و روشن برای کنترل و ارزیابی تدابیر در جهت کاهش جرایم .

 پيشینه تحقیق

درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وكتاب در سالهاي اخير به رشته تحرير درآمده كه البته بررسی و توصیف آنچنان که در این پژوهش بیان شده است، پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.

فهرست مطالب

چکیده     ۱

مقدمه     ۲

فصل اول : کلیات و طرح تحقیق         ۴

الف) بیان مساله تحقیق         ۴

ب) سوالات اصلی و فرضیه تحقیق      ۵

ج) اهداف تحقیق    ۶

د) پشینه تحقیق      ۶

ه) روش و سازماندهی تحقیق  ۷

و)ساختار تحقیق     ۷

فصل دوم : مفهوم و ماهیت پیشگیری از طریق حفاظت از آماج هاي جرم         ۹

مبحث نخست: مفهوم پیشگیری در حقوق كيفري   ۹

گفتار اول: تعریف پیشگیری و بزهكار از ديدگاه جرم شناسي            ۱۲

بند اول: تعریف بزهكاري     ۱۵

بند دوم: تعریف پيشگيري     ۱۷

گفتار دوم: سیر تاریخی پیشگیری از طریق حفاظت از آماج هاي جرم             ۱۹

گفتار سوم: محافظت از آماج ها در سیاست جنایی اسلام      ۲۳

مبحث دوم: مبانی و اهداف پیشگیری از حفاظت از آماج هاي جرم     ۲۵

گفتار اول: مبانی پیشگیری و ضعي و حفاظت از آماج هاي جرم        ۲۶

بند اول: نظریه انتخاب عقلانی           ۲۷

بند دوم: نظریه فرصت         ۲۹

بند سوم: نظریه کنترل و مهار بزهکار  ۳۱

بند چهارم: دیدگاه اقتصاد و بازار جرم   ۳۴

گفتار دوم: اهداف پیشگیری حفاظتی در حقوق كيفري         ۳۵

بند اول: دشوار یا ناممکن نمودن وقوع جرم         ۳۶

بند دوم: جلوگيري از پيدايش  و تشديد انگيزه مجرمانه        ۳۷

فصل سوم : ابزارها وآماج های بزهکاری در پيشگيري جرم از ديدگاه حقوق كيفري.        ۴۱

مبحث اول کنترل ابزارها و مقدمات جرم            ۴۱

گفتار اول: جرم انگاری معاونت و اقدامات مقدماتی            ۴۲

بند اول: جرم انگاری معاونت ۴۴

بند دوم: جرائم بازدارنده        ۴۶

الف: جرائم بازدارنده پول شويي          ۴۷

ب: نگاه شهوت آمیز و خلوت با نامحرم ۴۹

ج: مشروبات الکلی ۵۰

د:مواد مخدر         ۵۲

بند سوم: از بین بردن زمینه ها و مقدمات           ۵۴

گفتار دوم: ابزار و تسهیل کننده های جرم           ۵۶

بند اول: کنترل ابزار و آلات جرم        ۵۷

الف: كنترل و ابزار و آلات جرم          ۵۸

ب: ايمن سازي اسنادو مدارك ۶۱

بند دوم: ضبط یا از بین بردن آلات جرم ۶۴

مبحث دوم: جايگاه و قلمرو حفاظت از آماج ها در پيشگيري از جرم    ۶۷

گفتار اول: حفاظت فیزیکی    ۷۰

بند اول: خارج کردن آماج از دست مجرمان         ۷۱

بند دوم: تدابیر فنی حافظت از آماج هاي جرم       ۷۳

بند سوم: علامت گذاری اموال ۷۷

بند چهارم: کنترل ورودی ها و خروجی ها          ۷۸

گفتار دوم: حفاظت الکترونیکی           ۸۰

بند اول: نظارت ویدئویی       ۸۱

بند دوم: محافظت از داده های نرم افزاری          ۸۳

الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترسی    ۸۴

ب: تدابیر نظارتی   ۸۴

ج: تدابیر صدور مجوز         ۸۵

فصل چهارم : راهبرد ؛حمایت و حفاظت از افراد در معرض بزه       ۸۹

مبحث اول: حمایت از بزه دیدگان         ۸۹

گفتار اول: حمایت قبل از وقوع جرم     ۹۱

بند اول: دفاع مشروع           ۹۲

بند دوم: قوانین بیمه اجباری   ۹۶

بند سوم:از بین بردن موقعیت های بزه دیدگی      ۹۷

گفتار دوم: حمایت از وقوع جرم           ۹۸

گفتار سوم: حمایت از بزه دیدگان خاص  ۱۰۱

بند اول: زنان        ۱۰۱

الف: حجاب زنان    ۱۰۲

ب: حمايت از زنان در مقابل خوشونت هاي خانوادگي        ۱۰۵

بند دوم: اطفال       ۱۰۶

بند سوم: سالمندان و محجورین            ۱۱۰

مبحث سوم: راهبردهای پیشگیری از طریق حفاظت گران آماج ها      ۱۱۲

گفتار اول: مراقبت از آماج های جرم در مقابل بزهکار       ۱۱۲

گفتار دوم: راهبردهای اصلی سخت کردن آماج     ۱۱۴

نتیجه گیری          ۱۱۶

پيشنهادها             ۱۲۱

منابع و مآخذ         ۱۲۶

چكيده به لاتين       ۱۳۲

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0