پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت  مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی در ۲۱۵ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است.  مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر:

 

هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی همه سطوح سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر در سال ۱۳۹۲ تشکیل می‌دهند که شامل ۱۴۵ نفر بودند. تعداد نمونه مورد مطالعه این پژوهشی بر اساس جدول حجم نمونه مورگان ۱۰۵ نفر بوده است. با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای روان‌رنجوری، انعطاف‌پذیری و سازگاری از سطح ۰۵/۰ بیشتر می‌باشد. این ابعاد در پیش‌بینی رفتار ضدتوليد معطوف به همكاران تأثیر معناداری ندارد. همچنین می‌توان از سایر ابعاد برای پیش‌بینی استفاده کرد.

واژگان کلیدی: رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی

 

اهداف پ‍ژوهش

هدف اصلي

هدف اصلي پژوهش حاضر پیش‌بینی رفتارهاي ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت و رفتارهای شهروندي سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمینی‌شهر مي‌باشد كه به اهداف فرعی زير تقسيم مي‌گردد.

 

اهداف فرعی

  • پیش‌بینی رفتارهاي ضدتولید معطوف به همكاران بر اساس رفتار شهروندي سازماني
  • پیش‌بینی رفتارهاي ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس رفتار شهروندي سازماني
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همكاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت

 

ضرورت انجام تحقیق

اهمیت چنین پژوهشی با اشاره به تبعات رفتارهای ضدتولید بهتر مشخص می‌شود. به همین دلیل، سازمان‌های سراسر جهان از روانشناسان صنعتی-سازمانی انتظار دارند تا برای کمک به شناسایی و کاهش این‌گونه رفتارها اقدام کنند. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهند که در راستای انجام مطالعات مربوط به شناسایی رفتارهای ضدتولید در سازمان‌ها و صنایع در ایران تاکنون تلاش‌های جدی و نظام‌داری صورت نپذیرفته‌اند؛ و از آنجا كه پژوهش‌های انجام‌شده در مورد رفتارهای ضدتولید نسبتاً جدید می‌باشد و کمتر بسط یافته‌اند، این رفتارها در جهان موجب از دست دادن میلیاردها دلار در سال می‌شود (پیرس و گیاکالون ۲۰۰۳، اونس ۲۰۰۸).با توجه به اين که برخی از رفتارهای ضدتولید در كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمینی‌شهر ديده شده كه بر عملكرد و بهره‌وري سازمان تأثير منفي گذاشته است و مي‌توان به بعضي از موارد شامل استفاده از مرخصی استعلاجی بدون داشتن کسالت و بیماری توسط برخی از کارکنان، انجام کارها و فعالیت‌ها با کیفیت و کمیت پایین، هم چنین گهگاه رفتارهای نامناسب کلامی، استفاده نامناسب و بعضاً سوءاستفاده از زمان‌های کاری خود مثل پیگیری و انجام امور شخصی و… بهره می‌برند، لذا ضرورت انجام این پژوهش زمانی بیش از پیش احساس می‌گردد که به سنجش عوامل شخصيتي و ارتقاء رفتار شهروندي سازماني در فرآيند بدو استخدام توجه گردد و با ملاك قرار دادن آن‌ها در فرآيند عملكرد شغلي به افزایش عملکرد كاركنان و توسعه‌ی سازمانی و اثربخشی سازمان منجر گردد تا رفتارهاي ضدتولید كاركنان را كاهش دهد.

 

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………….. ۱

فصل اول-کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………….. ۳

۱-۱ بيان مسئله…………………………….. ۵

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق………………………. ۸

۱-۳ اهداف پ‍ژوهش……………………………. ۹

۱-۳-۱ هدف اصلي ……………………………. ۹

۱-۳-۲ اهداف فرعی…………………………… ۹

۱-۴ تعاريف نظري و عملیاتی متغيرها……………. ۱۱

۱-۴-۱ تعاريف نظري………………………….. ۱۱

۱-۴-۲ تعاريف عملياتي متغيرها………………… ۱۳

فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………….. ۱۶

۲-۱ رفتارهای ضدتولید……………………….. ۱۶

۲-۱-۱ تعاریفی از رفتارهای ضدتولید……………. ۱۸

۲-۱-۲ رفتارهای ضدتولید چگونه طبقه‌بندی شده‌اند؟…. ۱۸

۲-۱-۲-۱ دسته‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه اسپکتور و همکاران  ۱۹

۲-۱-۲-۲ طبقه‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه گرايز.. ۲۰

۲-۱-۳ ابعاد پنج‌گانه رفتارهای ضدتولید…………. ۲۰

۲-۱-۳-۱ بدرفتاری با دیگران………………….. ۲۱

۲-۱-۳-۲ انحراف از تولید…………………….. ۲۳

۲-۱-۳-۳ خرابکاری…………………………… ۲۳

۲-۱-۳-۴ سرقت………………………………. ۲۴

۲-۱-۳-۵ رفتارهای کناره‌گیرانه………………… ۲۵

۲-۱-۴ پیشایندهای رفتارهای ضدتولید……………. ۲۵

۲-۱-۴-۱ شش طبقه‌بندی پیشایندهای رفتارهای ضدتولید.. ۲۵

۲-۱-۴-۲ طبقه‌بندی پیش‌بینی‌های رفتارهای ضدتولید بر اساس ماهیتشان ۲۶

۲-۱-۵ پیامدهای رفتارهای ضدتولید……………… ۳۰

۲-۲ شخصیت: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی………… ۳۰

۲-۲-۱ مفهوم شخصیت………………………….. ۳۰

۲-۲-۲ نظریه‌های شخصیت……………………….. ۳۲

۲-۲-۲-۱ دیدگاه روان‌پویایی…………………… ۳۲

۲-۲-۲-۲ دیدگاه انسان‌گرایانه…………………. ۳۵

۲-۲-۲-۳ دیدگاه روابط بین فردی……………….. ۳۷

۲-۲-۲-۴ دیدگاه یادگیری اجتماعی………………. ۳۸

۲-۲-۲-۵ دیدگاه شناختی………………………. ۴۰

۲-۲-۲-۶ صفت‌گرایان………………………….. ۴۲

۲-۲-۲-۷ ریموند کتل…………………………. ۴۴

۲-۲-۲-۸ نظریۀ میدانی لوین…………………… ۴۴

۲-۲-۲-۹ گوردن آلپورت……………………….. ۴۷

۲-۲-۲-۱۰ نظریه آیزنک……………………….. ۴۷

۲-۲-۲-۱۱ نظریه رو………………………….. ۵۰

۲-۲-۲-۱۲ نظریه هالند……………………….. ۵۲

۲-۳ رفتار شهروندی سازمانی چیست؟……………… ۶۱

۲-۳-۱ انواع رفتار شهروندی در سازمان………….. ۶۲

۲-۳-۲ ابعاد رفتار شهروندی…………………… ۶۳

۲-۳-۳ اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی سازمانی ۶۹

۲-۳-۴ چهارچوب‌های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی… ۷۱

۲-۳-۵ تأثیر ویژگی‌های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی ۷۲

۲-۳-۶ پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی و روابط آن با دیگر سازه‌ها…………………………………………. ۷۴

۲-۳-۷ ادراک و انصاف و رفتار شهروندی سازمانی…… ۷۵

۲-۳-۸ تأثیرات میانجی اعتماد به سرپرست………… ۷۵

۲-۳-۹ رابطه با سازه‌های عملکرد……………….. ۷۷

۲-۳-۱۰ وابستگی متقابل تکالیف و رفتارهای شهروندی سازمانی  ۷۷

۲-۳-۱۱ رفتارهای شهروندی سازمانی خدمت‌گرا………. ۷۸

۲-۳-۱۲ کلیات رفتار شهروندی سازمانی…………… ۷۹

۲-۳-۱۳ پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی………… ۷۹

۲-۳-۱۴ پیشایندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی…. ۸۰

۲-۳-۱۵ رابطه بین جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی… ۸۲

۲-۳-۱۶ جهت‌گیری جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی…. ۸۳

۲-۳-۱۷ حرفه‌های جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی…. ۸۳

۲-۳-۱۸ پیشایندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی… ۸۴

۲-۴ جمع بندی از مرور مطالعاتی برای ارائه چارچوب نظری تحقیق   ۸۹

۲-۵ نمودار تحقیق…………………………… ۹۱

فصل سوم-روش کار و تحقیق

مقدمه…………………………………….. ۹۳

۳-۱ روش پژوهش……………………………… ۹۳

۳-۲ جامعه‌ی آماری…………………………… ۹۳

۳-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری…………………… ۹۳

۳-۴ یافته های توصیفی ویافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی…………….. ۹۵

۳-۵ ابزار پژوهش……………………………. ۱۰۲

۳-۵-۱ پرسشنامه رفتارهای ضدتولید……………… ۱۰۲

۳-۵-۲ پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت فرم كوتاه NEO-FFI 103

۳-۵-۳ پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی………. ۱۰۳

۳-۶ روش اجرا………………………………. ۱۰۴

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………… ۱۰۴

فصل چهارم-نتایج

مقدمه…………………………………….. .. ۱۰۶

۴-۱ یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………. ۱۰۶

۴-۲ آزمون فرضیه‌ها………………………….. ۱۰۷

۴-۳ خلاصه یافته‌ها ونتایج…………………….. ۱۱۵

فصل پنجم-نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………….. ۱۱۸

۵-۱ نتیجه‌گیری……………………………… ۱۱۸

۵-۲ محدودیت‌های پژوهش……………………….. ۱۲۷

۵-۲-۱ در اختیار محقق……………………….. ۱۲۷

۵-۲-۲ خارج از اختیار محقق…………………… ۱۲۸

۵-۳ پیشنهادهای پژوهشی………………………. ۱۲۸

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی……………………… ۱۲۹

۵-۵ ملاحظات اخلاقی…………………………… ۱۳۱

۵-۶ خلاصه نتایج…………………………….. ۱۳۱

منابع…………………………………….. ۱۳۲

منابع فارسی……………………………….. ۱۳۳

منابع انگلیسی……………………………… ۱۳۶

پیوست‌ها…………………………………… ۱۴۹

فهرست نام‌ها……………………………….. ۱۵۸

چکیده انگلیسی……………………………… ۱۶۲

فهرست جداول

جدول ۳-۱: جدول توصیفی مربوط به جنسیت کارکنان مورد مطالعه ۹۴

جدول ۳-۲: جدول توصیفی مربوط به نوع کار کارکنان مورد مطالعه   ۹۶

جدول ۳-۳: آمار توصیفی مربوط به سابقه خدمت کارکنان مورد مطالعه ۹۷

جدول ۳-۴: جدول توصیفی مربوط به سطح تحصیلات کارکنان مورد مطالعه ۹۸

جدول ۳-۵: آمار توصیفی مربوط به سن کارکنان مورد مطالعه    ۹۹

جدول ۳-۶: آمار توصیفی مربوط به وضعیت تأهل مورد مطالعه    ۱۰۰

جدول ۳-۷: آمار توصیفی مربوط به نوع استخدام کارکنان مورد مطالعه…………………………………………. ۱۰۱

جدول ۴-۱: آمار توصیفی مربوط به مؤلفه‌های رفتارهای ضدتولید ۱۰۶

جدول ۴-۲: آمار توصیفی مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت.. ۱۰۶

جدول ۴-۳: آمار توصیفی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی ۱۰۷

جدول ۴-۴: مشخصه‌های آماري رگرسيون…………….. ۱۰۷

جدول ۴-۵: خلاصه تحليل واريانس………………… ۱۰۷

جدول ۴-۶: خلاصه جدول رگرسیون…………………. ۱۰۸

جدول ۴-۷: مشخصه‌های آماري رگرسيون…………….. ۱۰۹

جدول ۴-۸: خلاصه تحليل واريانس………………… ۱۰۹

جدول ۴-۹: مشخصه هاي آماري رگرسيون……………. ۱۱۰

جدول ۴-۱۰: خلاصه تحليل واريانس……………….. ۱۱۰

جدول ۴-۱۱: خلاصه جدول رگرسیون………………… ۱۱۱

جدول ۴-۱۲: مشخصه‌های آماري رگرسيون……………. ۱۱۲

جدول ۴-۱۳: خلاصه تحليل واريانس……………….. ۱۱۲

جدول ۴-۱۴: خلاصه جدول رگرسیون………………… ۱۱۳

جدول ۴-۱۵: مشخصه هاي آماري رگرسيون…………… ۱۱۴

جدول ۴-۱۶: خلاصه تحليل واريانس……………….. ۱۱۴

جدول ۴-۱۷: خلاصه جدول رگرسیون………………… ۱۱۵

فهرست شکل‌ها

نمودار ۲-۱- نمودار تحقیق……………………. ۹۱

نمودار ۳-۱: نمودار دایره‌ای مربوط به جنسیت کارکنان ۹۵

نمودار ۳-۲: نمودار دایره‌ای مربوط به نوع کار کارکنان  ۹۶

نمودار ۳-۳: نمودار میله‌ای مربوط به سابقه خدمت کارکنان    ۹۷

نمودار ۳-۴: نمودار میله‌ای مربوط به سطح تحصیلات کارکنان    ۹۸

نمودار ۳-۵: نمودار مربوط به سن کارکنان……….. ۹۹

نمودار ۳-۶: نمودار مربوط به وضعیت تأهل……….. ۱۰۰

نمودار ۳-۷: نمودار مربوط به نوع استخدام کارکنان.. ۱۰۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0