پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی

شعر فارسی از جهت پیونددادن واژگان و مفاهیم اقتصادی با احساس و عاطفه شاعرانه در قلم بسیاری از شعرا به اوج خود رسیده است. در این میان استاد سخن،، سعدی شیرازی،، از جمله کسانی است که در آثار خود مطالب و نظرات ارزشمندی در زمینه معیشت، تلاش و کوشش، قناعت، مجاهدت، همت اقتصادی و دیگر مسائل مادی و اقتصادی زندگی دارد که بررسی این نظریات و به کارگیری آن ها در زندگی، می تواند راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی روز جامعه باشد.

بطوریکه بوستان و گلستان او یک دوره ی کامل از حکمت عملی و سرشار از سفارش های تعلیمی در زمینه های گوناگون و از جمله اقتصاد است. بنابراین در این رساله نگارنده می کوشد با استخراج اصطلاحات اقتصادی، ابیات و حکایات مربوط به مسائل اقتصادی از آثار سعدی، مجموعه ای تحت عنوان پیوند اقتصاد با ادبیات در آثار نامبرده به وجود آورد و آنگاه با بررسی این موضوعات این نکته را روشن سازد که سعدی خود شاعری میانه رو و به قناعت در زندگی پایبند بوده است و از نظر او بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه با احسان و بخشش صاحبان ثروت از بین خواهد رفت و در این صورت جامعه ای آرمانی بوجود خواهد آمد که در آن خبری از فقر، بیکاری، اختلافات طبقاتی و دیگر مشکلات اقتصادی نخواهد بود.

واژگان کلیدی:

اقتصاد، ادبیّات، سعدی شیرازی، شعر فارسی

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

محققان و ادیبان ایرانی و غیرایرانی با توجه به اهمیت آثار شیخ اجّل سعدی شیرازی در عرصه ادبیات، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی پژوهش ها، مقالات و شرح و تفصیل های بی شماری   درباره ی آثار او انجام داده اند. امّا به بررسی مسائل و تفکرات اقتصادی شاعر تاکنون چندان   توجه ای صورت نگرفته است. بنابراین در این رساله نگارنده با توجه به شناخت و تجربه ای که در مسائل اقتصادی و هم در ادبیات دارد. تلاش می نماید تا ضمن بررسی واژه های اقتصادی در آثار سعدی نحوه پیوند این گونه اصطلاحات را تحت عنوان پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی بررسی نماید که به نظر می رسد بحثی جدید و تازه در این زمینه باشد.

اهداف تحقیق:

با تحلیل و بررسی آثار یک شاعر یا نویسنده می توان به دغدغه های اقتصادی و دل مشغول های فکری وی در جامعه ای که در آن زندگی می کرده است پی برد. چنانکه وجود نظام های اقتصادی سنتی مبتنی بر کشاورزی و دامپروری و برخی مسائل دیگر چون مالیات، خراج، بازار، کار و تلاش و غیره در دوران شاعران ادبیات کلاسیک- دری مورد توجه آنها بوده است. بنابراین با توجه به تفکرات اقتصادی سعدی پیرامون جامعه ی آن روز هدف اساسی این رساله پژوهشی راجع به نقش شاعر در آثار منثور و منظوم وی پیرامون مسائل اقتصادی آن دوران به ویژه وضعیت معیشت مردم و نحوه مدیریت حاکمان در این رابطه می باشد که چگونه این مسائل را در قالب پند و اندرز به حاکمان گوشزد نموده است و امروزه بسیاری از آن ها مورد توجه دولت های معاصر قرار گرفته است.

 

 سؤالات تحقیق:

– آیا سعدی یک تاجر و ثروتمند بوده است؟

– آیاحمله مغول در شکل گیری عقاید اقتصادی سعدی تاثیر گذار بوده است؟

– آیا دیدگاه فکری سعدی نسبت به درویشان همانند سایر اغنیاء می باشد؟

 

 فرضیات و مفاهیم اساسی تحقیق:

واژه اقتصاد به معنی کلمه برای اولین بار در یونان باستان توسط افلاطون مورد بررسی قرار گرفت و بعد از وی ارسطو در سطح وسیعی به بررسی مسائل اقتصادی پرداخته است. در ایران فارابی اولین فیلسوف و اقتصاددان مسلمانی است که به لزوم وجود رابطه بین اخلاقیات و اقتصاد اعتقاد داشته و جامعه ای را مطلوب می دانست که در آن اخلاقیات محرک اقتصادی باشد و همین‌طور ابن خلدون که برخی متفکران او را جزء بنیانگذاران علم اقتصاد می دانند. علاوه بر دانشمندان ایرانی و مسلمان تفکرات و نظرات اقتصادی در غرب نیز وجود داشت و در قرون وسطی از محدوده کلیسا و اخلاقیات فراتر نمی رفت.

اقتصاد در لغت به معنای میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است و در اصطلاح دانشی است که به تخصیص منابع و امکانات محدود به خواسته‌های نامحدود بشر می‌پزدازد و به دو بخش خرد و کلان تقسیم می شود. در اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه ی توزیع تولیدات و درآمد در بین آن ها بحث می شود و به اشخاص به عنوان کارگران و تولیدکنندگان سرمایه و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه می کند و در صدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان ها را شناسایی کند و به مسائلی چون، نیروی کار، سرمایه، بودجه، مدیریت، تجارت، انرژی، تولید، مصرف و غیره می پردازد. امّا اقتصاد کلان به بررسی مسائل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می پردازد و مسائلی از جمله ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، رکود اقتصادی، بحران های اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، مخارج و درآمدهای دولت و مسائل دیگر را مورد بررسی قرار می دهد.

اصطلاحات اقتصادی در ادبیّات، کلمات و ترکیباتی هستند که بسامد بسیاری از آن ها از اهمیت مسائل معیشتی مردم و نشان دهنده ی وضع مالی و موقعیت اقتصادی جامعه می باشند و به خاطر قابل درک بودن برای مخاطبان به ابزار بیانی مناسبی جهت القای مفاهیم شعری تبدیل شده اند. و به بطورکلی تأمل در واژگان شعر این موضوع را بوجود می آورد که اصطلاحات اقتصادی موجود در شعر فارسی از وضع اقتصادی شاعران حکایت می کند و از سوی دیگر شعرا برای پر بار کردن مفاهیم و مضامین از اصطلاحات اقتصادی کمک می گیرند و برای پر معنا کردن و زیبا ساختن کلمات و اصطلاحات مالی و اقتصادی از تکنیک ها و فنون ادبی و بلاغی استفاده می کنند. اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی فراوانند و از دیدگاه نگارنده به پنج دسته تجاری، رفاهی، مالی و پولی ، سنجشی و کالایی تقسیم شده اند که شرح آن ها در بحث اصطلاحات اقتصادی در همین رساله می آید.

آثار سعدی به ویژه گلستان و بوستان، یک دوره کامل از حکمت عملی و سرشار از سفارش های تعلیمی در زمینه های گوناگون و از جمله اقتصادی است. سعدی نظرات متعددی در زمینه معیشت، کار، قناعت و دیگر مسائل مادی و اقتصادی زندگی دارد که بررسی این نظرات و به کارگیری آن ها در زندگی، می تواند راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی روز جامعه باشد. بطوریکه خود سعدی، شاعری میانه رو و به قناعت در زندگی بسیار پای بند بوده است و از نظر او بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه با احسان و بخشش صاحبان ثروت از بین خواهد رفت.

سعدی در آثار خود سیمای فرد دنیا دیده ای را دارد که در فکر سلامت جامعه است و می خواهد مردم را به شاهراه صلاح و حسن اخلاق رهنمون کند. بسیاری از مسائل پیچیده دنیای امروز از جمله اقتصاد به مدد ذوق لطیف و ساده پسند سعدی به صورتی محسوس و روشن ارائه می شود و می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی دنیای امروز باشد.

بازتاب مباحث اقتصادی در ادبیات بحثی نوپا و تازه است و مباحث مربوط به این مقوله را در گذشته بیشتر در زمره ی مباحث اجتماعی آورده اند. این امر ناشی از دو علت عمده می باشد. نخست اینکه به دلیل عدم تفکیک مباحث اجتماعی از مباحث اقتصادی در چند دهه پیش از این، بسیاری از مباحث اقتصادی نیز در زمره ی مقولات اجتماعی تلقی می شده است و دیگر آنکه آمیختگی و پیوند استواری که بین امور و مقولات اقتصادی با مباحث اجتماعی وجود دارد. موجب شده تا مقوله ای خاص، از یک زاویه مقوله ای اقتصادی باشد و از زاویه دیگر یک مقوله اجتماعی به نظر برسد. امّا امروزه اقتصاد به صورت دانشی مستقل درآمده و قواعد خاص خود را دارد و این قواعد هر روز گسترش می یابد.

 

فهرست و صفحات

 • فصل اول کلیات تحقیق. ۱
 • ۱-۱ مقدمه:. ۲
 • ۱-۲ بیان مسأله تحقیق:. ۵
 • ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. ۶
 • ۱-۴ اهداف تحقیق:. ۷
 • ۱-۵ سؤالات تحقیق:. ۷
 • ۱-۶ فرضیات و مفاهیم اساسی تحقیق:. ۷
 • فصل دوم پیشینه تحقیق. ۱۱
 • ۲-۱ مروری بر پژوهش های پیشین:. ۱۲
 • فصل سوم روش تحقیق. ۱۴
 • ۳-۱ مقدمه. ۱۵
 • ۳-۲ روش تحقیق:. ۱۵
 • ۳-۳ ابزار گردآوری تحقیق:. ۱۶
 • ۴-۳ شیوه تجزیه و تحلیل:. ۱۶
 • فصل چهارم یافته های تحقیق. ۱۷
 • ۴-۱ تاریخچه و تعریف علم اقتصاد:. ۱۸
 • ۴-۲حمله مغول و تحولات اقتصادی آن:. ۲۰
 • ۴-۲-۱ اثرات حمله مغول:. ۲۱
 • ۴-۲-۱-۱ عوامل اقتصادی حمله مغول:. ۲۱
 • ۴-۳ زمانه و عصر سعدی:. ۲۴
 • ۴-۴ اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی:. ۲۷
 • ۴-۵ دسته بندی اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی:. ۲۹
 • جدول ۴-۱تشریح برخی اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی:. ۳۱
 • ۴-۵-۱قناعت:. ۵۰
 • ۴-۵-۲ کار و پیشه:. ۶۱
 • ۴-۵-۳ بازار و بازرگانی:. ۶۵
 • ۴-۵-۴اصلاح الگوی مصرف:. ۷۱
 • ۴-۵-۴-۱بخش اوّل: پذیرش قناعت و اصلاح الگوی مصرف. ۷۱
 • ۴-۵-۴-۲ بخش دوّم: فواید صرفه جویی. ۷۶
 • ۴-۵ -۵ معیشت، رزق و روزی:. ۷۹
 • ۴-۵-۶ دخل و خرج:. ۸۴
 • ۴-۵-۷ خراج و مالیات:. ۸۹
 • ۴-۵- ۸ فقر و ثروت:. ۹۳
 • ۴-۵-۹ عدالت:. ۱۰۴
 • ۴-۵-۱۰ مدیریت:. ۱۱۱
 • ۴-۵- ۱۱ سود و زیان:. ۱۲۱
 • جدول ۴-۲ پاره ای اشعار حکیمانه سعدی پیرامون واژه های سود و زیان:. ۱۲۴
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۲۷
 • ۵-۱ نتیجه گیری:. ۱۲۸
 • ۵-۲ پیشنهادات:. ۱۳۳
 • منابع

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0