چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی  با رویکرد به رویه قضایی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی  با رویکرد به رویه قضایی

امروزه ميزان قابل توجهي از پرونده‌هاي مطرح در دادسراها و محاكم كشورمان، به جرايم جنسي اختصاص دارد. شايد بتوان گفت كه حساسيت زياد جامعه و ريشه‌هاي عرفي و فرهنگي و مذهبي نسبت به اين دست جرايم، قانونگذار كشورمان را از ذكر اقسام جرايم جنسي بر حذر داشته است.

لازم به ذكر است، با رشد و توسعه جوامع و پيشرفت تكنولوژي، مباني جرم انگاري جرايم جنسي تغيير يافته و كشورهاي مختلف، هريك به وسيله قانونگذاري منطقي، جرم‌زدايي و ساير اهرمهاي موجود، سعي در اصلاح سياست كيفري خود نسبت به جرايم جنسي دارند؛ از آنجاييكه توجه و دقت در وضع و تصويب قوانين كارآمد، هدفمند و متناسب با جرم، از اركان اصلي تشكيل دهنده سياست كيفري هر كشور به شمار مي‌آيد، تصويب قوانيني متناسب با نياز جامعه و تحولات اجتماعي و فرهنگي آن، همواره ضروري به نظر مي‌رسد.

جرايم جنسي در بسياري از اشكال خود، جزو جرايم بدون بزه ديده قلمداد مي‌شوند لذا استفاده از تجربه ساير كشورها نيز در برخورد با بزهكاران و مرتكبين اين نوع از جرايم، مي‌تواند نقش ويژه و سازنده اي در جهت مبارزه با مشكلات ناشي از جرايم مزبور و حفظ نظم عمومي ايفا نمايد. جرایم جنسی ازعوامل مختلفی نشات می‌گیرد شناسایی این عوامل به جرمشناسان کمک می‌کند تا به راه‌حلهای قانونی کنترل جرایم جنسی دست یابند این یک واقعیت است که قوانین سنتی نمی‌تواند به حل مشکل کمک شایانی نماید بنابراین برای دستیابی به راه‌حل لازم است بدوا جرایم جنسی شناسایی شود سپس نوافص قانونی درنظرگرفته شود این امرمستلزم بهره‌گیری ازتمام علوم می باشد دراین پژوهش تلاش می‌شود چالش‌های حقوقی ایران در زمینه جرایم جنسی شرح داده شود و سپس مصادیق جرایم و انحرافات جنسی بیان و راهکارهای در جهت کنترل ارایه شود.

 

ضرورت تحقیق:

اهمیت و ضرورت تحقیق را با این سوال آغاز می‌کنیم که اگر قوانین موجود و رویه‌های معمول در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم جنسی کارآمد می‌باشد پس اشکال کار در کجاست که در جامعه‌ای مثل ایران علیرغم ادعای سیاستی جنایی منسجم وجامع مبتنی بر آموزه‌های دینی و کنترل اجتماعی شدید و نکوهش اخلاقی و مشخصا مجازاتهای بسی سختگیرانه، هر ساله با آمارهای وحشتناکی از ارتکاب جرایم جنسی و در سال‌های اخیر به صورت گروهی ودسته جمعی روبرو هستیم شبیه آنچه در یکی از شهرهای خراسان رضوی ویا یکی از شهرهای استان اصفهان ویا درزندگی برخی از افراد سرشناس رخ می‌دهد و متاسفانه اغلب همراه با جرایم فجیع چون تجاوزات بعنف یا متعاقب آن جرایم دهشت‌آ وری چون قتل و جنایات عمدی می‌باشد.

هر روزه با مطالعه صفحات حوادث مواجه با یک سری از جرایم هستیم که ریشه در انحرافات جنسی و جرایم جنسی دارد وگاها ا وج قساوت وانحراف کنترل نشده این مرتکبین تا حدی است که به القابی چون خفاش شب یا شکارچی شب و… مفتخر گشته‌اند! گره کار در کجاست که علیرغم برخوردهای گاها شدید دستگاه‌های انتظامی وقضایی اهداف سیاست جنایی اسلام محقق نمی‌گردد. و برای افراد جامه شنیدن اخبار اینگونه پدیده‌های مجرمانه عادی ومعمول گردیده است.

این تحقیق باید ضمن بیان چالشها درآنچه ازآن به رویه قضایی یاد می‌شود و نوک پیکان و کانون انتظارات متوجه آن است بازگوکننده این موضوع باشد که تغیرات اجتماعی و تحول در ارتباطات افراد با یکدیگر و رشد تکنولوژی بشری ایجاب می‌کند که قانونگذار خود را از قالب سنتی و ناکارآمد سابق برهاند وتحولی شگرف ونوین درحوزه اینگونه جرایم متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد و در این خصوص طرحی نو دراندازد. برهمین اساس لازم است دربرخی از مجازاتها در جهت کارآمد شدن تجدید نظر کرده و برخی از جرایم جنسی نوظهور و بسیاری از انحرافات جنسی خطرناک را ضمن پایبندی به اصول و حقوق انسانی جرم انگاری نماید.

 

اهداف و روش تحقیق 

در این تحقیق بطور مشخص اهدافی مدنظر بوده که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- تعریف و تبیین مفهوم جرم جنسی وانحراف جنسی با لحاظ ارتباطی که بین آن دو وجود دارد

۲- توجه به مقوله پیشگیری درجرایم جنسی بارویکرد به رویه قضایی و بررسی انحرافات جنسی بعنوان مقدمه جرم جنسی

۳- بیان چالشهای قضایی درتطبیق منطوق قانون با رویه عملی محاکم قضایی و بیان موانع و مشکلات در اعمال مجازات

۴- بررسی کیفیت وکمیت مجازاتها در کنترل جرایم جنسی و لزوم جرم انگاری مقنن در مورد برخی از انحرافات جنسی

۵- بیان مصادیق جرایم جنسی در قوانین موضوعه وپراکنده موجود و لزوم سامان دهی در این خصوص و توجه به برخی جرایم جنسی مکتوم مانده از منظر قانونگذار

۶- ارایه راهکارهایی برای بهبود وضع موجود و رویه ای قضایی واحد در کنترل و پیشگیری از جرایم جنسی از طریق ظرفیتهای قانونی و توجه به اصلاح و بازنگری قوانین و مجازاتها مطابق مقتضیات زمان و تغییر قالب جرایم در این حوزه

۷- ارایه برخی از نمونه آراء صادره از محاکم قضایی وتجزیه وتحلیل آنها همراه با آشنایی با قوانین مربوط

دراین مقال روش تحقیق از لحاظ نظری براساس مطالعات کتابخانه‌ای واستفاده از منابع وکتب علوم انسانی درزمینه روانشناسی وجرمشناسی و بهره‌گیری از مقالات مطرح در این خصوص بوده که در همین راستا از آراء محاکم قضایی مجلات حقوقی دادگستری. آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پایان‌نامه‌های مرتبط و تقریرات درس اساتید حقوق نیزاستفاده شده است

 فهرست چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی  با رویکرد به رویه قضایی

 • مقدمه۱
 • الف: ضرورت تحقیق۵
 • ب: اهداف و روش تحقیق۶
 • ج: سوالات تحقیق۷
 • د: فرضیه‌ها۷
 • ه: سازماندهی تحقیق۸
 • بخش نخست: کلیات، تعاریف وآشنایی با مصادیق جرایم وانحرافات جنسی۹
 • فصل اول: تعریف جرم و انحراف جنسی۱۰
 • مبحث نخست: واژه شناسی۱۰
 • گفتار نخست: تعریف جرم۱۰
 • گفتار دوم: تعریف انحراف۱۲
 • مبحث دوم: تعریف جرایم وانحرافات جنسی۱۵
 • گفتار نخست: تعریف جرم جنسی۱۵
 • گفتار دوم: تعریف انحراف جنسی۱۸
 • فصل دوم: مصادیق جرایم  و انحرافات جنسی۲۱
 • مبحث نخست: مصادیق جرایم جنسی۲۱
 • گفتار نخست: مصادیق جرایم جنسی توام با رابطه و تماس۲۲
 • الف: زنا۲۲
 • ب: لواط۲۹
 • ج: مساحقه۳۰
 • د: رابطه نامشروع۳۳
 • گفتار دوم: مصادیق جرایم جنسی بدون تماس و رابطه۳۶
 • الف: ارتکاب فعل حرام۳۶
 • ب: دایرکردن مکان فسادوفحشاوتحریک مردم به فساد۳۸
 • ج: قوادی۴۰
 • د: نگهداری، تولید و تکثیرآثار مستهجن و مبتذل۴۲
 • مبحث دوم: مصادیق انحرافات جنسی۴۶
 • گفتار نخست: انحراف جنسی فردی۴۶
 • الف: خویشتن نمایی۴۶
 • ب: مبدل پوشی۴۹
 • ج: خودآزاری۵۱
 • د: خودارضایی۵۲
 • ه: چشم چرانی۵۴
 • گفتاردوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه۵۶
 • الف: بچه بازی۵۷
 • ب: حیوان دوستی۵۹
 • ج: دیگرآزاری۶۲
 • د: همجنس بازی۶۳
 • و: انحراف در محیط مجازی۶۷
 • فصل سوم: علل ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی۷۱
 • مبحث نخست: علل اجتماعی۷۲
 • گفتار اول: مسایل مربوط به حجاب و عفاف۷۲
 • گفتار دوم: محرومیتهای ناشی از روابط مشروع جنسی۷۵
 • الف: مشکلات ازدواج دایم۷۶
 • ب: نابسامانی ازدواج‌های موقت۷۶
 • مبحث دوم: عوامل اقتصادی (بزهکاری سازمان یافته)۷۹
 • گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا۸۰
 • گفتار دوم: تکنولوژی و بهبود وضع اقتصادی۸۲
 • الف: جهانگردی جنسی۸۳
 • ب: تجارت سکس۸۴
 • بخش دوم: چالشهای حقوق ایران درجرایم و انحرافات جنسی۸۷
 • فصل اول: عدم جرم انگاری در برخی از جرایم جنسی۸۷
 • مبحث نخست: عدم جرم انگاری مطلق و بیان مصادیق۸۸
 • گفتار اول: ارتباط خشونت آمیز در درون خانواده۸۹
 • گفتار دوم: اجبار کردن اعضای خانواده برای شهوترانی به وسیله منسوبین۹۳
 • گفتار سوم: زنا برای ازدواج و اخاذی۹۶
 • مبحث دوم: عدم پیش بینی عنوان خاص و متناسب در قانون۱۰۰
 • گفتار نخست: روسپیگری۱۰۰
 • گفتار دوم: جرم جنسی عقیم۱۰۷
 • گفتار سوم: تعدیات جنسی به اطفال و افراد صغیر۱۰۹
 • گفتار چهارم: خیانت به همسر۱۱۳
 • مبحث سوم: عدم جرم انگاری برخی انحرافات جنسی۱۱۵
 • گفتار نخست: انحرافات زمینه یک جرم جنسی۱۱۶
 • الف: ساخت و نگهداری ادوات سکس بدون رابطه¬ای مشروع۱۱۶
 • ب: تنوع طلبی و تعدد زوجات۱۱۷
 • ج: استمنا۱۱۸ چالش های حقوقی ایران
 • د: نزدیکی با حیوانات۱۱۸
 • ه- چشم چرانی۱۱۹ چالش های حقوقی ایران
 • گفتار دوم: انحراف جنسی توام با تحقیر و تعرض۱۲۱
 • الف: مزاحمت با لمس بدن۱۲۱
 • ب: عورت نمایی و خطاب قراردادن دیگران۱۲۲
 • فصل دوم: چالش ناشی از عدم پیش بینی واکنش کیفری و اقدامات تامینی مناسب۱۲۳
 • مبحث اول: چالش در کشف، تعقیب و تحقیق در جرایم و انحرافات جنسی۱۲۴
 • گفتار نخست: مخفی ماندن جرایم و انحرافات جنسی۱۲۵
 • الف: ملاحظات اجتماعی و دینی۱۲۵ چالش های حقوقی ایران
 • ب: ترس بزه دیده ازطرح شکایت۱۲۶ چالش های حقوقی ایران
 • مبحث دوم: ناکارآمدی ابزارهای قانونی در جرایم و انحرافات جنسی۱۲۶
 • گفتار نخست: عدم توجه به مقوله اصلاح و درمان در مجازات‌ها۱۲۷
 • گفتار دوم: ناتوانی ناکارآمدی از حیث کمیت مجازات¬ها۱۲۸
 • گفتار سوم: نتیجه‌گیری۱۲۹ چالش های حقوقی ایران
 • پیشنهادات۱۳۲ چالش های حقوقی ایران
 • منابع و ماخذ۱۳۵

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0