مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت بازرگانی و با عنوان مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA در ۹۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA :

صنعت بیمه به­عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران­کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوري دارد، به‎طوري ­که عملیات موفقیت­آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی براي دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می­کند، بنابراین براي نایل شدن به این امر در هر اقتصادي، شرکت­هاي بیمه نیز مانند هر شرکت دیگري باید عملکردي قوي و موفقیت­آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژي­هاي خود داشته باشند. گستردگی حوزه توزیع و عرضه خدمات بیمه­ای و تاثیر آن بر فعالیت بازاریابی و توفیق طلبی شرکت­ها باعث شده است که به عنصر آمیخته بازاریابی توجه خاصی شود.

آن­چه در بازاریابی خدمات بیمه­ای اهمیت دارد توجه به این نکته است که محصولات مختلف با توجه به کاربرد متنوعی که دارند نیازمند رویکردهای متفاوتی برای ارائه خواهند بود.

هدف از این تحقیق مقایسه کارایی عملکرد بیمه­گران در فروش محصولات بیمه از طریق کانال­ بانک بیمه (کانال بازاریابی غیرمستقیم) با کانال نمایندگان فروش (کانال بازاریابی مستقیم) می­باشد.

از این­رو تحقیق در سه گام به انجام می­رسد. در گام اول دو نوع کانال توزیع خدمات بیمه­ای تحت عنوان کانال مستقیم (نمایندگان فروش) – شرکت بیمه ایران- و کانال غیرمستقیم (بانک بیمه) – بانک بیمه پارسیان-، به منظور پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق انتخاب می­گردد. در مرحله دوم، تکنیک تحلیل پوششی داده­ها (DEA) به منظور مقایسه کارایی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که کارایی توزیع خدمات بیمه­ای توسط شرکت بیمه ایران و بانک بیمه پارسیان به تفکیک با استفاده از تکنیک (DEA) مورد بررسی قرار می­گیرد. در مرحله آخر تحقیق، نتایج به دست آمده از نحوه عملکرد هر یک از کانال­های توزیع با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و نتیجه گیری نهایی ارائه می­شود.

به­طور کلی نتایج تحقیق نشان می­دهد که: بازاریابی مستقیم موثرتر از بازاریابی غیرمستقیم است که برطبق آن بازاریابی مستقیم اینک موفق ترین نوع بازاریابی است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

  • امروزه یکی از دلایل بانک­ها برای ورود به صنعت بیمه این است که: رقابت شدید در میان بانک­ها در برابر کاهش حاشیه سود منجر به افزایش در هزینه­های ادرای و بازاریابی و محدود شدن حاشیه سود محصولات سنتی بانک­ها گردیده است. حال آن­که محصولات جدید می­توانند سودآوری و بهره­وری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
  • امروزه موسسات بانکی و شرکت­های بیمه، بانک بیمه را جزء مکمل و اغلب سودآور فعالیت­های خود می­دانند.

یکی از مهم­ترین دلایل توجه به بانک بیمه توسط بانک­ها بازده افزوده بر دارایی­ها (ROA) است. یکی از بهترین راه­ها برای افزایش با فرض یک مجموعه دارایی از طریق درآمد ناشی از کارمزد است. بانک­هایی که درآمد ناشی از کارمزد ایجاد می­کنند می­توانند بیش از هزینه­های عملیاتی خود را پوشش دهند و یک راه برای ایجاد درآمد ناشی از کارمزد، فروش محصولات بیمه­ای است. بانک­هایی که به­صورت موثر خدمات مالی را به فروش می­رسانند، می­توانند توانمندی­های توزیع و فراوری خود را به­منظور دستیابی به نسبت­های هزینه­های عملیاتی سودده تقویت نمایند.

 

اهداف تحقیق

  • ارائه یک روش سیستماتیک جهت ارزیابی کارایی کانال­های توزیع مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی خدمات بیمه با توجه به تغییرات سبک زندگی افراد
  • معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده­ها به­عنوان ابزاری کارآمد در بررسی عملکرد کانال­های توزیع در صنعت بیمه
  • معرفی بانک بیمه به­عنوان یک روش نوین در بازاریابی خدمات بیمه­ ای

سوالات تحقیق

 

سوال اصلی تحقیق

از آنجا که تحقیق حاضر در زمره تحقیقات آماری قرار نمی­گیرد. لذا به­جای فرضیه، سوالات تحقیق به شرح ذیل ارائه می­گردد.

سوال اصلی تحقیق

  • آیا بیمه­گران در فروش محصولات بیمه از طریق کانال­ بانک بیمه کاراتر عمل می­کنند یا از طریق کانال نمایندگان فروش؟

 

سوالات فرعی تحقیق

  1. میزان کارایی هر یک از روش های کانال مستقیم و غیرمستقیم چقدر است؟
  2. کدام شاخص ورودی و خروجی سهم بیشتری در کارایی بازاریابی کانال مستقیم دارد؟
  3. کدام شاخص ورودی و خروجی سهم بیشتری در کارایی بازاریابی کانال غیر مستقیم دارد؟

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول كليات تحقيق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله اصلی تحقیق.. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ چارچوب نظری تحقیق.. ۵

۱-۶ شناسایی متغیرهای تحقیق.. ۷

۱-۷ سوالات تحقیق.. ۹

۱-۷-۱ سوال اصلی تحقیق.. ۹

۱-۷-۲ سوالات فرعی تحقیق.. ۹

۱-۸ روش تحقیق.. ۹

۱-۹ جامعه آماری.. ۱۰

۱-۱۰ نمونه آماری.. ۱۱

۱-۱۱ روش گردآوری اطلاعات… ۱۱

۱-۱۲ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۱۱

۱-۱۳ قلمرو تحقیق.. ۱۱

فصل دوم پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۲ تاریخچه بیمه در ایران. ۱۳

۲-۳ بازاریابی بیمه. ۱۵

۲-۴ کانالهای بازاریابی بیمه. ۱۶

۲-۴-۱ نمایندگان فروش (کانال مستقیم) ۱۹

۲-۴-۲ بانک بیمه (کانال غیر مستقیم) ۲۰

۲-۴-۲-۱ دلایل بانکها برای ورود به عرصه بیمه. ۲۲

۲-۵ تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه. ۲۴

۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۲۵

۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۲۶

۲-۵-۳ تحقیقات انجام شده جهت بررسی کارایی شرکتهای بیمه با استفاده از تکنیک DEA.. 29

فصل سوم روش شناسي تحقيق

۳-۱ مقدمه. ۳۵

۳-۲ مروری بر مدلهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای بیمه. ۳۵

۳-۳ تحلیل پوششی دادهها ۳۷

۳-۴ مفهوم واحد مجازی در تکنیک تحلیل پوششی دادهها ۳۸

۳-۵ کاستیها و تواناییهای تکنیک تحلیل پوششی دادهها ۳۸

۳-۶ مدلهای اصلی تحلیل پوششی دادهها ۴۰

۳-۶-۱ مدل CCR.. 41

۳-۶-۲ مدل BCC.. 42

۳-۶-۳  تفاوت مدل CCR با مدل BCC.. 44

۳-۷ روششناسی تحقیق.. ۴۴

۳-۷-۱ فرایند اجرای تحقیق.. ۴۴

۳-۸ تاریخچه بانک بیمه پارسیان. ۴۶

۳-۹ تاریخچه بیمه ایران. ۴۷

۳-۱۰ جمعآوری دادهها ۴۸

فصل چهارم فرایند اجرای تحقیق

۴-۱ مقدمه. ۵۴

۴-۲ حل مدل. ۵۴

۴-۳ شناسایی واحدهای الگو و دلایل ناکارایی ماههای ناکارا در بیمه ایران. ۵۸

۴-۴ شناسایی واحدهای الگو و دلایل ناکارایی ماههای ناکارا در بانک بیمه پارسیان. ۶۳

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱ مقدمه. ۷۰

۵-۲ بحث و نتیجه گیری.. ۷۰

۵-۳ پیشنهادات تحقیق.. ۷۳

۵-۳-۱ پیشنهادات اجرایی.. ۷۳

۳-۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۷۳

منابع و مأخذ. ۷۵

 

 

فهرست جداول

جدول (۱-۱) ورودیها و خروجیهای استفاده شده برای ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه. ۶

جدول (۲-۱) تفاوت میان هزینه‎های موجود در مدلهای مختلف توزیع. ۱۷

جدول (۲-۲) بررسی کارایی در شرکتهای بیمه با استفاده از DEA.. 33

جدول (۳-۱) مدلهای ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه. ۳۶

جدول (۳-۲) دادههای مربوط به عملکرد بیمه ایران (بازاریابی مستقیم) در سال ۱۳۹۰٫ ۴۹

جدول (۳-۳) دادههای مربوط به عملکرد بانک بیمه پارسیان (بازاریابی غیرمستقیم) در سال ۱۳۹۰٫ ۵۰

جدول (۳-۴) عملکرد سالانه بیمه ایران. ۵۲

جدول (۳-۵) عملکرد سالانه بیمه پارسیان. ۵۲

جدول (۴-۱) میزان کارایی کانال توزیع مستقیم (نمایندگان بیمه) ۵۷

جدول (۴-۲) نمایندگی‎های کارا ۵۷

جدول (۴-۳) میزان کارایی کانال توزیع غیرمستقیم (بانک بیمه پارسیان) ۶۲

جدول (۴-۴) شعب کارای بانک بیمه پارسیان. ۶۳

جدول (۵-۱) مقایسه کارایی کانالهای توزیع مستقیم و غیرمستقیم در ارائه خدمات بیمه‎ای.. ۷۱

جدول (۵-۲) واحدهای مرجع بیمه ایران در سال ۱۳۹۰٫ ۷۲

جدول (۵-۳) واحدهای مرجع بانک بیمه پارسیان در سال ۱۳۹۰٫ ۷۲

 

فهرست نمودارها

نمودار (۲-۱) سهم بازار بیمه در بازارهای بیمه‎ی زندگی اروپا ۲۱

نمودار (۳-۱) هزینه‎های اداری و تجاری بازاریابی مستقیم. ۴۹

نمودار (۳-۲) درآمد حق بیمه در بازاریابی مستقیم. ۵۰

نمودار (۳-۳) هزینه‎های اداری و تجاری بازاریابی غیر مستقیم. ۵۱

نمودار (۳-۴) درآمد حق بیمه در بازاریابی غیرمستقیم. ۵۱

 

 

فهرست اشکال

شکل (۱-۱) مدل پیشنهادی تحقیق.. ۱۰

شکل (۲-۱) پیچیدگی محصول، کانالهای توزیع، آموزش و حاشیهها ۱۸

شکل (۲-۲) کانال توزیع بانک بیمه. ۲۰

شکل (۲-۳) تحلیل دو مرحله ای کارایی.. ۳۱

شکل (۲-۴) مقایسه کارایی کانالهای بازاریابی مستقیم و غیرمستقیم. ۳۲

شکل (۳-۱) فرایند کلی تحقیق..۴۵

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0