کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب ، فرسایش و رسوب : پایان نامه ارشد کشاورزی

دانلود پایان نامه کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب ، فرسایش و رسوب

دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب، فرسایش و رسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیز مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز و زیر حوزه خسرو شیرین از حوزه آبخیز سد ملاصدرا، استان فارس و مقایسه نتایج آن با نتایج مدل¬های ANSWERS و MPSIAC ” با گرایش آبياري و زهكشي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب، فرسایش و رسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیز مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز و زیر حوزه خسرو شیرین از حوزه آبخیز سد ملاصدرا، استان فارس و مقایسه نتایج آن با نتایج مدل¬های ANSWERS و MPSIAC:

فرسایش یک تهدید جدی برای منابع آب و خاک بشمار می رود. روش های متنوعی برای برآورد فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز در دنیا ارائه شده اند که به کمک آن ها می توان مقادیر رسوب دهی و فرسایش حوزه ها را مشخص کرد. در این پژوهش ابتدا مقادیر سیلاب، فرسایش و رسوب توسط مدل WEPP برای حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز به وسعت ۶۲/۳ هکتار تخمین زده شد و سپس مدل WEPP برای حوزه خسروشیرین از زیر حوزه های معرف حوزه آبخیز سد ملاصدرا به وسعت ۶۳۹۲ هکتار نیز اجرا شد. و در نهایت نتایج بدست آمده از مدل WEPP با نتایج دو مدل ANSWERS و MPSIAC مقایسه شد.

نتایج نشان داد که مقادیر سیلاب، فرسایش و رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP با مقادیر مشاهده شده و مقادیر تخمین زده شده توسط مدل ANSWERS همبستگی خوبی داشته و مقدار R2 بین ۹/۰ تا ۹۸/۰ می باشد. و آزمون آماری Ftest نشان داد که اختلاف بین مقادیر تخمین زده شده توسط مدل WEPP و مقادیر مشاهده شده و همچنین مقادیر تخمین زده شده توسط مدل ANSWERS معنی دار نیست. اما در مقایسه نتایج مدل WEPP با نتایج مدل MPSIAC مشاهده شد که میزان رسوب برآورده توسط مدل MPSIAC حدود ۸/۵ تن در هکتار در سال بوده که با میزان اندازه گیری شده در ایستگاه رسوب سنجی (معادل ۸۵/۹ تن در هکتار در سال) اختلاف فاحشی دارد. در صورتی که مدل WEPP مقدار رسوب را معادل ۵/۱۰ تن در هکتار در سال تخمین زد که با مقدار رسوب اندازه گیری شده در ایستگاه رسوب سنجی تقریباً نزدیک است.

 

مقدمه

انسان برای ادامه حیات خود به مواد غذایی نیازمند است که دراثر وجود آب و خاک به دست می آید. عاملی که تامین آب و خاک را به خطر می­اندازد فرسایش خاک است که مبارزه با آن اجتناب ناپذیر بوده و لیکن نمی توان از وقوع آن کاملا جلوگیری کرد. ولی  فعالیت های انسان می تواند آن را تشدید نموده و یا کاهش دهد. همه ساله عرصه  وسیعی از خاک های کشور ایران و سایر کشورها تحت فرسایش آبی و بادی قرار می گیرد. در مناطقی که فرسایش خاک کنترل نمی شود خاک ها بتدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می دهند، سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه خسارت زیاد و جبران ناپذیری به جا می گذارد، همچنین با رسوب مواد فرسایش یافته در آبراهه ها، مخازن سدها، بنادر وکاهش ظرفیت آبگیری آنها زیان های فراوانی را سبب می گردد.

بر پایه برآورد های انجام شده بر اثر فرسایش خاک سالانه چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان به کام نابودی کشیده می شود. براساس همین برآورد پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۰  میلادی  یک سوم تا یک پنجم اراضی کشاورزی بر اثر فرسایش خاک عقیم و غیرقابل استفاده شوند (کاظمی، ۱۳۸۵). رشد روزافزون جمعیت و افزایش نیاز به منابع طبیعی موجب گردیده تا مهار فرسایش خاک به عنوان امری ضروری در دهه های اخیر مطرح گردد. متاسفانه میزان فرسایش خاک در ایران بیشتر از میزان متوسط جهانی است.

نتایج بررسی های انجام شده در ایران نشان می دهد که سالانه نزدیک به ۲ میلیارد تن از خاک های با ارزش کشور در اثر فرسایش هدر می رود و همه ساله خسارات هنگفتی از این طریق بر کشور وارد می گردد. با توجه به تحقیقات انجام شده متوسط فرسایش خاک در ایران ۲۵۰۰ تن در کیلومتر مربع (۲۵ تن در هکتار) در سال برآورد شده است که حدود سه تا چهار برابر متوسط فرسایش جهانی و ۲۰ تا ۳۰ برابر حد قابل قبول فرسایش می باشد (جلالیان و همکاران، ۱۳۷۳). این در حالی است که میزان فرسایش در آمریکا و اروپا کمتر از یک تن در هکتار در سال می باشد (FAO, 1994).

فرسایش خاک منجر به هدر رفت مواد غذایی خاک و بهم خوردن ساختمان خاک شده و یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شناخته شده است. در اکثرکشورهای جهان برای مبارزه و کنترل آن کوشش فراوان و اعتبارات هنگفتی درنظرگرفته شده است. با افزایش فعالیت های عمرانی و تخریب منابع مورد استفاده، طبیعی به نظر می رسد فرسایش خاک ناشی از تمرکز رواناب سطحی افزایش یابد (Wischmeier, 1978).

تاثیر متقابل چهار عامل اصلی اقلیم، پستی و بلندی، پوشش گیاهی و فرسایش پذیری ذاتی خاک تعیین کننده مقدارفرسایش هرمنطقه است. فرسایش با هدر رفت فیزیکی خاک زمینه رابرای کاهش مولفه های خاک (شاخص های ساختمان، بافت، پایداری، مقدار عناصر غذایی … ) پدید می آورد. استفاده غیر علمی کشاورزان از خاک بخصوص در امتداد شیب، انجام خدمات اگروتکنیکی در امتداد شیب، آبیاری غیر اصولی و غیره باعث فرسایش جدی خاک سطحی می شود. چنانچه بهره برداری از خاک ها بر اساس شناسایی و تعیین نوع کاربری مناسب و مبتنی بر رعایت اصول صحیح و علمی باشد، میزان فرسایش و رسوب به حداقل خود کاهش می یابد. در این رابطه  پیش بینی فرسایش  بایستی از طریق ایستگاه های سنجش رسوب انجام گیرد ولی به لحاظ  محدودیت این ایستگاه ها، از روش های مدل تجربی[۱] و شبیه سازی توسط مدل های ریاضی[۲] استفاده می شود. مدل های تجربی اساساً بر مبنای مشاهدات پایه گذاری  شده اند و معمولاً آماری هستند. این مدل ها بیشتر برای پیش بینی متوسط فرسایش به کار می روند. اگرچه گاهی اوقات برای پیش بینی رسوب هم استفاده می شوند. در مدل های ریاضی خصوصیات یک سیستم یا تمام و یا بخشی از نحوه کارکرد سیستم با نمادهای ریاضی نمایش داده شده و مورد بحث ریاضی قرار می گیرد. این مدل ها برای بیان نحوه عملکرد سیستم، چگونگی تاثیر متقابل عناصر یک سیستم و برای توصیف نحوه عمل سیستم بکار می روند (رفاهی، ۱۳۸۵).

در برنامه ریزی کنترل فرسایش خاک ابتدا لازم است که بررسی جامعی از عوامل مؤثر در فرسایش خاک به عمل آید. این بررسی ها خصوصاً در اراضی بحرانی واقع در حوزه های آبخیز بسیار لازم و ضروری است و بدون شناسایی دقیق مختصات و شرایط آنها و تجزیه و تحلیل جامع شرایط حوزه آبخیز و تهیه طرح کامل آبخیزداری، عملیات کنترل و مبارزه با فرسایش مقدور و معقول نخواهد بود.

میزان خسارات وارده و همچنین برآورد هزینه و انجام پروژه های مهار و کنترل فرسایش و رسوب نیازمند آمار و اطلاعات دقیق و صحیح، روش و فرمول های مناسب برای مناطق مختلف یک حوزه آبخیز می باشد. به دلیل مشکلات و محدودیت های موجود در روش های مستقیم اندازه گیری فرسایش خاک و همین طور پیشرفت شایان توجهی که در درک مفاهیم و مکانیزم فرآیند فرسایش حاصل شده، ابداع مدل های مختلف در زمینه فرسایش و رسوب از سال ها پیش مورد توجه قرار گرفته است. تامین نیازمندی های فوق و ایستگاه های رسوب سنجی با استفاده از اندازه گیری های زمینی دشوار و پرهزینه می باشد، به همین دلیل متخصصین آبخیزداری، هیدرولوژی و منابع آب در ارائه راه حل های مناسب تلاش زیادی نموده و فرمول های تجربی و مدل های ریاضی را پیشنهاد کرده اند.

مدل های فرآیندی که بیانگر روابط منطقی بین پدیده های فیزیکی یک حادثه فرسایش است می تواند در تخمین مقادیر کمی فرسایش با دقت بیشتری نسبت به سایر مدل های تجربی مورد استفاده قرار گیرد. از نتایج حاصل از بعضی مدل ها با مقادیر واقعی تطبیق نزدیکی داشته از اینرو استفاده از مدل های فرسایش و رسوب در مطالعات حوزه آبخیز افزایش یافته است. از طرفی با توجه به پیچیده بودن اکوسیستم حوزه های آبخیز به ویژه حوزه های آبخیزکوهستانی، با استفاده از امکانات رایانه ای می توان مدل مناسبی را انتخاب و مورد بهره برداری قرار گیرد به منظور به کارگیری مدل ها در شرایط جدید، لازم است تا سازگاری آنها در این مناطق مورد ارزیابی قرار گیرد (صادقی، ۱۳۸۴).

مهمترین ویژگی های مدل های شبیه سازی، ماهیت،کارایی، عمومیت وسهولت کاربرد آنان می باشد (غلامی، ۱۳۸۲). تکامل مدل های فرسایش خاک، از مدل های تجربی مانند معادله جهانی تلفات خاک  (USLE)شروع و تا طراحی مدل هایی که اساس ریاضی– فیزیکی دارند ادامه یافته است. مدل های ریاضی ارزش تاثیر تکنولوژی را بر تخمین فرسایش خاک در زمین های متفاوت ثابت می کنند. مدلWEPP[3] نسل جدیدی از مدل های فرسایش خاک است که فرسایش خاک را در مقیاس مکان و زمان پیش بینی می­کند. این مدل برای زیر حوزه ها و حوزه های کوچک برای تخمین فرسایش خاک بطور ساعتی، ماهانه و یا سالانه بکار می رود (Pudasaini et al., 2004). در این پژوهش مدل WEPP به منظور تخمین سیلاب، فرسایش و رسوب در دو منطقه از استان فارس استفاده شده و با دو مدل ANSWERS و MPSIAC مقایسه شده است.

کلیاتی درمورد مدل  WEPP

اين مدل توسط سرويس تحقيقات كشاورزي آمريكا، سرويس حفاظت منابع طبيعي آمريكا، سرويس جنگل امريكا و ساير ارگان هايي كه به نحوي با مسائل آب و خاك در ارتباط هستند استفاده مي شود. مدل فرسايش WEPP روشي بر اساس علوم هيدرولوژي و فرسايش خاك است. اين مدل قادر است فرسايش خاک و نهشته شدن آن را در داخل آبراهه ها و دامنه ها در محدوده اي با زمين هاي كاملا هندسي تا زمين هايي كاملا غير هندسي و متفاوت برآورد كند. اين مدل همچنين در كاربري هاي كشاورزي، مرتع، جنگل و راه ها استفاده شده است. مدل WEPPدر دو مكان دامنه و حوزه آبخيز قابل استفاده است. و با مجموعه اي از نرم افزارها در رايانه های شخصي قابل نصب كردن است (گلکاریان، ۱۳۸۳).

مدل WEPP قادر است ميزان فرسايش و رسوب و رواناب را به صورت سال هاي متوالي و يا براي رگبارهای مستقل شبيه سازي كند. يك حوزه آبخيز شامل يك يا تعداد بيشتري دامنه است كه اين دامنه ها در حال زهكشي به داخل يك يا تعداد بيشتري آبراهه مي باشند. كوچكترين حوزه آبخيز شامل تنها يك دامنه و يك آبراهه مي باشند. مدل WEPP يك مدل فرايندياب بوده به گونه اي كه مكان هايي كه ذرات خاك از سطح زمين جدا شده به همراه مقدار برداشت مكان هايي ذرات رسوب همراه آب نهشته مي شوند و مقدار رسوب گذاري و در نهايت مكان هايي كه تنها عمل حمل رسوبات انجام مي شود را براي روي دامنه مشخص مي كند. با تركيب كردن دامنه هاي موجود روند يابي رواناب و رسوب انجام شده و كار شبيه سازي به پايان مي رسد.

داده هاي ورودي اصلي در مدل WEPP عبارتند از اقليم، خاك، مديريت، شيب و خروجي هاي اصلي شامل تلفات خاک، رسوب و رواناب است. مدل WEPP همچنين خروجي ها را به دو صورت گرافيكي و متني ارائه مي دهد كه قبل از شبيه سازي با انتخاب موارد مورد نظر امكان رویت و چاپ خواهد بود.

 

معایب و محدودیت های کاربرد مدل WEPP

معایب مدل WEPP را بایستی به دو دسته تقسیم کرد.

الف- معایب مربوط به مدل

ب- معایب و مشکلاتی که در اثر فقر اطلاعات پایه در کشور ما وجود دارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه    ۲

۱-۱- کلیاتی درمورد مدل  WEPP      ۴

۱-۱-۱- معایب و محدودیت های کاربرد مدل WEPP      ۵

۱-۱-۲- محاسن مدل      ۶

۱-۲- هدف       ۸

۱-۳- مدل ANSWERS     ۸       

۱-۴- مدلMPSIAC      ۹

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته   ۱۱

۲-۱- تقسیم بندی مدل های فرسایشی   ۱۱

۲-۱-۱- انواع مدل ها بر اساس ساختار فرمولی    ۱۱

۲-۱-۲- انواع مدل ها از نظر ساختار مکانی    ۱۳

۲-۲- تکامل مدل های فرسایش    ۱۳

فصل سوم: مواد و روش ها      ۱۷

۳-۱- ﺗﺌوری مدلWEPP     ۱۷

۳-۱-۱- معادله پیوستگی رسوب     ۱۷

۳-۱-۲- محاسبات هیدرولوژی   ۲۰

۳-۱-۲-۱- تنش برشی جریان      ۲۱

۳-۱-۲-۲- ظرفیت حمل رسوب      ۲۲

۳-۱-۳- نرمال نمودن      ۲۲

۳-۱-۴- پارامترهای فرسایش پذیری خاک    ۲۴

۳-۲- روش تحقيق     ۲۷

۳-۳- مراحل اجراي مدل     ۲۷

۳-۴- سيماي عمومي مناطق مورد مطالعه   ۳۶

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری      ۴۶

۴-۱- نتایج مربوط به منطقه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز   ۴۶

۴-۲- نتایج منطقه خسروشیرین    ۶۰

۴-۳- مقایسه نتایج مدل MPSIAC  و WEPP در منطقه خسروشیرین   ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها      ۶۹

– فهرست منابع    ۷۳

– پیوست     ۷۸

– چکیده به زبان انگلیسی                                                 

 

فهرست جدول ها

جدول(۴-۱) مقادیر روانآب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۴۸
جدول(۴-۲) مقادیر رسوب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۵۰
جدول(۴-۳) مقادیر فرسایش خاک تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۵۱
جدول(۴-۴)مقادیر روانآّب، فرسایش خاک و رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP(بارندگی ۱۱/۱۲/۱۳۷۷)۶۰
جدول(۴-۵)مقادیر روانآّب، فرسایش خاک و رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP(بارندگی ۳۰/۹/۱۳۸۰)۶۱
جدول(۴-۶)مقادیر روانآّب، فرسایش خاک و رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP(بارندگی ۱۵/۹/۸۲)۶۲
جدول(۴-۷)مقادیر روانآّب، فرسایش خاک و رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP(بارندگی ۲۱/۱۰/۱۳۸۲)۶۳
جدول(۴-۸) مقادیر روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف ۶۴
جدول(۴-۹)مقادیر فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERSبرای بارندگی های مختلف۶۴
جدول(۴-۱۰) مقادیر رسوب و فرسایش تخمین زده شده توسط مدل MPSIAC ۶۷
جدول(۴-۱۱) مقادیر رسوب و فرسایش تخمین زده شده توسط مدل WEPP  برای بارندگی سالانه ۶۸

 

فهرست شکل ها

شکل (۳-۱) یک فایل اقلیم ساخته شده برای منطقه باجگاه ۲۹
شکل (۳-۲) یک نمونه فایل خاک ساخته شده برای منطقه باجگاه ۳۴
شکل (۳-۳) یک نمونه فایل مدیریت ساخته شده برای منطقه باجگاه ۳۵
شکل (۳-۴) یک نمونه فایل شیب ساخته شده برای منطقه باجگاه ۳۶
شکل (۳-۵) موقعیت منطقه کالیبراسیون در ایران ( گروسی، ۱۳۷۶) ۳۷
شکل (۳-۶) موقعیت منطقه کالیبراسیون (گروسی، ۱۳۷۶) ۳۸
شکل (۳-۷) نقشه خاکشناسی منطقه کالیبراسیون (گروسی، ۱۳۷۶) ۳۸
شکل (۸-۳) نقشه توپوگرافی منطقه کالیبراسیون (گروسی، ۱۳۷۶) ۴۰
شکل(۳-۹) سيماي عمومي حوزه آّبریز خسروشیرین (نوذری، ۱۳۸۸) ۴۲
شکل (۳-۱۰) نقشه واحد کاری حوزه آبریز خسروشیرین (نوذری، ۱۳۸۸) ۴۳
شکل (۳-۱۱) نقشه شیب منطقه خسروشیرین (نوذری، ۱۳۸۸) ۴۴
شکل(۴-۱) رابطه بین مقدار روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS  برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز ۴۶
شکل(۴-۲) رابطه بین مقدار روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز ۴۶
شکل(۴-۳) رابطه بین مقدار رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS  برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز ۴۷
شکل(۴-۴) رابطه بین مقدار رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز ۴۷
شکل(۴-۵) رابطه بین مقدار فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS  برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز ۴۷
شکل(۴-۶) رابطه بین مقدار فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز ۴۸
شکل(۴-۷) مقادیر روانآب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۴۹
شکل(۴-۸) همبستگی روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۴۹
شکل(۴-۹) همبستگی روانآب  مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۴۹
شکل(۴-۱۰) مقادیر رسوب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۵۰
شکل(۴-۱۱) همبستگی رسوب تخمین زده شده توسط مدلWEPP و ANSWERS برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۰
شکل(۴-۱۲) همبستگی رسوب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۱
شکل(۴-۱۳) مقادیر فرسایش خاک تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۵۱
شکل(۴-۱۴) همبستگی فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۲
شکل(۴-۱۵) همبستگی فرسایش خاک مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۹/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۲
شکل(۴-۱۶) مقادیر روانآب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ در منطقه باجگاه ۵۲
شکل(۴-۱۷) همبستگی بین روانآب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۳
شکل(۴-۱۸) همبستگی بین روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۳
شکل(۴-۱۹) مقادیر رسوب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ در منطقه باجگاه ۵۳
شکل(۴-۲۰) همبستگی بین رسوب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPPبرای بارندگی ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۴
شکل(۴-۲۱) همبستگی بین رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۴
شکل(۴-۲۲) مقادیر فرسایش خاک تخمین زده شده با مدل WEPP و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ در منطقه باجگاه ۵۴
شکل(۴-۲۳) همبستگی بین فرسایش خاک مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۵
شکل(۴-۲۴) مقادیر روانآب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۴/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۵۵
شکل(۴-۲۵) همبستگی بین روانآب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۴/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۵
شکل(۴-۲۶) همبستگی بین رواناب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی ۴/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۶
شکل(۴-۲۷) مقادیر رسوب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۴/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۵۶
شکل(۴-۲۸) همبستگی بین رسوب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۴/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۶
شکل(۴-۲۹) همبستگی بین رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی ۴/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۷
شکل(۴-۳۰) مقادیر فرسایش خاک تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۴/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه ۵۷
شکل(۴-۳۱) همبستگی بین فرسایش خاک مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۴/۱/۱۳۷۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۷
شکل(۴-۳۲) مقادیر روانآب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۵/۱۲/۱۳۶۶ در منطقه باجگاه ۵۸
شکل(۴-۳۳) همبستگی بین روانآب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۵/۱۲/۱۳۶۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۸
شکل(۴-۳۴) همبستگی بین رواناب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی ۵/۱۲/۱۳۶۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۸
شکل(۴-۳۵) مقادیر رسوب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی ۵/۱۲/۱۳۶۶ در منطقه باجگاه ۵۹
شکل(۴-۳۶) همبستگی بین رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی ۵/۱۲/۱۳۶۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۹
شکل(۴-۳۷) همبستگی بین رسوب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی ۵/۱۲/۱۳۶۶ در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ۵۹
شکل(۴-۳۸) نتایج تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای زیر حوزه B5KH با تغییر مدیریت ۶۴
شکل(۴-۳۹) رابطه بین مقدار روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS  برای بارندگی های مختلف در حوزه آبریز خسروشیرین ۶۵
شکل(۴-۴۰) همبستگی بین روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS در حوزه آبریز خسروشیرین و برازش آن با خط یک به یک ۶۵
شکل(۴-۴۱) رابطه بین مقدار فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS  برای بارندگی های مختلف در حوزه آبریز خسروشیرین ۶۵
شکل(۴-۴۲) همبستگی بین فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP  و ANSWERS در حوزه آبریز خسروشیرین و برازش آن با خط یک به یک ۶۶

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0