دانلود مجموعه کتاب های صادق هدایت استاد داستان نویسی معاصر

دانلود مجموعه کتاب های صادق هدایت استاد داستان نویسی معاصر

دانلود مجموعه کتاب های صادق هدایت

نویسنده، داستان‌نویس و مترجم ایرانی

(زادهٔ ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ برابر با ۱۷ فوریهٔ ۱۹۰۳ در تهران – درگذشتهٔ ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ برابر با ۹ آوریل ۱۹۵۱ در آپارتمان اجاره‌ای مکرر، خیابان شامپیونه، پاریس)

” حیف است چراغی به این روشنی خاموش شود    … از ﻗﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ :

دنیا به شما احتیاج دارد  ”                            ﭘﻴﺎم ژان رﻳﺸﺎر ﺑﻠﻮک ﺑﻪ هدایت

کتاب های صادق هدایت چندان فراوان نیست، اما بطور قابل ملاحظه ای گوناگون است. مهم ترین قسمت این اثار داستانهای آن است . در داستانهای کوتاه و سرگذشت هایی که یا دقت تمام تنظیم شده است و با نکته ی برجسته ای به پایان میرسد ، میتوان ذوق و استعداد بی بدیل صادق هدایت رابه وضوح دریابید .

عشق به سرزمین و مردم ایران یکی از مضامین پایدار آثار صادق هدایت بشمار میرود و همین عشق است پیوسته الهام بخش هدایت در کاوش آثار ایران باستان و ادبیات قدیم اوستایی بوده و اورا به فولکلور و عرف عادات گذشتگان پایبند ساخته است .

ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ درون ﻣﺎﻳﻪ ی ﻏﺎﻟﺐ ﺁﺛﺎر هدایت ﺑﻪ شدت اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻋﻤﻴﻘﺎً از فرهنگ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮجه خارجیان ﺑﻪ ﺁنها نشده و ﺑﻌﻀﺎً ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮجم ﻳﮏ اﺛﺮ او را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ واﺣﺪ ترجمه کرده اند . ژﻳﻠﺒﺮ ﻻزار در  ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺵﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻣﺮگ هدایت ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  : ” اﻳﻦ ﺁﺛﺎر، همینﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ هست، ﭼﻴﺰ ﭘﺮارزشی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی مترجمان زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ شود، در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ شود و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ درﺑﺎرﻩ اش ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﻴﻞ شود؛ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻴﻖ اﻳﻦ ﺁﺛﺎرﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ شده  اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﯽ را ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽ دهد. اﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﺳﺮﻣﺸﻖ دﺳﺘﻪ ای از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن جوان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن هدایت ﻋﻼﻗﻪ ی ﺁﺗﺸﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻨﺸﺎن دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اواضطرابها و امیدهایشان را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . رﻣﺎن و داﺳﺘﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی رشد ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ، موضوعات وﺳﻴﻊ ﺗﺮی ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺻﺪاﻳﺶ رﺳﺎﺗﺮ ﻣﯽ شود وهیچ شکی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺪ شکفتگی ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﯽ را ﻣﯽ دهد . ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﯽ در اﻳﻦ راﻩ از ﺁنِِ  ﺻﺎدق هدایت خواهد ﺑﻮد و شاید ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن روزی ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاهندﮐﺮد از اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺬر  ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻠﯽ را افشانده ، ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ و ﻧﻔﺮﻳﻦ شده می انگاشته است ”

 

صادق هدایت و آثارش

 

 

بوف کور یکی از شاهکارهای معاصر ایران در عرصه داستان نویسی میباشد و بی تردید در بین کتاب های صادق هدایت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بیش از همه آثار او مورد توجه ، نقد و اظهار نظر  قرار گرفته و به چندین زبان ترجمه شده  و در بسیاری از کتابها راجب آن نوشته شده است .

 

درباره صادق هدایت بیشتر بدانیم

کاملترین مجموعه آثار صادق هدایت شامل ۵۷ عنوان کتاب توسط تیم دیجی لود گرداوری شده و در اختیار شما قرار گرفته است …  آثار صادق هدایت داخل پکیج دیجی لود  شامل:

اشک تمساح
پیشگویی های زرتشت
مجموعه واق واق صاحاب
اردشیر پاپکان
اسیر فرانسوی
افسانه آفرینش
البعثه السلامیه
اوسانه
آب زندگی
آبجی خانم
آتش پرست
آخرین لبخند
آفرینگان
آقا بالا
آینه شکسته
بن بست
بوف کور
پدران ادم
پروین دختر ساسان
تاریکخانه
تجلی
تخت ابونصر
ترانه های خیام
توپ مرواری
چنگال
حاجی مراد
داش آکل
داوود گوژ پشت
دن ژووان کرج
دیوار
زمحیر و دوزخ
زنده به گور
زنی که مردش را گم کرد
سایه مغول
سگ ولگرد
س.گ.ل.ل.
سه قطره خون
شبهای ورامین
شرح حال یک الاغ هنگام مرگ
صورتکها
طلب آمرزش
عروسک پشت پرده
فردا
فرهنگستان
کاروان اسلام
کاتیا
گجسته دژ
گرداب
لاله
مادلن
محلل
مرده خور
مردی که نفسش را کشت
میهن پرست
هوس باز
معرفی صادق هدایت و آثارش
یاد مانده ها

 

لیست کتاب هارو میتوانید از عکس زیر مشاهده بفرمایید:

 

hd2

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. ویراستار09191515288 :
    16 اکتبر 2021

    عالی بود.

0