شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران در ۱۶۵صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران:

در این پژوهش با استفاده از مدل مفهومی کسب‌وکار الکترونیکی هِدمن و کالینگ بر آن است تا به ارائه یک هستی‌شناسانه برای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری بپردازد. بر این اساس در این پایان‌‌نامه ابتدا اجزای مدل کسب‌وکار گردشگری برمبنای اجزای هفت‌گانه مدل انتخابی تبیین شده .

طبق نتایج تحقیق، ۲۲ مدل کسب‌و‌کار الکترونیکی قابل استفاده برای صنعت گردشگری شناسایی شد. از این میان ۱۶ مدل قابل پیاده‌سازی در ایران شناخته شد که تنها ۸ مدل دارای نمونه واقعی در ایران بودند.

 

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در دو بعد نظری و کاربردی قابل بررسی است. در بعد نظری، شناسایی اجزای مدل‌های کسب‌وکار در محیط تجارت پویا و نامطمئن امروزضروری است زیرا:

 1. فرایند مدل‌سازی سیستم‌های اجتماعی-از قبیل یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی- به شناسایی و فهم عناصر مرتبط و ارتباط آن‌ها در یک دامنه‌ی خاص کمک می‌نماید.
 2. استفاده از مد‌ل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مفهومی، به مدیران کمک می‌کند تا فهم خود از یک کسب‌وکار الکترونیکی را با سایر ذینفعان در فرایند تصمیم‌گیری به اشتراک بگذارند.
 3. ترسیم و کاربرد مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی به‌عنوان اساس یک مذاکره، انجام تغییر در سازمان را تسهیل می‌کند. طراحان مدل کسب‌وکار به آسانی می‌توانند برخی از عناصر مدل کسب‌وکار الکترونیکی موجود را اصلاح کنند.
 4. یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی مرجع می‌تواند به شناسایی معیار‌های مرتبط جهت استفاده در یک کسب‌وکار الکترونیکی کمک نماید.
 5. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی می‌توانند مدیران را در شبیه‌سازی کسب‌وکارهای الکترونیکی و یادگیری از آن‌ها یاری نمایند. این موضوع روشی برای انجام آزمایش‌های بدون ریسک و یادگیری از پیامدهای تصمیمات ممکن، بدون درخطر انداختن یک سازمان است (استروالدر و پیگنر، ۲۰۰۴).

از نقطه نظر کاربردی نیز این تحقیق میتواند با شناسایی اجزای مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران و بررسی تحقق‌پذیری آن، علاوه بر توسعه دانش نظری در این حوزه، به پیاده‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران کمک کند.

هدف­های تحقیق

هدف علمی از انجام این پژوهش، شناسایی هریک از اجزای متناظر مدل کسب‌وکار مفهومی ارائه شده توسط هِدمَنوکالینگشامل:تأمین‌کنندگان، منابع، حوزه‌ی مدیریت، سازمان و فعالیت‌ها، محصول فیزیکی (ملموس)، قیمت، خدمات، مشتریان و رقبا؛و هم‌چنین شناسایی گونه‌های مدل کسب‌وکار الکترونیکی متناظر هرجزءدر صنعت گردشگری است. دست‌یابی به این هدف، ادبیات مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در گردشگری را توسعه داده و بستر لازم برای انجام پژوهش‌های آتی در بخش‌‌های مختلف مدل کسب‌وکار را تسهیل می‌بخشد.

هدف کاربردی این پژوهش بررسی امکان تحقق مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی تعریف شده در صنعت گردشگری ایران از دیدگاه خبرگان می‌باشد. دست‌یابی به این هدف، فرصت‌های کسب‌وکار الکترونیکی بهره‌برداری شده و قابل بهره‌برداری را به علاقه‌مندان اجرای کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در ایران، معرفی می‌کند.

 

 

فهرست مطالب :

 • فصل اول
 • ۱-۱-مقدمه  ۲
 • ۲-۱- بیان مسأله  ۳
 • ۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق   ۳
 • ۴-۱- هدفهای تحقیق   ۴
 • ۵-۱- سوال‌های تحقیق   ۵
 • ۶-۱- قلمرو تحقیق   ۵
 • ۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق  ۵
 • ۳-۶-۱- قلمرو زمانی تحقیق  ۵
 • ۷-۱- تعریف مفهومی واژه ها ۵
 • فصل دوم
 • ۱-۲- مقدمه  ۹
 • ۲-۲- مفهوم مدل‌کسب‌وکار ۱۰
 • ۳-۲- تاریخچه و سیرتکاملی مطالعات در حوزه مدل‌های کسب‌وکار ۱۴
 • ۴-۲ هستی‌شناسی‌ها ۱۸
 • ۱-۴-۲- هستی‌شناسی e3-value 19
 • ۲-۴-۲- هستی‌شناسی BMO  ۲۱
 • ۳-۴-۲- مدل مفهومی هِدمَن و کالینگ   ۲۲
 • ۵-۲- اجزای مدل مفهومی هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری   ۲۶
 • ۱-۵-۲- سطح بازار محصول  ۲۶
 • ۱-۱-۵-۲- مشتریان  ۲۶
 • ۲-۱-۵-۲- رقابت   ۳۱
 • ۲-۵-۲- سطح عرضه  ۳۲
 • ۳-۵-۲- سطح فعالیت‌ها و سازمان  ۳۸
 • ۴-۵-۲- سطح منابع  ۴۱
 • ۵-۵-۲- سطح بازار سرمایه و کار ۴۳
 • ۶-۵-۲- حوزه مدیریت و بعد زمانی  ۴۸
 • ۶-۲- مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی  ۵۲
 • ۱-۶-۲-مدل ارائه اطلاعات   ۵۲
 • ۲-۶-۲ مدل بازرگانی با استفاده از کاتالوگ الکترونیکی  ۵۲
 • ۳-۶-۲- مدل فروشگاه الکترونیکی  ۵۲
 • ۴-۶-۲-مدل مراکز خرید الکترونیکی  ۵۴
 • ۵-۶-۲-مدل مزایده‌ سنتی  ۵۴
 • ۶-۶-۲-مدل مزایده معکوس   ۵۵
 • ۷-۶-۲- مدل پورتال  ۵۵
 • ۱-۷-۶-۲ مدل پورتال عمومی/افقی  ۵۵
 • ۲-۷-۶-۲ مدل پورتال تخصصی/ عمودی   ۵۵
 • ۸-۶-۲-مدل واسطه تبادل  ۵۶
 • ۹-۶-۲- مدل گردآورنده خریداران  ۵۶
 • ۱۰-۶-۲- مدل ارائه دهنده‌ تخفیف   ۵۶
 • ۱۱-۶-۲ مدل واسطه اعتباری   ۵۷
 • ۱۲-۶-۲ مدل جوامع مجازی   ۵۷
 • ۱۳-۶-۲- مدل اکسترانت   ۵۸
 • ۱۴-۶-۲- مدل خریدسازمانی الکترونیکی  ۵۸
 • ۱۵-۶-۲- مدل واسطه اطلاعاتی  ۵۹
 • ۱۶-۶-۲-مدل یکپارچه‌ساز وب با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار ۵۹
 • ۱۷-۶-۲- مدل سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار ۶۰
 • ۱۸-۶-۲- مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری   ۶۱
 • ۱۹-۶-۲ مدل بازار الکترونیک طرف سوم  ۶۲
 • ۲۰-۶-۲ مدل خدمات دهی به زنجیره تأمین  ۶۳
 • ۲۱-۶-۲-مدل سکوهای همکاری   ۶۳
 • ۷-۲- پیشینه تحقیق   ۶۴
 • ۱-۷-۲- مطالعات داخلی  ۶۴
 • ۲-۷-۲- مطالعات خارجی  ۶۴
 • فصل سوم
 • ۱-۳- مقدمه  ۶۷
 • ۲-۳- نوع تحقیق   ۶۷
 • ۳-۳- مراحل تحقیق   ۶۸
 • ۳-۳- جامعه آماری   ۶۹
 • ۴-۳- نمونه آماری   ۷۲
 • ۵-۳- روش گردآوری اطلاعات   ۷۳
 • ۶-۳- ابزار جمعآوری اطلاعات   ۷۳
 • ۷-۳- اعتبار (روایی) ابزار سنجش    ۷۴
 • ۸-۳- قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار سنجش    ۷۴
 • ۹-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۷۵
 • فصل چهارم
 • ۱-۴- مقدمه  ۷۷
 • ۲-۴- هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی صنعت گردشگری   ۷۸
 • ۱-۲-۴- مشتریان  ۸۰
 • ۲-۲-۴- رقبا ۸۰
 • ۳-۲-۴- عرضه  ۸۱
 • ۴-۲-۴- فعالیت‌ها و سازمان  ۸۳
 • ۵-۲-۴- منابع  ۸۷
 • ۶-۲-۴- تأمین کنندگان  ۸۸
 • ۶-۲-۴- بعد زمانی و موانع اجتماعی، سیاسی، شناختی  ۹۰
 • ۳-۴- بررسی تحقق پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران  ۹۲
 • ۱-۳-۴- تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی  ۹۲
 • ۲-۳-۴- تحلیل استنباطی  ۹۴
 • ۴-۴- نمونه‌هایی از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در ایران  ۹۷
 • ۱-۴-۴- نمونه هایی از مدل ارائه اطلاعات گردشگری در ایران  ۹۷
 • ۲-۴-۴- نمونه ای از مدل فروشگاه الکترونیکی گردشگری در ایران  ۹۹
 • ۳-۴-۴- نمونه‌ای از مدل واسطه تبادل گردشگری در ایران  ۹۹
 • ۴-۴-۴- نمونه‌ای از مدل جوامع مجازی گردشگری در ایران  ۱۰۰
 • ۵-۴-۴- نمونه‌ای از مدل بازار الکترونیکی طرف سوم در ایران  ۱۰۱
 • ۶-۴-۴- نمونه‌ای از سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار در ایران  ۱۰۱
 • ۷-۴-۴- نمونه‌ای از مدل سکوهای همکاری گردشگری در ایران  ۱۰۲
 • ۸-۴-۴- نمونه‌ای از مدل خدمات‌دهی به زنجیره تأمین در ایران  ۱۰۲
 • فصل پنجم
 • ۱-۵- مقدمه  ۱۰۹
 • ۲-۵- یافته‌های پژوهش    ۱۱۰
 • ۳-۵- نتیجه‌گیری   ۱۱۸
 • ۴-۵- محدودیت‌ها ۱۱۹
 • ۵-۵- پیشنهادات   ۱۱۹
 • ۱-۵-۵- پیشنهادات برخواسته از تحقیق  ۱۱۹
 • ۲-۵-۵- پیشنهادات به محققین آتی  ۱۲۰
 • منابع و ماخذ‌ها
 • منابع فارسی   ۱۲۲
 • منابع لاتین   ۱۲۴
 • پیوست‌ها
 • پیوست ۱٫ نمونه پرسش‌نامه  ۱۳۰
 • پیوست۲٫ خروجی‌های نرم‌افزار SPSS  ۱۳۴

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0