تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا:

به منظور بررسي اثر سطوح مختلف اسانس گیاهان باریجه، آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. تیمارها شامل اسانس برگ و بذر گیاه باریجه در سطوح (۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میکرولیتر بر میلی لیتر)، اسانس برگ و بذر گیاه آنغوزه در سطوح (۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میکرولیتر بر میلی لیتر) و اسانس برگ و بذر گیاه دافنه(خوشک) در سطوح (۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میکرولیتر بر میلی لیتر) بود.

گیاهان از مراتع دناي شرقي (كاكان) جمع آوري و پس از خشك كردن و آسياب كردن به روش تقطير با دستگاه كلونجر اسانس ها استخراج شد. آزمايش در شرايط دمايي ۱±۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۱۰ ±۶۰ درصد و ۱۶ ساعت تاريكي و ۸ ساعت روشنايي به روش   Topical test انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمامی اسانس ها بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا در سطح ۱  % نسبت به شاهد اختلاف معنی دار داشتند. بيشترين ميزان مرگ و میر شته سیاه باقلا در تيمار ۵۰۰ میکرولیتر بر میلی لیتر اسانس برگ و بذر گیاهان باریجه، آنغوزه و دافنه بدست آمد. کمترین تلفات شته سیاه باقلا در تیمار شاهد مشاهده شد. با توجه به خاصيت حشره كشي اسانس این گياهان، مي توانند به عنوان يك حشره كش كم خطر براي كنترل شته سياه باقلا كه علاوه بر پلي فاژ بودن عامل انتقال بيماري هاي ويروسي است  توصيه شوند.

 

مقدمه

غلات و حبوبات از مهم ترين نيازهاي غذايي انسان مي باشند و پس از برداشت تا زمان مصرف اين محصولات در انبارها نگهد اري مي شوند. با توجه به اهميت جايگاه حبوبات و غلات در رژيم غذايي انسان ها، همواره از سوي متخصصان تلاش فراواني صورت گرفته تا اين محصولات طي دوره رشد و نمو در مزرعه و در انبار از گزند آفات و عوامل بيماري زاي گياهي مصون بمانند.  اما به رغم تمام اين فعاليتها، غلات و حبوبات مورد حمله انواع مختلفي از آفات و بيماري ها  قرار مي گيرند كه در اين میان نقش حشرات آفت از همه بارزتر است. هر ساله ۱۰ تا ۲۵ درصد از محصولات انباري در اثرحمله حشرات آفت در جهان از بين مي روند. خسارت آفات در كشورهايي كه تكنولوژي پيشرفته کاشت، داشت، برداشت و انبارداري ندارند، بين ۱۰ تا ۴۰ درصد محصول می باشد که این مهم در بعضي از مناطق روستايي ايران، به علت وجود کشاورزی سنتی و  انبارهاي ابتدایی وسنتی، خسارت ناشي از آفات گاهي تا ۸۰ درصد برآورد شده است (کوچکی ۱۳۸۶).

طبق آمار  سازمان  ملل  متحد در سال ۲۰۰۰، جمعيت جهان تا سال ۲۰۵۰  بيش از ۷۰ درصد افز ايش خواهد داشت در اين بين يكي از مشكلا تي كه بروز خواهد نمود سوء تغذيه بخصوص در كشور هاي در حال توسعه است، و  برآورد نیاز غذا یی با استفاده از  تركيب هاي شيميايي امری غیر قابل انکار در این کشورها ا ست. استفاده مكرر از آفت کش ها و ترکیب های شیمیایی طي دهه هاي متوالي باعث از بين رفتن دشمنان طبيعي، اختلال در كنترل بيولوژيكي، اثر روي موجودات غير هدف، آلودگي محيط زيست، در خطر قرار گرفتن سلامت انسان،  طغيان آفات و برو ز مقاومت در آفات هدف گرديده است (باقری زنوز، ۱۳۷۵).

این سموم که برای کشتن ارگانیسم‌ ها طراحی می‌شوند، یک خطر جدی برای سلامت انسان محسوب می‌شود. طبق اعلام انستیتوی ملی سرطان ۳۰ درصد حشره‌کش‌ها، ۶۰ درصد علف‌کش‌ها و ۹۰ درصد قارچ کش ها سرطان‌زا هستند. این تنها یکی از اثرات جانبی منفی این مواد است، چرا که  مواد شیمیایی می‌توانند به سیستم عصبی و هورمونی نیز آسیب برسانند، در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در برابر سموم کشاورزی آسیب‌پذیرند، در واقع آن‌ها نسبت به اندام کوچک شان در معرض درصد بالاتری از این مواد قرار دارند (نصیری محلاتی۱۳۸۶، کوچکی۱۳۸۶).

بر اساس نتایج به دست آمده در ایران سرانه مصرف سم در محصولات کشاورزی به ازای هر نفر ۴۰۰ گرم می‌باشد و هم چنین میزان مصرف کود شیمیایی از ۵/۲ به ۵/۳ میلیون تن در ۱۰ سال گذشته افزایش یافته‌است. در کشاورزی رایج بیش از ۳۰۰ نوع ترکیب شیمیایی خطرناک نظیر آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و کودهای شیمیایی به منظور کنترل آفات، حشرات و بارورسازی خاک استفاده می‌گردد، که بازمانده‌های این مواد علاوه بر آلوده کردن آب‌های زیرزمینی و هوا، جذب گیاهان و درختان شده و بخشی از آن در محصولات کشاورزی به عنوان نمونه میوه‌ها و سبزی‌ها رسوب کرده و در طی مصرف به بدن انسان منتقل خواهد شد (باقري زنوز ۱۳۷۵، نصیری محلاتی۱۳۸۶، کوچکی۱۳۸۶). استفاده از سموم سنتتيك كه براي حفاظت محصولات از صدمه حشرات به كار مي رود منجر به افزايش مقاومت حشرات آفت به حشره كش ها شده است. پيدايش مقاومت به بعضي از سموم، به ويژه  سموم کلره و فسفره ای هم چون مالاتيون و فستوكسين، در اكثر آفات، و عوارض ناشی از تجمع این سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی و انواع بیماری های ناشی از آن و مسمومیت هایی که به دنبال دارد باعث شده است که این سموم کم کم جای خود را به سموم طبیعی و روشهای بیولوژیک کنترل آفات دهند. (باقري زنوز ۱۳۷۵، نصیری محلاتی۱۳۸۶، کوچکی۱۳۸۶).

خوشبختانه امروزه  نیاز به غذای زیستی، غذای عاری از ترکیبات شیمیایی و فرآیند شده، بدون افزودنی‌ها و فاقد سموم دفع آفات به سرعت رو  به افزایش است. استفاده از روش هاي مبارزه غير شيميائي مانند روش هاي كنترل طبيعي، فيزيولوژيكي، بيولوژيكي و ميكروبي عليه آفات توجه بيشتر محققان را  به خود جلب كرده است. ازجمله اين تركيب ها مي توان به فرآورده هاي حاصل از درخت اكاليپتوس، اسانس انواع گیاهان دارویی مانند  Artemisia scoparia waldst  و  Artemisia sieberi Besser  عصاره های گیاهان خرزهره، اسطوخودوس و آنغوزه، اسانس گیاهان زنیان و هنده بید اشاره کرد (باقري زنوز ۱۳۷۵، مدرس نجف ابادی۱۳۸۵٫ ناظمی ۱۳۸۶).

سموم شیمیایی به دلیل عوارض ناشی از تجمع در محصولات کشاورزی و انواع بیماری های ناشی از آن و مسمومیت هایی که به دنبال دارد کم کم جای خود را به سموم طبیعی و روشهای بیولوژیک کنترل آفات می دهند و براي مبارزه با آفات، اولويت نخست حتي پيش از اقتصادي بودن هر فعاليت، سالم نگه داشتن محيط زيست انسان ها است. بنابراين تقاضا جهت استفاده از حشره كش هاي گياهي به دليل باقي مانده كم خطر سموم روي محصولات زراعی رو به افزايش است. گياهان عالي داراي متابوليت هاي  ثانويه اي هستند كه در روابط اكولوژيكي گياه به خصوص برهم كنش گياه و حشره نقش حياتي داشته و گاهي باعث بروز مقاومت گياه در مقابل حشره مي شوند. بخش مهمي از اين تركيبات ترپنوئيدها هستند. كه در اسانس گياهان وجود داشته و براي پستانداران كم خطر بوده و به نظر مي رسد جايگزين مناسبي براي سموم شيميايي در كنترل آفات هستند، تحقيقات مختلف نشان داده است كه اسانس تعدادي از گياهان اثرات حشره كشي قابل توجهي دارند (باقری زنوز ۱۳۷۵).

يكي از منابع بالقوه براي توليد آفت كش هاي جديد، مواد توليد شده به وسيله گياهان مي باشند. اسانس هاي استخراج شده از گياهان معمولاً در طبيعت زودتر تجزيه می -شوند، بنابراين سميت كمتري براي انسان و ساير پستانداران دارند و اثرهاي مخرب كمتري در محيط زيست بر جا می گذارند (مدرس نجف ابادی۱۳۸۵).

متاسفانه با توجه به اینکه ۲/۱ درصد اراضی کشاورزی جهان در ایران قرار دارد، اما  ۳ درصد سموم مصرفی جهان نیز در ایران مصرف می‌شود که به عنوان یک خطر جدی مطرح است. طبق اطلاعات کمیته محصولات زیستی، سطح کشت محصولاتی که در ایران بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی تولید شده‌اند، حدود ۲۳۹ هزار و ۳۶۴ هکتار است، که شامل ۱۲۵ هزار و ۸۰۲ هکتار محصولات باغی و ۱۱۳ هزار و ۶۵۹ هکتار محصولات زراعی است. به طور کلی میزان سطح کشت محصولات کشاورزی و باغی که تولید آن‌ها بدون استفاده از کود و سم انجام می‌گیرد، به ترتیب یک و ۲/۷ درصد از کل سطوح زیر کشت محصولات زراعی و باغی ایران را شامل می شود  .

لذا با توجه به اهمیت سلامت غذایی جامعه و با توجه به تقاضای روز افزون برای مصرف فرآورده‌های کشاورزی زیستی، که در نتیجه مدیریت درست مزرعه می باشد، می بایست به گونه‌ای عمل ‌شود که در تغذیه گیاهان و درختان، تعادل بین عناصر مورد نیاز در خاک به هم نخورد و در هنگام رشد نیز، نیازی به استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها نباشد. علاوه براین در تغذیه خاک کشاورزی، به جای استفاده از کود شیمیایی از کودهای طبیعی نظیر خاک برگ، جلبک و کودهای حیوانی و بیولوژیکی استفاده شود و در صورت نیاز به مبارزه با آفات‌ نیز به جای کاربرد سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، از شیوه‌های زیستی هم چون ریز اندامگان کارآ، پریداتورهای (کفشدوزک ها)،  پارازیت ها (زنبورها) و باکتری‌ها و یا ارقام مقاوم به آفت‌ها در کشت و زرع و یا سموم طبیعی با منشاء طبیعی و گیاهی بهره‌ جست تا محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد به دور از باقیمانده‌های سمی و شیمیایی و مواد نگه‌دارنده باشد (عالیچی۱۳۷۶، کوچکی۱۳۸۶).

فرآورده‌های غذایی  با کیفیت، که محصول کشاورزی  زیستی است نه تنها باعث رضایت مصرف کنندگان می‌شود بلکه تأمین و تضمین  کننده سلامت جامعه بوده که خوشبختانه به سرعت رو به افزایش است. که برای پایه‌گذاری سیستم کشاورزی زیستی در ایران هم زمان با توسعه وتولید این محصولات ایجاد زمینه‌های زیر ساختی نهادهای زیستی  نیز می بایست فراهم و مهیا گردد. زیرا شناخت نهادهای مورد نیاز ازجمله سموم مورد استفاده کم خطر که منشاء طبیعی و گیاهی داشته باشد برای توسعه و گسترش کشاورزی زیستی امری بدیهی و ضروری است و آنچه در مدیریت مبارزه با آفات مهم است،  این است که  از مصرف سموم تا حد ممکن اجتناب و روشهای  نوینی را جایگزین  سموم شیمایی نمود. یکی از این روشها کاربرد سموم با منشاء گیاهی و طبیعی است، چرا که بعضی از گیاهان دارای منابع غنی از موادی هستند که خاصیت کشندگی، ضد تخم- ریزی، ضد تغذیه و ….در برابر آفات را دارا می باشند، که در عین حال استفاده از آنها ساده وارزان بوده و به عنوان یکی از اصول کشاورزی زیستی می تواند مد نظر قرار گیرد (کوچکی،۱۳۸۶).

 

فرضيه ها ي تحقيق

۱- اسانس بذر گیاهان باریجه، آنغوزه ودافنه به عنوان یک آفت کش گیاهی برکنترل شته سیاه باقلا تاثیرمثبت معنی دار دارند

۲– اسانس برگ گیاهان باریجه، آنغوزه ودافنه به عنوان یک آفت کش گیاهی برکنترل شته سیاه باقلا تاثیرمثبت معنی دار دارند

اسانس بذری وبرگی گیاهان مورد استفاده در این آزمایش با یکدیگراز نظر خاصیت کشندگی متفاوت می باشند.

 

اهداف تحقيق

جهت دستیابی به عملکرد مناسب در رابطه با پژوهش انجام شده اهداف زیر مد نظر است.

۱-شناسایی اسانس گیاه مناسب در بین سه گیاه مورد استفاده در کنترل شته سیاه باقلا

۲- تعیین بهترین اسانس برگ یا بذر جهت کنترل آفت شته سیاه باقلا

 

نتیجه گیری

 نتیجه این تحقیق نشان داد که تیمار اسانس برگ و بذر آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا در سطح احتمال ۱%  اثر معنی دار داشت. بطوریکه بیشترین میزان تلفات شته سیاه باقلا در تیمار ۵۰۰ میکرولیتر بر میلی لیتر اسانس برگ و بذر آنغوزه مشاهده گردید.

نتیجه این تحقیق نشان داد که تیمار اسانس برگ و بذر دافنه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا اثر معنی دار داشت. بطوریکه بیشترین میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا در تیمار ۵۰۰ میکرولیتر بر میلی لیتر اسانس برگ و بذر دافنه مشاهده گردید.

نتیجه این تحقیق نشان داد که تیمار اسانس برگ و بذر باریجه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا اثر معنی دار داشت. بطوریکه بیشترین میزان تلفات شته سیاه باقلا در تیمار ۵۰۰ میکرولیتر بر میلی لیتر اسانس برگ و بذر باریجه مشاهده شد.

همچنین نتایج نشان داد که میزان تلفات شته سیاه باقلا در تمام آزمایش ها در تیمار شاهد (عدم مصرف اسانس برگ و بذر آنغوزه، دافنه و باریجه) کمترین مقدار را داشت.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲-  فرضيه ها ي تحقيق ۶
۱-۳- اهداف تحقیق ۶
فصل دوم: مروری بر منابع ۷
۲-۱-  آنغوزه ۸
۲-۱-۱-  گیاه شناسی آنغوزه ۸
۲-۱-۲- صمغ آنغوزه ۹
۲-۱-۳- برداشت آنغوزه ۱۰
۲-۱-۴-مناطق انتشار آنغوزه ۱۰
۲-۱-۵- انواع آنغوزه ۱۱
۲-۱-۶-  شرایط اقلیمی رویشگاه های آنغوزه ۱۱
۲-۱-۷- دوره رشد وخواب آنغوزه ۱۲
۲-۱-۸- تکثیر  آنغوزه ۱۲
۲-۱- ۹- ترکیبات شیمیایی  آنغوزه ۱۳
۲-۱-۱۰- خواص آنغوزه ۱۴
۲-۲- باریجه ۱۶
۲-۲-۱- گیاه شناسی باریجه ۱۶
۲-۲-۲-ریشه ۱۶
۲-۲-۳- برگ ۱۷
۲-۲-۴- ساقه گل دهنده ۱۷
۲-۲-۵- گل آذین ۱۷
۲-۲-۶- میوه ۱۷
۲-۲-۷- گلدهی و گرده افشانی ۱۸
۲-۲-۸- مناطق رویش و پراکنش جغرافیایی ۱۸
۲-۲-۹- اهمیت باریجه ۱۹
۲-۲-۱۰- شرایط اقلیمی مورد نیاز ۲۰
۲-۲-۱۱- خاک های مناسب کشت باریجه ۲۰
۲-۲-۱۲- زمان مناسب کاشت بذر ۲۱
۲-۲-۱۳- رطوبت مورد نیاز ۲۱
۲-۲-۱۴- توليد و برداشت بذر باريجه ۲۲
۲-۲-۱۵- دوره خواب باريجه ۲۲
۲-۲-۱۶- نحوه استخراج شيرابه باریجه ۲۲
۲-۲-۱۷- صمغ و اسانس باريجه ۲۳
۲-۳-  دافنه ۲۴
۲-۳-۱-  دافنه ۲۴
۲-۳-۲- گیاهشناسی دافنه ۲۴
۲-۳-۳- مناطق انتشاردافنه ۲۵
۲-۳-۴ – خوشک ۲۵
۲-۳- ۵- ویژه گیهای ریخت شناسی خوشک ۲۵
۲-۳- ۶- پراکندگی خوشک ۲۶
۲-۴- شته ها ۲۷
۲-۴- ۱- طبقه بندی شته ها ۲۷
۲- ۴-۲- شته ها ۲۷
۲-۴-۳- منشا شته ها ۲۸
۲-۴-۴- رده بندی شته ها ۲۸
۲-۴-۵- تنوع شته ها ۲۸
۲-۴-۶- بیولوژی شته ها ۲۹
۲-۴-۷- پراکنش جغرافیایی ۳۰
۲-۵- شته سیاه باقلا ۳۰
۲-۵-۱- شته سیاه باقلا ۳۰
۲-۵-۲- گیاهان میزبان ۳۰
۲-۵-۳- شکل شناسی ۳۱
۲-۵-۴- خسارت ۳۱
۲-۵-۵- زیست شناسی ۳۲
۲-۶- آشنایی با اسانس های گیاهی، خواص درمانیو مکانیسم اثر آنها ۳۴
۲-۶-۱- اسانس های گیاهی ۳۴
۲-۶-۲- محل اسانس در گیاهان ۳۵
۲-۶-۳- ویژگیهای فیزیکی اسانس ها ۳۵
۲-۶-۴- تفاوت اسانس ها با روغن غیر فرار (ثابت) ۳۵
۲-۶-۵- موارد استفاده اسانس ها ۳۶
۲-۶-۶- اثرات اسانس ها ۳۶
۲-۶-۶-۱- استعمال خارجی اسانس ها ۳۶
۲-۶-۶-۲- استعمال داخلی  اسانس ها ۳۷
۲-۶-۷- مکانیسم اثر اسانس ها ۳۸
۲-۶-۷- ۱- مکانیسم اثر ضد باکتری و ضد قارچی اسانس ها ۳۸
۲-۶-۷- ۲- مکانیسم اثر ضد التهابی و ضد اسپاسم اسانس ها ۳۸
۲-۶-۸- عوارض اسانس ها ۳۹
۲-۶- ۹-نگهداری  اسانس ها ۳۹
۳-۶-مروری بر تحقیقات گذشته ۴۰
فصل سوم: مواد و روش ها ۵۰
۳- مواد و روش ها ۵۱
۳-۱- محل اجرای پژوهش ۵۱
۳-۲- زمان جمع آوری نمونه ها ۵۲
۳-۳- روش اسانس گیری از نمونه های گیاهی ۵۳
۳-۴-تیمارهای آزمایشی ۵۴
۳-۵- نحوه انجام آزمون ها ۵۵
۳-۶-تجزیه و تحلیل آماری ۵۶
فصل چهارم: نتایج ۵۷
۴- نتایج و بحث ۵۸
۴-۱- نتایج حاصل از اثرات گیاه باریجه ۵۸
۴-۱-۱-اسانس برگ باریجه ۵۸
۴-۱-۲- اسانس بذر باریجه ۵۹
۴-۲- نتایج حاصل از اثرات گیاه آنغوزه ۶۰
۴-۲-۱- اسانس برگ آنغوزه ۶۰
۴-۲-۲- اسانس بذر آنغوزه ۶۲
۴-۳- نتایج حاصل از اثرات گیاه دافنه ۶۳
۴-۳-۱- اسانس برگ دافنه ۶۳
۴-۳-۲- اسانس بذر دافنه ۶۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۶۶
۴-۴- نتیجه گیری ۶۷
۴-۵- پیشنهادها ۶۷
 فصل ششم: منابع ۶۹
منابع ۷۰

 

فهرست تصاویر

تصویر ۲-۱- گیاه آنغوزه در مرحله رشد رویشی ۱۵
تصویر ۲-۲- گیاه آنغوزه در مرحله بذری ۱۵
تصویر ۲-۳- گیاه باریجه ۲۴
تصویر ۲-۴- صمغ باریجه ۲۴
تصویر ۲-۵- درختچه دافنه(خوشک) ۲۶
تصویر ۲-۶- بذر دافنه(خوشک) ۲۶
تصویر ۲-۷- خسارت شته سیاه باقلا در مزرعه لوبیا ۳۳
تصویر ۲-۸- کلنی شته سیاه باقلا ۳۳
تصویر ۳-۱- نقشه توپوگرافی منطقه  جمع آوری نمونه ها ۵۱
تصویر ۳-۲- پوشش گیاهی منطقه جمع آوری نمونه ۵۲
تصویر ۳-۳- جمع آوری نمونه های گیاهی از منطقه ۵۳
تصویر ۳-۴- آماده سازی و توزین نمونه ها ۵۳
تصویر ۳-۵- اسانس گیری به وسیله کلونجر ۵۴
تصویر ۳-۶- آماده سازی تیمارها ۵۵
تصویر ۳-۷-تاثیر اسانس ها بر  شته های ۵۶

 

فهرست نمودارها

نمودار۴- ۱-  تاثیر سطوح مختلف اسانس برگ باریجه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۵۹
نمودار۴- ۲-  تاثیر سطوح مختلف اسانس بذر باریجه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۰
نمودار۴- ۳-  تاثیر سطوح مختلف اسانس برگ آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۰
نمودار۴- ۴-  تاثیر سطوح مختلف اسانس بذر آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۳
نمودار۴- ۵-  تاثیر سطوح مختلف اسانس برگ دافنه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۴
نمودار۴- ۶-  تاثیر سطوح مختلف اسانس بذر دافنه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۵

 

 

فهرست جداول

جدول۴- ۱- نتايج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس برگ باریجه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۵۸
جدول۴- ۲- نتايج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس بذر باریجه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۵۹
جدول۴- ۳- نتايج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس برگ آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۰
جدول۴- ۴- نتايج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس بذر آنغوزه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۲
جدول۴- ۵- نتايج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس برگ دافنه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۳
جدول۴- ۶- نتايج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس بذر دافنه بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا ۶۵
 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0