بهره گیری از کود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی : پایان نامه ارشد کشاورزی

بهره گیری از کود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بهره گیری از کود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

مقدمه بهره گیری از کود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی:

افزایش تقاضا برای مواد غذایی که در نتیجه رشد بی رویه جمعیت در دهه های اخیر بوجود آمده  محققین و مولدین بخش کشاورزی را با چالش بزرگی روبرو نموده است.  تولید محصولات کشاورزی بر اساس برنامه ایران ۱۴۰۰ باید به حدود ۲ برابر افزایش یابد تا جوابگوی نیاز جامعه باشد.  محدودیت اراضی مستعد قابل کشت سبب شده تا اکثر راهکارها به افزایش عملکرد در واحد سطح معطوف گردد و در عمل توسعه اراضی کشاورزی به عنوان یک راهکار پایدار مورد توجه نباشد.  طی سالهای اخیر استفاده از ارقام پرمحصول توانسته است تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز بشر به محصولات کشاورزی و غذا باشد.  کاربرد این ارقام ضمن افزایش تولید در واحد سطح نیاز به نهاده های کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی را افزایش داده است.  تولید و کاربرد کودهای شیمیایی علاوه بر صرف انرژی زیاد، هزینه بر می باشد و مصرف بی رویه آن ها علاوه بر اتلاف هزينه اضافي، صدمات جبران ناپذیری نيز بر محیط زیست وارد   مي نمايد.  تخریب، کاهش قدرت باروری و بهم خوردن تعادل بیولوژیک خاک نمونه های بارز آلودگی محیط زیست محسوب می شوند(۱۳).

جامعه جهانی به منظور حفظ تعادل طبیعی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی اقدامات مهمی را انجام داده است که یکی از آن ها کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار در سال ۱۹۹۲ در کشور برزیل می باشد.  بر اساس دستور کار ۲۱ این کنفرانس و بر اساس اهداف کلان و خط مشی های اساسی قانون برنامه سوم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در اجرای مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی، برنامه ها و پروژه های متعدد مربوط به کاهش و بهینه سازی مصرف سموم و کودهای شیمیایی و حفظ حاصلخیزی خاک، با استفاده از موجودات زنده، توجه به ریز مغذی ها و گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری های گیاهی از سال ۱۳۷۶ قوت گرفته است(۱).

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و یکی از مهمترین عناصر در تولید محصول می باشد.  فسفر در تشکیل بذر نقش اساسی دارد و به مقدار زیاد در میوه و بذر یافت می شود.  با وجود این، متأسفانه مصرف غیر اصولی و بی رویه کودهای شیمیایی فسفره تأثیر زیان باری بر جامعه کشاورزی تحمیل      نموده است(۱۹).

تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف کودهای شیمیایی فسفره طی سال های اخیر نه تنها عملکرد محصولات زراعی را چندان افزایش نداده است (اصولاً فسفر این کودها به فرم قابل استفاده برای گیاه می باشد، اما درخاک به دلیل انجام واکنش های شیمیایی مثل تبدیل به فرم های آلی و حتی آبشویی كود، به فرم های با قابلیت دسترسی کم تبدیل می شود که برای گیاه قابل استفاده نیست)؛ بلکه در نتیجه            بر هم زدن تعادل عناصر غذایی کاهش محصول را نیز به دنبال داشته است(۱۴).  در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب ۱۰۰،۴۵، ۳۵ است این نسبت در ایران تقریباً ۱۰۰، ۱۱۱و ۳ بوده وهمیشه در مصرف کود بیشتر به کودهای شيميايي فسفره توجه شده است(۱۲).

با توجه به واردات سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن کود شیمیایی فسفره پیدا کردن روشی که بتوان مصرف بی رویه این کودها را كاهش داد، ضروری به نظر می رسد.  انجام مطالعات وسیع در کشورهای پیشرفته در رابطه با استفاده از کودهای زیستی و با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی لزوم انجام تحقیقات بیشتر را در داخل کشور خاطر نشان می سازد(۱۳).  کودهای زیستی فسفره حاوی باکتری ها و قارچ های مفید حل کننده فسفات هستند که معمولاً با اسیدی کردن خاک و یا ترشح آنزیم های فسفاتاز باعث رها سازی یون فسفات از ترکیبات آن می شوند که قابل جذب توسط گیاهان است(۱۲۳).

در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در این ارتباط در کشورهای مختلف انجام گرفته است و نتایج حاصله، حاکی از کارایی بالای برخی میکروارگانیسم ها در افزایش قابلیت جذب فسفر می باشند.  این میکروارگانیسم ها از انواع ساپروفیت ها هستند که قادرند در منطقه ریزوسفر فعالیت نمایند و با کمک ترشحات ریشه، ترکیبات نامحلول فسفات مانند تری کلسیم فسفات را به صورت محلول و قابل جذب گیاه در آورند(۱۲).

مهمترین باکتری های حل کننده فسفات از جنس های Pesudomonas وBacillus و قارچ ها، جنس های  Aspergillusو Penicillium می باشند.  این میکروارگانیسم ها با اکسیداسیون ناقص قندها و مواد پلی ساکاریدی که توسط ریشه گیاه ترشح می شوند، اسید های آلی مانند اسید گلوکونیک،         اسید اگزالیک و اسید سیتریک تولید مي نمایند این اسیدهای آلی موجب کاهش واکنش خاک در منطقه ریزوسفر شده و مانع از غیر فعال شدن فسفر می شوند(۱۹).  بنابر این با تکیه بر تجارب و شواهد موجود بکارگیری میکروارگانیسم های حل کننده فسفات در بهبود جذب فسفر به منظور کاهش مصرف کودها  بسیار ضروری بنظر می رسد(۳).

غلات و مخصوصاً گندم، بیشترین نیاز را به کودهای شیمیایی دارند، لذا در این میان، استفاده از فرآورده های بیولوژیک در جهت تغذیه غلات یکی از راه حل های اساسی و مفید جهت افزایش عملکرد

و بهبود کیفیت محصول، تأمین امنیت غذایی، پایداری در تولید و ارتقاء سطح سلامت جامعه در تولید محصولات کشاورزی عاری از هرگونه سموم شیمیایی به نظر می رسد(۱۹).

 

اهداف بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی

۱- بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهاي شیمیایی فسفره متداول.

۲- بررسی تأثیر مصرف کود بیولوژیک فسفره بر شاخص های کمی و کیفی دو رقم گندم چمران و پیشتاز در مقایسه با کودشیمیایی فسفره متداول.

۳– بررسی بازده زراعی و بازده جذب کود زیستی در مقایسه با کود شیمیایی فسفره متداول.

فرضيات

۱– کاربرد کود زیستی مايكوريزايي و باكتريايي سبب افزایش عملکرد دانه دو رقم گندم چمران و پیشتاز نمی شود.

۲– در بین اجزاء عملکرد دانه گندم، وزن دانه در خوشه و تعداد دانه در خوشه بيش از بقیه به کاربرد کود زیستی فسفره واکنش نشان نمی دهد.

۳– کاربرد کودهای زیستی مايكوريزايي و باكتريايي سبب افزایش شاخص برداشت نمی شوند.

 

 

نتيجه گيري

۱- طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق و میزان دانه تولیدی بالاتر رقم پیشتاز با مقدار عددی ۴۶/۷۶۱۸ کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم چمران با تولید ۳۴/۵۳۷۶ كيلوگرم در هكتار دانه رقم پیشتاز به عنوان يك رقم ايده آل و قابل كاشت در منطقه معرفي می گردد.

۲- در بين سطوح كودي نيز تيمار تلفیقی کاربرد کود بیولوژیک مايكوريزا + ۲۵% كود شيميايي با توليد ۴/۷۴۱۵ كيلوگرم در هكتار دانه نتايج مطلوبي را رقم زد، چرا كه در مقايسه با تيمار كاربرد كود شيميايي كه ۲/۴۵۰۲ كيلوگرم در هكتار دانه توليد كرده بود افزايش عملكردي در حدود ۷/۲۹% داشته است كه نتايج حاصل از آن مطلوب است و اين در حالي بود كه كاربرد هر يك از سطوح كود بيولوژيك مايكوريزا و سودوموناس نسبت به تيمار كاربرد كود شيميايي نتايج مطلوبي را ارائه نكردند.

۳- يكي از نتايج جالب در اين بررسي تاثير كليه صفات مذكور از دو تيمار مايكوريزا + ۲۵% كود شيميايي و سودوموناس + ۲۵% كود شيميايي است كه در نوبه ي خود قابل استناد مي باشد.

 

فهرست مطالب بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی

فصل اول (کلیات)
مقدمه ۲
اهداف ۵
فرضیات ۵
کلیات ۶
۱-۱- مبدا و قدمت ۶
۲-۱- اهمیت اقتصادی ۶
۳-۱- خصوصیات گیاه شناسی گندم ۹
۱-۳-۱- جایگاه گندم در رده بندی گیاهان ۹
۲-۳-۱- ریشه ۱۰
۲-۳-۱- ساقه ۱۰
۳-۳-۱- برگ ۱۱
۴-۳-۱- آرایش گل (گل آذین) ۱۲
۴-۱- فسفر ۱۳
۱-۴-۱-  فسفر در خاک ۱۳
۲-۴-۱- فسفر در گیاه ۱۵
۳-۴-۱- نقش فسفر در گیاه ۱۵
۴-۴-۱- کود های شیمیایی فسفری ۱۶
۵-۴-۱- کود های بیولوژیک فسفری ۱۷
۵-۱- میکروارگانیسم های حل کننده فسفات ۱۷
۱-۵-۱- اهمیت میکروارگانیسم های حل کننده فسفات ۱۷
۲-۵-۱- انواع میکروارگانیسم های حل کننده فسفات ۱۸
۱-۲-۵-۱- قارچ های حل کننده فسفات ۱۸
۳-۵-۱- مکانیسم های اثر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات ۲۰
۶-۱- مایکوریزا ۲۲
۱-۶-۱- قارچ های مایکوریزایی و بهبود رشد و تولید مثل در گیاه ۲۲
۲-۶-۱- نحوه عمل قارچ های مایکوریزایی ۲۲
۳-۶-۱- شیوه عمل قارچ های مایکوریزا آربسکولار ۲۳
۴-۶-۱- تاثیر مایکوریزا بر جذب عناصر ۲۷
۵-۶-۱- تاثیر مایکوریزا بر جذب فسفر ۳۱

 

۷-۱- باکتری های ریزوسفری محرک رش گیاه (PGPR) ۳۲
۱-۷-۱- جنس های شناخته شده ای از PGPR ۳۴
۲-۷-۱- سودوموناس به عنوان  PGPR ۳۴
۱-۲-۷-۱- مکانیسم های مختلف سودوموناس ۳۵
فصل دوم (بررسی منابع)
۱-۲- تاثیر کود های زیستی فسفره بر گیاهان زراعی ۳۷
۲-۲- تاثیر مایکوریزا بر عملکرد گیاهان زراعی ۳۸
۳-۲- تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر گیاهان زراعی ۴۱
۴-۲- تاثیر سودوموناس بر عملکرد گیاهان زراعی ۴۳
۵-۲- اثرات متقابل مایکوریزا و سودوموناس با سایر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات و تاثیر آن بر عملکرد گیاهان زراعی ۴۵
فصل سوم (مواد و روش ها)
۱-۳- مشخصات محل آزمایش ۴۸
۲-۳- طرح آماری ۵۱
۳-۳- مشخصات تیمار آزمایشی ۵۱
۴-۳- عملیات تهیه زمین ۵۴
۵-۳- عملیات کاشت ۵۴
۶-۳- عملیات داشت ۵۵
۷-۳- نمونه برداری ها ۵۷
۱-۷-۳- شاخص های رشد ۵۷
۱-۱-۷-۳- شاخص سطح برگ (LAI) ۵۸
۲-۱-۷-۳- سرعت رشد گیاه (CGR) ۵۸
۳-۱-۷-۳- دوام شاخص سطح برگ (LAID) ۵۹
۴-۱-۷-۳- سرعت آسیمیلاسیون خالص (NAR) ۵۹
۸-۳- برداشت ۵۹
۱-۸-۳- اندازه گیری در زمان برداشت ۶۰
۹-۳- تجزیه و تحلیل آماری طرح ۶۱
۱-۹-۳- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات ۶۱
۲-۹-۳- ضرایب همبستگی ساده ۶۱

 

فصل چهارم (نتایج و بحث)
۱-۴- ارتفاع بوته ۶۳
۲-۴- قطر ساقه ۶۶
۳-۴- طول خوشه ۷۱
۴-۴- اجزای عملکرد ۷۳
۱-۴-۴- تعداد سنبلچه در خوشه ۷۳
۲-۴-۴- تعداد دانه در خوشه ۷۷
۳-۴-۴- تراکم خوشه ۸۱
۵-۴- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) ۸۳
۶-۴- عملکرد بیولوژیک ۸۶
۱-۴-۶- وزن کاه و کلش ۸۶
۷-۴- وزن هزار دانه ۹۰
۸-۴- شاخص برداشت ۹۲
۹-۴- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه ۹۴
۱۰-۴- بررسی منحنی های رشد در گندم ۹۶
۱-۱۰-۴- ماده خشک کل (TDM) ۹۶
۲-۱۰-۴- شاخص سطح برگ (LAI) ۱۰۱
۳-۱۰-۴- سرعت رشد نسبی (RGR) ۱۰۵
۴-۱۰-۴- سرعت رشد محصول (CGR) ۱۰۹
۵-۱۰-۴- سرعت آسیمیلاسیون (NAR) ۱۱۳
۱۱-۴- نتیجه گیری ۱۱۸
۱۲-۴- توصیه و پیشنهاد ها ۱۱۸
فهرست منابع ۱۲۰

 

فهرست جداول و اشکال

جدول ۱-۱ تركيبات مختلف فسفات كلسيم و قابليت انحلال آن ها در خاك ۱۴
جدول ۱-۳ – آمار مربوط به داده هاي هواشناسي خرم آباد طي سالهاي ۸۴-۱۳۶۶ ۴۹
جدول۲ – ۳- وضعيت تناوب زراعي اعمال شده در مزرعه در سالهاي قبل. ۴۹
جدول۳-۳- نتايج تجزيه شيميايي و فيزيكي خاك مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي – دانشگاه لرستان ۵۰
جدول۴ – ۳-مقدار و زمان كودهاي مورد استفاده در طرح. ۵۶
جدول۵ – ۳- انواع علف هاي هرز مزرعه و نوع سموم، مقدار و زمان مورد استفاده براي مبارزه. ۵۶
جدول ۱-۴- نتایج تجزیه واریانس برخی صفات مورد مطالعه در گندم. ۷۰
جدول ۲-۴- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه. ۹۵
شکل ۳-۱- نقشه کشت ۵۳
شكل۱-۴- مقایسه ارتفاع بوته در ارقام گندم. ۶۴
شكل ۲-۴- تاثير سطوح كودي بر ارتفاع بوته در گندم. ۶۴
شكل ۳-۴- اثرات متقابل رقم و سطوح كودي بر ارتفاع بوته گندم. ۶۵
شكل ۴-۴-مقایسه قطر ساقه در ارقام گندم. ۶۷
شكل ۵-۴- تاثير سطوح كودي بر قطر ساقه گندم. ۶۸
شكل ۶-۴- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودي بر قطر ساقه. ۶۸
شكل ۷-۴- اختلاف ارقام از نظر طول خوشه. ۷۲
شكل ۸-۴- طول خوشه در سطوح مختلف كودي. ۷۲
شكل ۹-۴- اثرات متقابل بين ارقام و سطوح كودي از نظر طول خوشه ۷۳
شكل ۱۰-۴- مقایسه تعداد سنبلچه در خوشه ارقام گندم. ۷۴
شكل ۱۱-۴- تاثير سطوح مختلف كودي بر تعداد سنبلچه در خوشه. ۷۵
شكل ۱۲-۴- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودي بر تعداد سنبلچه در خوشه. ۷۶
شكل ۱۳-۴- تعداد دانه در خوشه ارقام مورد بررسي پيشتاز و چمران. ۷۸
شكل ۱۴-۴- اختلاف سطوح مختلف كودي از نظر تعداد دانه در خوشه. ۷۸
شكل ۱۵-۴- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودي از نظر تعداد دانه در خوشه. ۸۰
شكل ۱۶-۴- تراكم خوشه در ارقام مورد بررسي. ۸۲
شكل ۱۷-۴- مقايسه سطوح كودي از نظز تراكم خوشه. ۸۲
شكل ۱۸-۴- مقايسه بين ارقام از نظر عملكرد دانه. ۸۴
شكل ۱۹-۴- عملكرد دانه در سطوح مختلف كودي. ۸۵
شكل ۲۰-۴- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودي در گندم. ۸۵

 

شكل ۲۱-۴- وزن كاه و كلش در ارقام مورد بررسي. ۸۶
شكل ۲۲-۴- وزن كاه و كلش در سطوح مختلف كودي. ۸۷
شكل ۲۳-۴- مقايسه ارقام از نظر عملكرد بيولوژيك. ۸۸
شكل ۲۴-۴- مقايسه سطوح كودي از نظر عملكرد بيولوژيك. ۸۹
شكل ۲۵-۴- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودي از نظر عملكرد بيولوژيك. ۸۹
شكل ۲۶-۴- مقايسه ارقام از نظر وزن هزار دانه. ۹۱
شكل ۲۷-۴- مقايه بين سطوح كودي از نظر وزن هزار دانه. ۹۱
شكل ۲۸-۴- اثرات متقابل بين ارقام و سطوح كودي از نظر وزن هزار دانه. ۹۲
شكل ۲۹-۴- شاخص برداشت در ارقام مورد بررسي. ۹۳
شكل ۳۰-۴- شاخص برداشت در سطوح مختلف كود. ۹۴
شكل ۳۱-۴- ماده خشك تجمعي در رقم چمران. ۹۸
شكل ۳۲-۴- ماده خشك تجمعي در رقم پيشتاز. ۹۸
شكل ۳۳-۴- روند تجمع ماده خشك در تيمار شاهد. ۹۸
شكل ۳۴-۴- روند تجمع ماده خشك در تيمار كاربردكود شيميايي. ۹۹
شكل ۳۵-۴- روند تجمع ماده خشك در تيمار كاربرد مايكوريزا + ۲۵% كود شيميايي. ۹۹
شكل ۳۶-۴- روند تجمع ماده خشك در تيمار كاربرد سودوموناس + ۲۵% كود شيميايي. ۹۹
شكل ۳۷-۴- روند تجمع ماده خشك در تيمار كاربرد مايكوريزا. ۱۰۰
شكل ۳۸-۴- روند تجمع ماده خشك در تيمار كاربرد سودوموناس. ۱۰۰
شكل ۳۹-۴- شاخص سطح برگ در ارقام چمران و پيشتاز گندم. ۱۰۲
شكل ۴۰-۴- شاخص سطح برگ در تيمار شاهد در گندم. ۱۰۲
شكل ۴۱-۴- شاخص سطح برگ در تيمار كاربرد كود شيميايي در گندم. ۱۰۲
شكل ۴۲-۴- شاخص سطح برگ در تيمار كاربرد مايكوريزا + ۲۵ درصدكود شيميايي در گندم. ۱۰۳
شكل ۴۳-۴- شاخص سطح برگ در تيمار كاربرد سودوموناس + ۲۵ درصدكود شيميايي در گندم ۱۰۳
شكل ۴۴-۴- شاخص سطح برگ در تيمار كاربرد مايكوريزا در گندم. ۱۰۳
شكل ۴۵-۴- شاخص سطح برگ در تيمار كاربرد سودوموناس در گندم. ۱۰۴
شكل ۴۶-۴- سرعت رشد نسبي در رقم چمران گندم. ۱۰۷
شكل ۴۷-۴- سرعت رشد نسبي در رقم پيشتاز گندم. ۱۰۷
شكل ۴۸-۴- سرعت رشد نسبي د ر  تيمار شاهد. ۱۰۷
شكل ۴۹-۴- سرعت رشد نسبي در  تيمار كاربرد كود شيميايي. ۱۰۸
شكل ۵۰-۴- سرعت رشد نسبي در  تيمار كاربرد مايكوريزا + ۲۵ درصدكود شيميايي. ۱۰۸
شكل ۵۱-۴- سرعت رشد نسبي در  تيمار كاربردسودوموناس + ۲۵ درصدكود شيميايي.

.

۱۰۸
شكل ۵۲-۴- سرعت رشد نسبي در  تيمار كاربرد مايكوريزا. ۱۰۹
شكل ۵۳-۴- سرعت رشد نسبي در  تيمار كاربردسودوموناس. ۱۰۹
شكل ۵۴-۴- سرعت رشد محصول در رقم چمران در گندم. ۱۱۰
شكل ۵۵-۴- سرعت رشد محصول در رقم پيشتاز در گندم. ۱۱۱
شكل ۵۶-۴- سرعت رشد محصول در تيمار شاهد. ۱۱۱
شكل ۵۷-۴- سرعت رشد محصول در تيمار كاربرد كود شيميايي. ۱۱۱
شكل ۵۸-۴- سرعت رشد محصول در تيمار كاربرد مايكوريزا + ۲۵ درصدكود شيميايي. ۱۱۲
شكل ۵۹-۴- سرعت رشد محصول در تيمار كاربرد سودوموناس + ۲۵ درصدكود شيميايي. ۱۱۲
شكل ۶۰-۴- سرعت رشد محصول در تيمار كاربرد مايكوريزا. ۱۱۲
شكل ۶۱-۴- سرعت رشد محصول در تيمار كاربرد سودوموناس. ۱۱۳
شكل۶۲-۴- سرعت آسميلاسيون خالص در رقم چمران در گندم. ۱۱۴
شكل ۶۳-۴- سرعت آسميلاسيون خالص در رقم پيشتاز در گندم. ۱۱۵
شكل ۶۴-۴- سرعت آسميلاسيون خالص در تیمار شاهد. ۱۱۵
شكل ۶۵-۴- سرعت آسميلاسيون خالص در تیمار کود شیمیایی. ۱۱۵
شكل ۶۶-۴- سرعت آسميلاسيون خالص در تیمار مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی. ۱۱۶
شكل ۶۷-۴- سرعت آسميلاسيون خالص در تیمار سودوموناس + ۲۵% کود شیمیایی. ۱۱۶
. شكل ۶۸-۴- سرعت آسميلاسيون خالص در تیمار مایکوریزا ۱۱۶
شكل ۶۹-۴- سرعت آسميلاسيون خالص در تیمار سودوموناس ۱۱۷

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0