تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار در ۱۵۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار:

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است. از جمله موضوعاتي كه امروزه به طور وسيعي، در پاسخ به محيط هاي متلاطم و پيچيده در سازمان ها به آن توجه مي شود معنويت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده ­های مورد نیاز از طریق ۲ پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه معنویت در محیط کار که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین ۱۲۴ نفر از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با درنظرگرفتن روش نمونه­گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع­آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی متغیرهای تحقیق نشان داد که در سطح کلی رابطه مثبت و موثری بین فرهنگ سازمانی با میزان گرایش به معنویت وجود دارد؛ همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی با  معنویت در محیط کار رابطه معناداری مشاهده شده است. بنابراین با توجه به اینکه در تمامی موارد ضریب همبستگی آزمون دارای علامت مثبت می­باشد، در نتیجه می­توان بیان نمود که این روابط از نوع مستقیم می­باشد و می توان با تقویت هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی می توان میزان گرایش به معنویت در محیط کار را نیز بهبود بخشید.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، معنویت در محیط کار

 

اهميت و ضرورت تحقيق

زندگی بدون کار بی معنی می شود، اما کار بی روح، زندگی را تباه کرده و می میراند.لذا مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه تنها در امو شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند(مقیمی،۱۳۸۶، ۱).

انسان ها وارد دوران جدید و بی سابقه ای در زندگی خود شده اند ؛ دورانی که در آن، دنیا به­شدت در حال تغییر و تحول است . سازمان ها در چنین عصري همواره در دو لبه نظم و بی­نظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت تناقض نما، در رفت و آمدند.طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی تفاوت قائل شده است و فعالیت های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا کرده است (Biberman & Neal,2003,363).

پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می پردازد و جنبه های درونی حیات را امورخصوصی تلقی می کند که هر کس باید مطابق سلیقه خود به آن ها بپردازد . به دیگر سخن پارادایم مدرن، که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه انسان را به عهده گرفته است، مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه ای را فراهم کرده است تا انسان ها و به­خصوص انسان های غربی نوعی احساس نارضایتی و بی قراری داشته باشند . به همین دلیل است که آن ها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین های معنوی، به­ویژه آیین های شرق آسیا نشان می دهند (شایگان، ۱۳۸۱،۳۱).

از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی ودرونی در حال شکل گیری بوده است . یکی از حوزه های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است، محیط کسب و کار سازمان ها می باشد (Milliman et al,1994). ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، درستکاری، وجدان، رادمردی وگذشت، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، ملاحظه، معناجویی در کار، همبستگی با همکاران، تشویق همکاران، احساس صلح و هماهنگی، نوع دوستی، و… به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار، همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند . به عقیده بسیاری از محققان، این پارادایم جدید محیط کار که برگرفته از فیزیک کوانتوم، علوم سایبرنتیک، نظریه آشوب، علوم شناختی، مذاهب و آیین های شرقی و غربی می باشد و در واقع عکس العملی به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن است؛ پارادایم معنویت می باشد (Biberman & Whitty,1997). بنابراین معنویت در سازمان ها پدیده نوظهوري است که توجه بسیاري از صاحب­نظران مدیریت و سازمان و همچنین مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است .بر این اساس، بسیاري از آنان معنویت را به عنوان منبعی پایدار براي سازمان ها دانسته اند که می­تواند به آنها در زمانهاي پرتلاطم و آشوب زده یاري رساند و تناقض­نمایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هر یک، آنان را به صورت مقتضی به کار ببندد، چرا که سازمانها براي فعالیت مستمر در عرصه ­هاي مختلف، نیازمند رفت وآمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثبات هستند (Cavanaugh,1999).

همچنین از متغیر های مهمی که دراین تحقیق به سنجش و تبیین آن می پردازیم، فرهنگ سازمانی است.

‌عوامل‌ موفقیت‌ و اثربخشی‌ سازمانها همواره‌ موردتوجه‌ و محور تلاش‌ پژوهشگران‌ رشته‌ مدیریت‌ بوده‌ و موضوعهای‌ مختلفی‌ ازجمله‌ ساختار، فرایندهای‌ سازمانی، مسائل‌ محیطی، مزایای‌ رقابتی‌ و… موردتوجه‌ صاحب‌نظران‌ قرار گرفته‌ است. لکن‌ در دو دهه‌ اخیر جنبه‌ جدیدی‌ از سازمان‌ به‌ این‌ موضوعها افزوده‌ شده‌ و آن‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ است. کتابها و مقالات‌ بسیاری‌ در این‌ زمینه‌ نگاشته‌ شده‌ و بعضی‌ از آنها در سطح‌ بسیاری‌ مورداستقبال‌ قرار گرفته‌ است.

‌نکته‌ مهم‌ مطرح‌ شده‌ در آنها، آن‌ است‌ که‌ وجود هویت‌ مشترک‌ فرهنگی‌ اعضای‌ سازمانها، باورها، ارزشها و هنجارهای‌ رفتاری‌ مشترک‌ بین‌ آنان‌ موجب‌ انسجام‌ و یکپارچگی‌ در کوششهای‌ ایشان، تعهد درونی‌ آنها به‌ سازمان‌ و درک‌ روشن‌ از فلسفه‌ وجودی‌ و جهت‌گیری‌ اقدامات‌ آن‌ و درنتیجه‌ موفقیت‌ سازمانها می‌شود.

‌به‌ عبارت‌ دیگر، به‌نظر آنان، موفقیت‌ چشمگیر سازمانهای‌ موفق‌ در عوامل‌ غیرملموس‌ قدرتمند در فرهنگ‌ سازمانی‌ آنها، ارزشها و باورهای‌ کارکنان‌ نهفته‌ است.

 

فهرست مطالب پایان نامه تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار:

چکیده ‌

فصل اول: كليات تحقیق

مقدمه  ۲

۱-۱- بيان مسأله  ۳

۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق   ۵

۱-۳- اهداف تحقیق   ۷

۱-۳-۱- هدف اصلي  ۷

۱-۳-۲- اهداف فرعي  ۷

۱-۴- فرضیه های تحقیق   ۷

۱-۴-۱-فرضیه های اصلي  ۷

۱-۴-۲-فرضيه هاي اخص    ۷

۱-۵-  قلمرو تحقیق   ۸

۱-۵-۱-قلمرو موضوعی  ۸

۱-۵-۲- قلمرو مکانی  ۸

۱-۵-۳- قلمرو زمانی  ۸

۱-۶-  روش شناسی تحقیق   ۹

۱-۶-۱- نوع تحقیق از نظر هدف: ۹

۱-۶-۲- نوع تحقیق از نظر روش: ۹

۱-۷- جامعه آماری و حجم آن : ۹

۱-۸- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری : ۹

۱-۹- روش گرد آوري اطلاعات : ۱۰

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۱۱

۱-۱۱- تعریف متغیرهای تحقیق   ۱۱

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقیق

مقدمه  ۱۴

۲-۱- بخش اول : فرهنگ سازمانی  ۱۵

۲-۱-۱- واژه شناسی فرهنگ و کابرد آن: ۱۶

۲-۱-۲- تعریف فرهنگ    ۱۶

۲-۱-۳- مفهوم فرهنگ: ۱۷

۲-۱-۴- ویــــژگیهای فـــــــرهنگ    ۱۷

۲-۱-۵- تعــــریف سازمان  ۱۸

۲-۱-۶- مفهــــوم فــــرهنگ ســـازمـــان  ۱۹

۲-۱-۷- تعریف فرهنگ سازمانی: ۲۰

۲-۱-۸- ویــــژگیهای فــــرهنگ سازمانـــی  ۲۱

۲-۱-۹- عوامل و اجــــزاء فـــــرهنگ سازمانی  ۲۳

۲-۱-۱۰- چگونگــــی شكل‌گیری و تداوم فـــرهنگ سازمانی  ۲۵

۲-۱-۱۱- اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمان ها: ۲۶

۲-۱-۱۲- کارکردهای فرهنگ سازمانی: ۲۷

۲-۱-۱۳- ریشه های فرهنگ سازمانی  ۲۸

۲-۱-۱۴- انواع فرهنگ سازمانی: ۲۹

۲-۱-۱۵- تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی: ۲۹

۲-۱-۱۶- الگوها ومدل تبیین شناخت فرهنگ سازمانی: ۳۰

۲-۱-۱۶-۱- مدل کویین و گارث   ۳۰

۲-۱-۱۶-۲- مدل استیفن رابینز  ۳۰

۲-۱-۱۶-۳- الگوی ویلیام اوچی: ۳۱

۲-۱-۱۶-۴- الگوی پارسونز: ۳۱

۲-۱-۱۶-۵- الگوی میلر  ۳۱

۲-۱-۱۶-۶- الگوی سیت وین و استرینگر: ۳۲

۲-۱-۱۶-۷- الگوی پیترز و واترمن: ۳۲

۲-۱-۱۶-۸- مدل هافستد: ۳۲

۲-۱-۱۶-۹- مدل دنیسون: ۳۳

۲-۱-۱۶-۹-۱- درگیرشدن در کار (فرهنگ مشارکتی): ۳۴

۲-۱-۱۶-۹-۲- ثبات و یکپارچگی (فرهنگ بورکراتیک): ۳۵

۲-۱-۱۶-۹-۳- انطباق پذیری (فرهنگ کارآفرینانه): ۳۵

۲-۱-۱۶-۹-۴- رسالت (فرهنگ مأموریتی): ۳۶

۲-۱-۱۶-۹-۵- طیف های ثابت- منعطف و تمرکز داخلی- خارجی  ۳۷

۲-۲- بخش دوم: معنویت در کار  ۳۸

۲-۲-۱- مفاهیم معنويت   ۳۸

۲-۲-۲- دین و معنویت   ۴۰

۲-۲-۳- اخلاق و معنویت   ۴۲

۲-۲-۴- جنبه های معنویت   ۴۳

۲-۲-۴-۱- جنبه های درونی  ۴۴

۲-۲-۴-۲- جنبه های تلفییقی  ۴۴

۲-۲-۴-۳- جنبه های بیرونی  ۴۴

۲-۲-۵- نيازهاي معنوي كاركنان و ظهورپارادايم معنويت در محيط کار  ۴۵

۲-۲-۶- مفاهیم معنویت در کار  ۴۶

۲-۲-۷- رویکردها و پاردایم های معنویت در محیط کار از دیدگاه محققان مختلف   ۴۸

۲-۲-۷-۱- دیدگاه اول  ۴۸

۲-۲-۷-۱-۱- رویکرد درون گرا/ متافیزیکی  ۴۸

۲-۲-۷-۱-۲- رویکرد دینی  ۴۹

۲-۲-۷-۱-۳- رویکرد اگزيستانسياليستي/ سکولار  ۵۰

۲-۲-۷-۱-۴- رويکرد مخالفان معنويت   ۵۰

۲-۲-۷-۲- دیدگاه دوم  ۵۲

۲-۲-۷-۳- دیدگاه سوم  ۵۲

۲-۲-۸- مزاياي معنويت در محيط کار  ۵۳

۲-۲-۹- ویژگی های معنویت در کار و محیط کار  ۵۴

۲-۲-۱۰- پیش فرضهای معنویت در کار  ۵۵

۲-۲-۱۱- عناصر مهم معنویت در محیط کار  ۵۶

۲-۲-۱۲- تبدیل محیط کار به نوعی محیط کار معنوی   ۵۷

۲-۲-۱۳- دلایل احتمال تغییر محیط کار غیر معنوی به محیط کار معنوی   ۵۸

۲-۲-۱۴- عوامل تقویت کنند معنویت در محیط کار  ۵۹

۲-۲-۱۵- تشویق و پرورش معنویت در محیط کار  ۶۰

۲-۲-۱۶- ابعاد معنویت در محیط کار  ۶۱

۲-۲-۱۷- مدل معنویت در کار ارائه شده توسط میلیمن  ۶۳

۲-۳- بخش سوم: پیشینه تحقیق   ۶۵

۲-۳-۱- پیشینه داخلی  ۶۶

۲-۳-۱-۱- فرهنگ سازمانی  ۶۶

۲-۳-۱-۲- معنویت در محیط کار  ۶۸

۲-۳-۲- پیشینه خارجی  ۶۹

۲-۳-۲-۱- فرهنگ سازمانی  ۶۹

۲-۳-۲-۲- معنویت در محیط کار  ۷۰

۲-۴- بخش چهارم: جمع بندی و مدل پژوهشی تحقیق   ۷۰

 

فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق

مقدمه  ۷۲

۳-۱- روش شناسی تحقیق   ۷۲

۳-۲- جامعه آماری   ۷۳

۳-۳ – نمونه آماری   ۷۳

۳-۴- روش گردآوری داده ها ۷۴

۳-۵- ابزار سنجش تحقیق   ۷۵

۳-۶- روایی وپایایی پرسشنامه  ۷۶

الف) روایی(اعتبار) ۷۶

‌ب) پایایی (قابلیت اعتماد) ۷۷

۳-۷- متغیرهای پژوهش    ۷۸

۳-۸- روشهای آماری مورد استفاده ۷۹

۳-۹- جمع بندی   ۷۹

 

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- مقدمه  ۸۱

۴-۲- آمار توصيفي  ۸۲

۴-۲-۱- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت   ۸۲

۴-۲-۲- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات   ۸۳

۴-۲-۳- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سابقه کار  ۸۴

۴-۲-۴- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده ازنظر تأهل  ۸۵

۴-۲-۵- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر وضعیت استخدام  ۸۶

۴-۲-۶- متغيرهاي تحقیق   ۸۷

۴-۳- آزمون پیرسون  ۸۸

۴-۴- آزمون ANOVA    ۸۹

۴-۵- آزمون دوربین – واتسون  ۹۰

۴-۶- آزمون هم خطی  ۹۱

۴-۷- آزمون فرضيه هاي تحقيق   ۹۴

۴-۷-۱- فرضیه فرعي اول  ۹۴

۴-۷-۲- فرضیه فرعي دوم  ۹۵

۴-۷-۳- فرضیه فرعي سوم  ۹۶

۴-۷-۴- فرضیه فرعي چهارم  ۹۷

۴-۷-۵- فرضیه فرعي پنجم  ۹۸

۴-۷-۶- فرضیه فرعي ششم  ۹۹

۴-۷-۷- فرضیه اصلی  ۱۰۰

۴-۸- ساير يافته هاي تحقيق   ۱۰۱

۴-۸-۱- سنجش وضعیت موجود متغیرهای تحقیق   ۱۰۱

۴-۸-۲- آزمون T دو جامعه مستقل  ۱۰۴

۴-۸-۳- آزمون فریدمن  ۱۰۶

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه  ۱۱۰

۵-۲- خلاصه تحقیق   ۱۱۰

۵-۳- تحليل نتايج تحقيق   ۱۱۲

۵-۳-۱- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی  ۱۱۲

۵-۳-۲- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون پیرسون  ۱۱۳

۵-۳-۳- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از فرضیات تحقیق   ۱۱۳

۵-۳-۳-۱- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول  ۱۱۳

۵-۳-۳-۲- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم  ۱۱۴

۵-۳-۳-۳- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم  ۱۱۴

۵-۳-۳-۴- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم  ۱۱۵

۵-۳-۳-۵- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم  ۱۱۵

۵-۳-۳-۶- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم  ۱۱۶

۵-۳-۳-۷- نتایج حاصل از فرضیه اصلی  ۱۱۶

۵-۳-۴- نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای   ۱۱۷

۵-۳-۵- نتایج حاصل از آزمون T دو جامعه مستقل  ۱۱۸

۵-۴- پشنهادها ۱۱۹

۵-۴-۱- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق   ۱۱۹

۵-۴-۲- ارائه پیشنهادهايي برای تحقیقات آتی  ۱۱۹

۵-۵- موانع و محدوديتهاي تحقيق   ۱۲۰

 

پيوست ها

پیوست شماره ۱، پرسشنامه مورد استفاده ۱۲۲

پیوست شماره ۲، نتایج خروجی های نرم افزار spss  ۱۲۷

 

فهرست منابع

منابع فارسی : ۱۵۵

منابع لاتین  ۱۵۹

چکیده انگلیسی ۱۶۰

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱): پیش فرض های معنویت در کار  ۵۵

جدول (۳-۱):علائم آماری   ۷۴

جدول (۳-۲): سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه  ۷۶

جدول (۳-۳): آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه های تحقیق   ۷۸

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب جنسیت   ۸۲

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تحصيلات   ۸۳

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه کار  ۸۴

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تأهل  ۸۵

جدول (۴-۵): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت استخدام  ۸۶

جدول (۴-۶): توزیع توصيفي متغیرهای تحقیق   ۸۷

جدول (۴-۷): نتایج آزمون پیرسون  ۸۸

جدول(۴-۸): نتايج آزمون ANOVA    ۸۹

جدول(۴-۹): نتايج آزمون دوربین – واتسون  ۹۰

جدول(۴-۱۰): نتايج آزمون همخطی  ۹۱

جدول(۴-۱۱): نتايج آزمون همخطی مقادیر Z   ۹۳

جدول(۴-۱۲): نتايج آزمون رگرسيون  ۹۴

جدول(۴-۱۳): نتايج آزمون رگرسيون  ۹۵

جدول(۴-۱۴): نتايج آزمون رگرسيون  ۹۶

جدول(۴-۱۵): نتايج آزمون رگرسيون  ۹۷

جدول(۴-۱۶): نتايج آزمون رگرسيون  ۹۸

جدول(۴-۱۷): نتايج آزمون رگرسيون  ۹۹

جدول(۴-۱۸): نتايج آزمون رگرسيون  ۱۰۰

جدول (۴-۱۹): آزمون ميانگين براي متغیرها ۱۰۳

جدول (۴-۲۰): آزمون تی دو جامعه مستقل  ۱۰۴

جدول (۴-۲۱): نتایج آزمون فریدمن  ۱۰۶

جدول (۴-۲۲): نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن  ۱۰۷

جدول (۵-۱) : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی  ۱۱۲

جدول (۵-۲) : نتایج آزمون فرعی اول  ۱۱۳

جدول (۵-۳) : نتایج آزمون فرعی دوم  ۱۱۴

جدول (۵-۴) : نتایج آزمون فرعی سوم  ۱۱۴

جدول (۵-۵) : نتایج آزمون فرعی چهارم  ۱۱۵

جدول (۵-۶) : نتایج آزمون فرعی پنجم  ۱۱۵

جدول (۵-۷) : نتایج آزمون فرعی ششم  ۱۱۶

جدول (۵-۸) : نتایج آزمون اصلی  ۱۱۶

جدول (۴-۹): آزمون ميانگين براي متغیرها ۱۱۷

جدول (۵-۱۰) : خلاصه نتایج آزمونهای تی دو جامعه مستقل  ۱۱۸

 

فهرست نمودارها

نمودار (۴-۱): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب جنسیت   ۸۲

نمودار (۴-۲): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تحصيلات   ۸۳

نمودار (۴-۳): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه کار  ۸۴

نمودار (۴-۴): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تأهل  ۸۵

نمودار (۴-۵): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت استخدام  ۸۶

نمودار (۴-۶): کمینه، بیشینه و میانگین متغیرهای تحقیق   ۸۷

نمودار(۴-۷): رتبه بندی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی  ۱۰۷

 

 

فهرست شکل ها

شکل (۲-۱): فرهنگ دنیسون  ۳۴

شکل (۲-۲): عوامل سازمانی تقویت کننده معنویت در محیط کار  ۶۰

شکل (۲-۳): مفهوم سازی معنویت در محیط کار در سطح فردی، گروهی، سازمانی  ۶۴

شکل (۲-۴): مدل مفهومی تحقیق   ۷۲

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0