نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

دانلود پایان نامه نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان در ۱۶۸صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان:

امروزه به دلیل جمعیت بسیار زیاد مسلمانان در جهان و همچنین تمایل این افراد به گردشگری با رعایت موازین دینی، گردشگری حلال در جهان رونق بسیاری پیدا کرده است. هدف از انجام این پژوهش تبیین مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش‌های مختلف عرضه‌ی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران، ارائه‌ی مدل گردشگری حلال در بخش عرضه‌ی گردشگری و تبیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی با راهبرد پیمایش است.

در این پژوهش جامعه‌ی آماری به منظور تببین مؤلفه‌های گردشگری حلال شامل خبرگان صنعت گردشگری و خبرگان مذهبی و جامعه‌ی آماری برای تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان شامل تمام گردشگران ورودی مسلمان به ایران می‌شود. برای تبیین بخش‌های مختلف عرضه از مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری هادسون استفاده شده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران نقش دارد. در این پژوهش برای تحلیل آماری از آزمون‌های T، دوجمله‌ای و فریدمن بهره برده‌ایم. برای تعیین پایایی از فرمول آلفای کرومباخ استفاده شده که در هر دو پرسشنامه پایایی تأیید شده است.

جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. در نهایت محقق ضمن تبیین مدل اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه و نظرخواهی از گردشگران ورودی مسلمان به این نتیجه رسید که گردشگری حلال نقش زیادی در جذب گردشگران مسلمان به ایران دارد.

 

ضرورت و اهمیت پژوهش نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان:

جمعیت رو به افزون مسلمانان (۷/۱ میلیارد نفر) در سراسر دنیا موجب ایجاد بازار جدیدی به نام “بازار حلال” شده است. این بازار شامل غذای حلال، محصولات آرایشی و دارویی و همچنین خدمات گوناگون از جمله گردشگری است ( بن محمد نور، ۲۰۱۲).

سازمان کنفرانس اسلامی بر این باور است که هرگاه جمعیت مسلمان یک کشور به بالای ۵۰ درصد بالغ گردد به آن کشور اسلامی اطلاق می گردد (سازمان کنفرانس اسلامی، ۱۳۷۳). بنا‌بر‌این ایران نیز با توجه به جمعیت مسلمان بالای خود کشوری اسلامی است. از‌این‌رو می‌توان با استفاده از پتانسیل‌های موجود در این کشور اسلامی به جذب بازار بزرگ مسلمانان سرتاسر جهان پرداخت.‌‌

بنابر گزارش سازمان جهانی گردشگری ۳/۱۲ درصد از کل مبلغ هزینه‌شده توسط گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۱۱ میلادی مربوط به گردشگران مسلمان بوده است و با توجه به رقم کل ۱۰۳۴ میلیارد دلاری درآمد صنعت گردشگری طی این سال مالی، سهم مسلمانان در تولید درآمد گردشگری حدود ۱۲۶ میلیارد دلار است. بنابراین اگر ایران بتواند تنها ۵ درصد از این درآمد را به خود اختصاص دهد، به رقم قابل‌توجهی دست پیدا خواهد کرد.

از طرفی با توجه به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و همچنین برنامه پنجم توسعه (۱۳۸۹)، جذب گردشگران مسلمان به ایران اسلامی، علاوه بر توسعه گردشگری کشور، به توسعه الگوی اسلامی- ایرانی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمک فراوانی خواهد کرد.

این پژوهش دارای دو دسته پرسش‌های اصلی و فرعی است.

 

پرسش‌های اصلی

 • مؤلفه‌های گردشگری حلال در ایران چیست؟
 • نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران چیست؟

 

 پرسش‌های فرعی

 • مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش حمل‌و‌نقل چیست؟
 • مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش غذا و نوشابه چیست؟
 • مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش اقامتگاه‌ها چیست؟
 • مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش جاذبه‌های گردشگری و رویدادها و کنفرانس‌ها چیست؟
 • اولویت‌بندی مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه چگونه است؟
 • اولویت‌بندی مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه برای گردشگران ورودی مسلمان به ایران چگونه است؟
 • چه رابطه‌ای میان گردشگری حلال در جمهوری اسلامی ایران و جذب گردشگران مسلمان وجود دارد؟

 

فرضیه‌های پژوهش

 • گردشگری حلال رابطه‌ی مستقیم با جذب گردشگران مسلمان به ایران دارد.

 

اهداف پژوهشنقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان:

این پژوهش دارای دو دسته اهداف اصلی و اهداف کاربردی است.

اهداف اصلی

 • تبیین مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش‌های مختلف عرضه‌ی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛
 • ارائه‌ی مدل گردشگری حلال در بخش عرضه‌ی گردشگری؛
 • تبیین نقش گردشگری حلال بر جذب گردشگران مسلمان؛

اهداف کاربردی

 • شناسایی آن دسته از عواملی که بر جذب گردشگران مسلمان به ایران نقش بسزایی دارند و اولویت‌بندی این عوامل بر حسب اهمیت آنها؛
 • کمک به مسئولین امر جهت جذب تعداد بیشتر و با کیفیت بهتر گردشگران مسلمان به ایران؛
 • ارائه‌ی پیشنهادات و راهکارهایی جهت ارتقای کیفیت زیرساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران مسلمان به ایران؛

 

فهرست مطالب نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ۲

طرح مسأله ­­­­­­­­­ ۲
ضرورت و اهمیت پژوهش ۳
پرسش‌های پژوهش ۳

۱ ۳ ۱ پرسش‌های اصلی ۴

۱ ۳ ۲ پرسش‌های فرعی ۴

فرضیه‌های پژوهش ۴
اهداف پژوهش ۴

۱ ۵ ۱ اهداف اصلی ۴

۱ ۵ ۲ اهداف کاربردی  ۵

چارچوب کلان نظری تحقیق ۵
متغیرها ۶
روش پژوهش ۷

۱ ۸ ۱ نوع پژوهش ۷

۱ ۸ ۲ قلمرو زمانی پژوهش ۷

۱ ۸ ۳ جامعه و نمونه آماری پژوهش ۸

۱ ۸ ۴ روش‌های گردآوری اطلاعات و ابزار مورد استفاده ۸

۱ ۸ ۵ روش‌های تحلیل داده‌ها ۹

۱ ۸ ۶ نقشه راه ۹

موانع و محدودیت‌های پژوهش ۱۱
تعریف عملیاتی واژه‌های پژوهش ۱۱
خلاصه فصل اول ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه ۱۵

۲ ۱ گردشگری ۱۵

۲ ۲ نقش گردشگری در کشورهای اسلامی ۱۶

۲ ۳ آمار گردشگری مسلمانان در سطح جهان ۲۵

۲ ۴ بخش عرضه در صنعت گردشگری ۲۷

۲ ۵ مفهوم حلال ۲۹

۲ ۶ گردشگری حلال ۳۰

۲ ۶ ۱ گردشگری حلال در ایران ۳۲

۲ ۷ مفهوم حلال در صنعت مهمان‌نوازی ۳۳

۲ ۷ ۱ استفتائات مراجع تقلید در مورد اقامتگاه‌ها ۳۹

۲ ۷ ۱ ۱ استفتائات مقام معظم رهبری در مورد اقامتگاه‌ها ۳۹

۲ ۸ مفهوم حلال در صنعت حمل و نقل ۳۹

۲ ۸ ۱ استفتائات مراجع تقلید در مورد حمل و نقل عمومی ۴۱

۲ ۸ ۱ ۱ استفتائات مقام معظم رهبری در مورد حمل و نقل عمومی ۴۱

۲ ۸ ۱ ۲ استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد حمل و نقل عمومی ۴۱

۲ ۹ مفهوم حلال در صنعت غذا و نوشابه ۴۲

۲ ۹ ۱ قانون حلال در کشورهای مختلف ۴۵

۲ ۹ ۲ استانداردهای حلال و صدور مجوز ۴۷

۲ ۹ ۲ ۱ استانداردهای حلال ۴۷

۲ ۹ ۲ ۲ مجوز حلال ۴۹

۲ ۹ ۲ ۳ بررسی و تأیید ۵۰

۲ ۹ ۳ استفتائات مراجع تقلید در مورد غذا و نوشیدنی حلال ۵۰

۲ ۹ ۳ ۱ استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد غذا و نوشیدنی حلال ۵۰

۲ ۹ ۳ ۲ استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد غذا و نوشیدنی حلال ۵۱

۲ ۱۰ مفهوم حلال در جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری ۵۲

۲ ۱۰ ۱ رقص ۵۲

۲ ۱۰ ۱ ۱ استفتائات مقام معظم رهبری در مورد رقص ۵۲

۲ ۱۰ ۱ ۲ استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد رقص ۵۴

۲ ۱۰ ۱ ۳ استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد رقص ۵۵

۲ ۱۰ ۲ قمار ۵۷

۲ ۱۰ ۲ ۱ استفتائات مقام معظم رهبری در مورد قمار ۵۷

۲ ۱۰ ۲ ۲ استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد قمار ۵۸

۲ ۱۰ ۲ ۳ استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد قمار ۵۹

۲ ۱۰ ۳ ورزش ۶۱

۲ ۱۰ ۳ ۱ استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد ورزش ۶۱

۲ ۱۰ ۴ موسیقی ۶۲

۲ ۱۰ ۴ ۱ استفتائات مقام معظم رهبری در مورد موسیقی ۶۲

۲ ۱۰ ۵ مسابقات ۶۷

۲ ۱۰ ۵ ۱ استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد مسابقات ۶۷

۲ ۱۱ کشورهای موفق در توسعه گردشگری حلال ۶۸

۲ ۱۱ ۱ مالزی ۶۸

۲ ۱۱ ۲ ترکیه ۷۰

۲ ۱۱ ۲ ۱ تسهیلات اقامتی ترکیه ۷۱

۲ ۱۱ ۲ ۲ تسهیلات کنار دریای ترکیه ۷۲

۲ ۱۱ ۲ ۳ تسهیلات چشمه‌های آب معدنی ترکیه ۷۲

۲ ۱۱ ۳ امارات متحده عربی ۷۳

۲ ۱۱ ۴ سنگاپور ۷۴

۲ ۱۱ ۵ عربستان سعودی ۷۵

۲ ۱۲ پیشینه تحقیق ۷۶

۲ ۱۳ مدل توصیفی پیشنهادی اولیه ۷۷

۲ ۱۴ خلاصه فصل دوم ۷۸

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه ۸۱

۳ ۱ روش پژوهش ۸۱

۳ ۲ جامعه پژوهش ۸۱

۳ ۳ قلمرو زمانی ۸۲

۳ ۴ قلمرو مکانی ۸۲

۳ ۵ تعیین حجم نمونه آماری و روش نمونه‌گیری ۸۲

۳ ۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۸۳

۳ ۷ پرسشنامه ۸۳

۳ ۷ ۱ روایی پرسشنامه ۸۴

۳ ۷ ۲ پایایی پرسشنامه ۸۵

۳ ۷ ۳ مقیاس پرسشنامه ۸۶

۳ ۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۶

۳ ۸ ۱ آمار توصیفی ۸۷

۳ ۸ ۲ تحلیل داده‌ها ۸۷

۳ ۹ خلاصه فصل سوم ۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه ۹۲

۴ ۱ یافته‌های مربوط به پرسشنامه خبرگان ۹۲

۴ ۱ ۱ یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه خبرگان ۹۲

۴ ۱ ۲ تحلیل داده‌های مربوط به سؤالات پرسشنامه‌ی خبرگان ۹۴

۴ ۱ ۲ ۱ آزمون دوجمله‌ای مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان ۹۴

۴ ۱ ۲ ۲ آزمون فریدمن یا رتبه‌بندی میانگین مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان ۹۸

۴ ۲ یافته‌های مربوط به پرسشنامه گردشگران ۱۰۴

۴ ۲ ۱ یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه گردشگران ۱۰۴

۴ ۲ ۲ تحلیل داده‌های مربوط به پرسش‌های پرسشنامه‌ی گردشگران ۱۰۷

۴ ۲ ۲ ۱  آزمون T مربوط به پرسشنامه گردشگران ۱۰۷

۴ ۲ ۲ ۲ آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران ۱۱۰

۴ ۳ خلاصه فصل چهارم ۱۱۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه ۱۱۹

۵ ۱ بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۹

۵ ۲ پیشنهادات و راهکارهای کاربردی ۱۲۴

۵ ۳ محدودیت‌های پژوهش ۱۲۵

۵ ۴ پیشنهادات به سایر محققین ۱۲۶

فهرست جداول

جدول (۲ ۱): تعاریف گردشگری اسلامی ارائه شده توسط هندرسون  ۱۸

جدول (۲ ۲): ده کشور نخست جهان در جذب گردشگران مسلمان   ۲۱

جدول (۲ ۳): مثال‌هایی از استانداردها و اصول جهانی حلال   ۴۷

جدول (۳ ۱) بررسی پایایی پرسشنامه خبرگان   ۸۵

جدول (۳ ۲) بررسی پایایی پرسشنامه گردشگران    ۸۶

جدول (۴ ۱) آزمون دوجمله‌ای مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان ۹۵

جدول (۴ ۲) کیفیت انجام آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه خبرگان   ۹۸

جدول (۴ ۳) آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه خبرگان ۹۸

جدول (۴ ۴) رتبه بندی میانگین ها، مرتب شده بر اساس رتبه (بیشترین به کمترین)  ۱۰۰

جدول (۴ ۵) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن اول مربوط به پرسشنامه خبرگان ۱۰۲

جدول (۴ ۶) آزمون تعقیبی  فریدمن اول  مربوط به پرسشنامه خبرگان  ۱۰۲

جدول (۴ ۷) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه خبرگان  ۱۰۲

جدول (۴ ۸) آزمون تعقیبی  فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه خبرگان  ۱۰۳

جدول (۴ ۹) گروه‌بندی مؤلفه‌های مربوط به پرسشنامه خبرگان  به ترتیب اولویت  ۱۰۳

جدول (۴ ۱۰) آزمون‌ T مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۰۷

جدول (۴ ۱۱) آزمون T مرتب شده بر اساس آماره T مربوط به پرسشنامه گردشگران ۱۰۸

جدول (۴ ۱۲) کیفیت انجام آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۰

جدول (۴ ۱۳) آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۰

جدول (۴ ۱۴) آزمون فریدمن با سؤالات مرتب شده مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۱

جدول (۴ ۱۵) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن اول مربوط به پرسشنامه گردشگران   ۱۱۲

جدول (۴ ۱۶) آزمون تعقیبی فریدمن اول مربوط به پرسشنامه گردشگران ۱۱۲

جدول (۴ ۱۷) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه گردشگران ۱۱۲

جدول (۴ ۱۸) آزمون تعقیبی فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۳

جدول (۴ ۱۹) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن سوم مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۳

جدول (۴ ۲۰) آزمون تعقیبی فریدمن سوم مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۳

جدول (۴ ۲۱) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن چهارم مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۳

جدول (۴ ۲۲) آزمون تعقیبی فریدمن چهارم مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۴

جدول (۴ ۲۳)کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن پنجم مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۴

جدول (۴ ۲۴) آزمون تعقیبی فریدمن پنجم مربوط به پرسشنامه گردشگران  ۱۱۴

جدول (۴ ۲۵) اولویت‌بندی سؤالات بر اساس آزمون‌های تعقیبی فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران ۱۱۵

جدول (۵ ۱) مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه به ترتیب اولویت ۱۲۲

جدول (۵ ۲) مؤلفه‌های بااهمیت گردشگری حلال از نظر گردشگران ورودی مسلمان به ترتیب اهمیت ۱۲۳

فهرست نمودارها

نمودار (۲ ۱): تعداد گردشگران ورودی و میزان درآمد حاصل از گردشگری در کشورهای سازمان همکاری اسلامی  ۲۲

نمودار (۲ ۲): ده کشور اول سازمان همکاری اسلامی از لحاظ تعداد گردشگران ورودی (۲۰۱۱)  ۲۳

نمودار (۲ ۳) ده کشور اول سازمان همکاری اسلامی از لحاظ میزان درآمد گردشگری (میلیون دلار)  ۲۴

نمودار(۲ ۴): میزان درآمدهای گردشگری به ازای هر گردشگر ورودی در کشورهای عضو همکاری اسلامی در سال ۲۰۱۱٫٫٫٫ ۲۵

نمودار (۲ ۵): میزان هزینه‌کرد گردشگران مسلمان در مقایسه با گردشگران آمریکا، فرانسه و چین ۲۷

نمودار (۴ ۱) وضعیت نمونه خبرگان بر اساس جنسیت ۹۲

نمودار (۴ ۲) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس تحصیلات  ۹۳

نمودار (۴ ۳) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس سن  ۹۳

نمودار (۴ ۴) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس تخصص  ۹۴

نمودار (۴ ۵) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس جنسیت ۱۰۵

نمودار (۴ ۶) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس تحصیلات  ۱۰۵

نمودار (۴ ۷) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس سن  ۱۰۶

نمودار (۴ ۸) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس ملیت ۱۰۶

فهرست شکل‌ها

شکل (۱ ۱): مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری  ۶

شکل (۱ ۲): مراحل کلی انجام پژوهش  ۱۰

شکل (۲ ۱) مدل بازیگران اصلی صنعت جهانی گردشگری هادسون ۲۸

شکل (۲ ۲): نیازهای هتل‌های شریعت محور  ۳۵

شکل (۲ ۳): ویژگی‌های هتل شریعت محور  ۳۸

شکل (۲ ۴):  دسته‌بندی سرمایه‌گذاری‌های مهمان‌نوازی بر اساس مشخصات مشتری  ۷۲

شکل (۲ ۵): مدل توصیفی مقدماتی اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه  ۷۸

شکل (۵ ۱ ) مدل توصیفی اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه  ۱۲۱

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0