گلستان سعدی و مقامات حریری بررسی تطبیقی عناصر داستانی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

گلستان سعدی و مقامات حریری بررسی تطبیقی عناصر داستانی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ گلستان سعدی و مقامات حریری بررسی تطبیقی عناصر داستانی ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده گلستان سعدی و مقامات حریری بررسی تطبیقی عناصر داستانی

گلستان سعدی  و مقامات حريري در شمار كتاب‌هاي بسيار مهم در زبان عربي و فارسي هستند اين دو كتاب از نظر گونه‌ي ادبي با اندك مسامحه‌اي از نوع مقامات شمرده مي‌شوند البته سعدي در شيوه‌ي مقامه نويسي تغييرات بنيادي ايجاد كرده است شباهت‌هاي ساختاري دو كتاب به حدي است كه مي‌توان آن‌ها را از چشم‌اندازهاي گوناگون مورد بررسي و مطالعه‌ي تطبيقي قرار داد در اين پايان‌نامه كه به شيوه‌ي سندكاوي انجام شده است

با بهره‌گيري از فن تحليل محتوي عناصر داستاني دو كتاب تطبيق داده شده‌اند و موارد شباهت و اختلاف آن دو بيان شده است از ميان: عناصر داستاني شخصيّت‌پردازي، صحنه‌پردازي، زاويه ديد، گفتگوو توصيف كه جلوه‌ي بيشتري از هنر دو نويسنده را در خود جاي داده بود مورد بررسي قرار گرفت براساس يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان نتيجه گرفت كه سعدي با دقّت و ظرافتي ستودني به نكته‌هايي پرداخته است كه مورد توجّه حريري واقع نشده از سوي ديگر بنيان كارسعدي براختصار و تنوّع راويان و قهرمانان است در حالي كه حريري به بيان طولاني و وحدت قهرمان و راوي روي آورده است از سوي ديگر گلستان سعدي بيشتر مخاطب محور است در حالي كه مقامات حريري از نوع نوشته‌ها و داستان‌هاي حادثه محور محسوب مي‌شود.

ضرورت انجام تحقیق:

یكی از شاهكارهای ادبیّات فارسی گلستان سعدی علیه‌ الرحمه است كه موجب مباهات هر فارسی زبانی است كه سرشار از حكمت و زندگی می‌باشد. برای شناسناندن این اثر به دیگر ملل لازم است از حوزه زبان فارسی فراتر رفته و در این زمینه كارهای تطبیقی صورت گیرد تا این نوع كتب كه از آن تمام مردم است و به عبارتی جهانی هستند، بهتر شناخته شوند و ادبیات تطبیقی از این جنبه بسیار قابل توجّه است و امروزه در دانشگاه‌ها و مراكز علمی مورد توجّه فراوان و در این بین ادبیات فارسی و عربی با توجّه به پیشینه فرهنگی و مشتركات فراوانی كه با یكدیگر دارند اهمیت دو چندانی دارد.

از میان آثار ارزشمند این دو زبان گلستان سعدی و مقامات حریری با توجّه به این كه هر دو ساختار «مقامه» دارند از جنبه عناصر داستانی قابل بررسی بوده تا عناصر داستانی، چگونگی آنها و تاثیر و تاثر از یكدیگر بررسی شده و شناخت تطبیقی از این جنبه بر این دو اثر داشته باشیم.

فهرست پایان نامه آماده گلستان سعدی:

 • فصل اول
 • اطلاعات مربوط به طرح تحقیق………………. ۲
 • ۱-۱- موضوع……………………………. ۲
 • ۱-۲- مقدمه……………………………. ۲
 • ۱-۳- بیان مسئله……………………….. ۲
 • ۱-۴- هدف تحقیق………………………… ۲
 • ۱-۵- ضرورت انجام تحقیق…………………. ۲
 • ۱-۶- استفاده‌ كنندگان از نتایج تحقیق……… ۳
 • ۱-۷- سوالها یا فرضیه‌های تحقیق…………… ۳
 • ۱-۸- تعریف مفاهیم مطرح شده در سوالها و تحقیق‌ها  ۳
 • ۱-۹- كلیدواژگان طرح تحقیق و معادل لاتین آن… ۳
 • ۱-۱۰- پیشینه نظری و تجربی………………. ۳
 • ۱-۱۱- روش اجرای تحقیق………………….. ۳
 • فصل دوم
 • ۲-۱- درآمد……………………………. ۶
 • ۲-۲- ویژگی بنیادین داستان های كهن و سنّتی…. ۶
 • ۲-۳-تاثیرپذیری نثر فارسی از زبان و ادب عرب. ۱۳
 • ۲-۳-۱- مختصات نثر جاهلی……………….. ۱۴
 • ۲-۳-۲- نثر دوره‌ی عباسی ……………….. ۱۴
 • ۲-۳-۳- نثر دوره ممالیك………………… ۱۵
 • ۲-۳-۴- نثر در دوره‌ی جدید………………. ۱۵
 • ۲-۳-۵- نثر زبان فارسی و دوره‌های آن……… ۲۰
 • ۲-۴- زندگینامه سعدی ………………….. ۲۲
 • ۲-۵- زندگینامه حریری………………….. ۲۵
 • ۲-۶- مقامه و ویژگی‌ مقامه‌ها…………….. ۲۶
 • ۲-۷- مقامات سعدی……………………… ۲۷
 • ۲-۸- تفاوت مقامات عربی با مقامات فارسی….. ۲۹
 • ۲-۹- واضع فنّ مقامات…………………… ۳۰
 • ۲-۱۰- مقایسه مقامات حریری و گلستان سعدی … ۳۰
 • ۲-۱۱- خصوصیات سبكی……………………. ۳۲
 • ۲-۱۱-۱- التزام سجع……………………. ۳۲
 • ۲-۱۱-۲- جناس…………………………. ۳۵
 • ۲-۱۱-۳- تشبیه………………………… ۳۶
 • ۲-۱۱-۴- استعاره………………………. ۳۷
 • ۲-۱۱-۵- ایهام………………………… ۳۸
 • ۲-۱۱-۶- تلمیح و تضمین به آیات و روایات….. ۳۹
 • ۲-۱۱-۷- ضرب‌المثل……………………… ۴۰
 • ۲-۱۱-۸- آمیختن نظم و نثر………………. ۴۱
 • ۲-۱۲- از لحاظ صفات عمومی مقامه نویسی……. ۴۲
 • ۲-۱۲-۱- راوی داشتن …………………… ۴۳
 • ۲-۱۲-۲- قهرمان داستان…………………. ۴۴
 • ۲-۱۲-۳- تعدد قهرمان…………………… ۴۴
 • ۲-۱۲-۴- سن‌ و سال قهرمان……………….. ۴۵
 • ۲-۱۲-۵- طرز آغاز داستان……………….. ۴۶
 • ۲-۱۲-۶- سرزمین داستان…………………. ۴۷
 • ۲-۱۲-۷- نخستین قسمت داستان…………….. ۴۸
 • ۲-۱۲-۸- وقت وقوع داستان……………….. ۴۹
 • ۲-۱۲-۹- پایان داستان………………….. ۵۱
 • ۲-۱۲-۱۰- جالب‌ترین قسمت داستان………….. ۵۲
 • ۲-۱۲-۱۱- جنبه‌ی داستانی………………… ۵۳
 • ۲-۱۲-۱۲- جنبه‌ی انتقادی و اخلاقی…………. ۵۶
 • ۲-۱۲-۱۳- از حیث لغت…………………… ۵۹
 • ۲-۱۲-۱۴- جنبه‌ تدریسی و تعلیمی …………. ۶۰
 • ۲-۱۲-۱۵- نام‌گذاری داستان‌ها…………….. ۶۰
 • ۲-۱۲-۱۶- از لحاظ موضوع و مفهوم مطالب……. ۶۱
 • فصل سوم
 • ۳-۱- روایت شناسی……………………… ۶۵
 • ۳-۲-عناصر داستان……………………… ۷۱
 • ۳-۳- موضوع…………………………… ۷۲
 • ۳-۴- درون مایه……………………….. ۷۳
 • ۳-۵- لحن…………………………….. ۷۴
 • ۳-۶- شخصیت…………………………… ۷۵
 • ۳-۶-۱- منابع كاراكتر یك فرد تكامل یافته…. ۷۷
 • ۳-۶-۲- شیوه‌های شخصیت پردازی……………. ۷۸
 • ۳-۶-۳- عناصر متشكله شخصیت انسانی……….. ۷۹
 • ۳-۶-۴- انواع شخصیت……………………. ۷۹
 • ۳-۶-۵- شخصیت‌های قالبی…………………. ۸۲
 • ۳-۶-۶- شخصیت‌های قراردادی………………. ۸۲
 • ۳-۶-۷- شخصیت‌های نوعی تیپ………………. ۸۳
 • ۳-۶-۸- شخصیت‌های نمادین و شخصیت‌های تمثیلی… ۸۴
 • ۳-۶-۹- تفاوت تمثیل با نماد…………….. ۸۴
 • ۳-۶-۱۰- شخصیت‌های همه جانبه…………….. ۸۵
 • ۳-۶-۱۱- شخصیت‌های ساده و جامع…………… ۸۵
 • ۳-۶-۱۲- شخصیت‌های اصلی و فرعی ………….. ۸۷
 • ۳-۶-۱۳- شیوه‌های شخصیت‌پردازی……………. ۸۹
 • ۳-۶-۱۴- شخصيّت‌پردازي مستقيم و غيرمستقيم …. ۹۱
 • ۳-۶-۱۵- شيوه‌هاي توصيف شخصيّت …………… ۹۳
 • ۳-۷- محیط داستان……………………… ۹۳
 • ۳-۸- طرح، پيرنگ………………………. ۹۴
 • ۳-۸-۱- تفاوت پيرنگ با داستان…………… ۹۵
 • ۳-۸-۲- پیرنگ بسته ، پیرنگ باز………….. ۹۶
 • ۳-۸-۳- خصوصیات طرح……………………. ۹۷
 • ۳-۸-۴- وحدت طرح………………………. ۹۸
 • ۳-۸-۵- موقعيّت زماني طرح……………….. ۹۹
 • ۳-۸-۶- آنچه در طرح باید از آن پرهیز كرد…. ۹۹
 • ۳-۸-۷- سه عنصر اساسی طرح………………. ۹۹
 • ۳-۹- گفتگو………………………….. ۱۰۰
 • ۳-۹-۱- موارد كاربرد گفتگو…………….. ۱۰۵
 • ۳-۹-۲- گفتگو و توصیف عملی…………….. ۱۰۶
 • ۳-۹-۳- راست نمایی در گفتگو……………. ۱۰۷
 • ۳-۹-۴- وفق دادن گفتگو با شخص………….. ۱۰۷
 • ۳-۹-۵- جلوه خصوصیات طبقاتی در گفتگو……. ۱۰۸
 • ۳-۹-۶- اختصاصات نژادی و شغلی در گفتگو….. ۱۰۸
 • ۳-۹-۷- آكسیون و گفتگو………………… ۱۱۰
 • ۳-۹-۸- محيط داستان و گفتگو……………. ۱۱۱
 • ۳-۹-۹- انواع گفتگو…………………… ۱۱۲
 • ۳-۹-۹-۱- گفتگو ملموس…………………. ۱۱۲
 • ۳-۹-۹-۲- تك گویی…………………….. ۱۱۲
 • ۳-۱۰- جایگاه زمان در روایت……………. ۱۱۳
 • ۳-۱۱- زمان‌مندي روايت…………………. ۱۱۴
 • ۳-۱۱-۱- دیدگاه ژنت…………………… ۱۱۴
 • ۳-۱۱-۱-۱- نظم و سامان………………… ۱۱۴
 • ۳-۱۱-۱-۲- تداوم……………………… ۱۱۵
 • ۳-۱۱-۱-۳- بسامد يا تكرار……………… ۱۱۶
 • ۳-۱۲-۱- كانون روایت………………….. ۱۱۷
 • ۳-۱۲-۲- ارتباط كانون روایت با موضوع روایت. ۱۲۰
 • ۳-۱۲-۲-۱- فاصله و سرعت……………….. ۱۲۰
 • ۳-۱۲-۲-۲- زمان و كانون روایت………….. ۱۲۰
 • ۳-۱۲-۲-۳- كانون و محدوده دانش…………. ۱۲۰
 • ۳-۱۲-۲-۴- كانون عینی و ذهنی…………… ۱۲۱
 • ۳-۱۲-۲-۵- كانون غیاب…………………. ۱۲۱
 • ۳-۱۲-۲-۶- كانون صادق/ كاذب و كامل/ ناقص… ۱۲۱
 • ۳-۱۲-۲-۷- كانون بدون راوی…………….. ۱۲۱
 • ۳-۱۲-۳- ارتباط كانون روایت با راوی…….. ۱۲۱
 • ۳-۱۲-۳-۱- كانون روایت متغیر…………… ۱۲۲
 • ۳-۱۲-۳-۲- كانون دید، درونی و بیرونی……. ۱۲۲
 • ۳-۱۲-۳-۳- كانون روایت از نظر مكان راوی…. ۱۲۲
 • ۳-۱۲-۳-۴- گونه‌های كانون با توجّه به شخص دستوری راوی  ۱۲۲
 • ۳-۱۲-۳-۵- گونه‌های كانون با توجّه به راوی دانای كل    ۱۲۲
 • ۳-۱۲-۳-۶- گونه‌های كانون با توجّه به راوی اول شخص ۱۲۳
 • ۳-۱۳- صحنه………………………….. ۱۲۴
 • ۳-۱۳-۱- وظایف صحنه…………………… ۱۲۶
 • ۳-۱۳-۲- اجزای صحنه…………………… ۱۲۶
 • ۳-۱۲-۳- شیوه صحنه پردازی……………… ۱۲۶
 • ۳-۱۴- زاویه‌ی دید…………………….. ۱۲۷
 • ۳-۱۴-۱- من روایتی …………………… ۱۳۰
 • ۳-۱۴-۲- دانای كل…………………….. ۱۳۰
 • ۳-۱۴-۲-۱- زاویه دید دانای كل محدود…….. ۱۳۰
 • ۳-۱۴-۲-۲- زاویه دید نمایشی……………. ۱۳۰
 • ۳-۱۴-۳- روایت نامه‌ای…………………. ۱۳۱
 • ۳-۱۴-۴- روایت یادداشت گونه……………. ۱۳۱
 • ۳-۱۴-۵- تك‌گویی………………………. ۱۳۱
 • ۳-۱۴-۵-۱- تك گویی درونی………………. ۱۳۱
 • ۳-۱۴-۵-۲- تك گویی نمایشی……………… ۱۳۲
 • ۳-۱۴-۵-۳- حدیث نفس یا خودگویی…………. ۱۳۲
 • فصل چهارم
 • ۴-۱- شخصیت و شخصیت پردازی گلستان سعدی …………….. ۱۳۵
 • ۴-۱-۱- شخصیت ایستا…………………… ۱۴۲
 • ۴-۱-۲- شخصیّت پویا……………………. ۱۴۲
 • ۴-۱-۳- شخصیّت نوعی در گلستان…………… ۱۴۲
 • ۴-۱-۴- شخصیّت ساده و پیچیده……………. ۱۴۲
 • ۴-۱-۲-۱- شخصیّت ایستا در مقامات حریری…… ۱۵۰
 • ۴-۱-۲-۲- شخصیّت‌های پویا……………….. ۱۵۰
 • ۴-۱-۲-۳- شخصیّت نوعی………………….. ۱۵۰
 • ۴-۱-۲-۴- شخصیّت‌های ساده و پیچیده……….. ۱۵۱
 • ۴-۲- صحنه‌پردازی……………………… ۱۵۱
 • ۴-۳- شیوه‌های روایت پردازی و زاویه دید….. ۱۵۹
 • ۴-۳-۱-۱- زاویه دید بیرونی (روایت سوم شخص). ۱۶۳
 • ۴-۳-۱-۲- زاویه دید درونی (روایت اول شخص).. ۱۶۳
 • ۴-۳-۱-۳- دانای كل محدود………………. ۱۶۵
 • ۴-۳-۲- زاویه دید درونی……………….. ۱۶۸
 • ۴-۳-۲-۱- اول شخص درگیر……………….. ۱۶۸
 • ۴-۳-۲-۲- اول شخص ناظر………………… ۱۶۸
 • ۴-۴- گفتگو………………………….. ۱۶۹
 • ۴-۵- توصیف………………………….. ۱۷۱
 • نتیجه‌گیری…………………………… ۱۷۳
 • فهرست منابع و ماخذ…………………… ۱۷۵
 • فهرست مقالات  ۱۷۷

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0