بررسی انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی (Prosopis juliflora):

کهور پاکستانی یا سمر (Prosopis juliflora)گیاهی گرمسیری و به درجه حرارت‌های پایین حساس است که بخش زیادی از پوشش شنزار‌های استان خوزستان را به خود اختصاص داده ‌است. در سال ۱۳۹۰ به دلیل سرمازدگی تعداد زیادی از این گیاهان از بین رفتند و برخی بدون اینکه هیچ آسیبی دیده باشند باقی‌مانده بودند. برای شناسایی پایه‌های متحمل به سرما استفاده از نشانگر SSRدر نظر گرفته شد ولی به دلیل نبود آغازگرهای اختصاصی کهور پاکستانی، از ۸ آغازگر SSR گونه‌های خویشاوند استفاده و انتقال‌پذیری آن‌ها بررسی شد.

در این رابطه از ۹ درخت والدی باقی‌مانده از سرما و ۳۸ فرزند گرفته شده از آن‌ها و ۴ درخت شاهد دیگر که در شرایط بهتری از خسارت سرما مصون مانده بودند به عنوان شاهد (مجموعا ۵۳ درخت) استفاده شد. استخراج DNAبه روش تغییریافته‌ی CTAB انجام شد و تکثیر قطعات به‌وسیله‌یPCR استاندارد و تفکیک و رنگ‌آمیزی قطعات تکثیرشده توسط ژل اکریل‌آمید هشت درصد و نیترات نقره صورت گرفت. تمامی آغازگرهای مورد استفاده تولید باند کردند. از ۲۴ آلل تولید شده توسط ۸ جایگاه مورد بررسی فقط ۸ آلل (۳۳ درصد) پلی‌مورفیسم نشان دادند.ردیابی این آلل‌های پلی‌مورف نشان داد که در این گیاه علاوه بر پروتوژنی نوعی خودناسازگاری همومورفیک نیز وجود دارد. در میان درختان والدی علی‌رغم زنده ماندن ازنظر زادآوری بیشتر فرزندان و به عبارت دیگر بیشتر گامت‌های زنده مانده از یخبندان به‌ترتیب اهمیت مربوط به دو درخت ۱۰۳B و ۱۰۶B بودند و بقیه‌ی ۶ درخت والدی شایستگی چندانی نداشتند. لذا باید درخت ۱۰۳B را دارای رتبه اول و با فاصله معنی‌داری درخت ۱۰۶B را در مرتبه بعدی برای بذرگیری و تولید درختان مناسب برای مبارزه با بیابان‌زایی در مناطقی که احتمال یخبندان در آنها وجود دارد معرفی کرد، زیرا علاوه بر زنده‌مانی در یخبندان‌های موقتی مناطق شبیه خوزستان قادر به تولید فرزندان زایا هم هستند. آلل‌های ۱۹۷ و ۲۴۲ آغازگر Mo7، ۲۶۹ آغازگرMo8، ۲۶۱ آغازگر Mo9، ۲۲۲ و ۲۷۳ آغازگر Mo13، ۱۵۸Mo16 و آلل۲۹۵ آغازگر AK39 برای شناسایی درخت‌های متحمل به یخبندان در مناطقی شبیه به خوزستان مناسب شناسایی شدند.

 

 

مقدمه و اهداف بررسی انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی

خوزستان در تقسیم‌‌‌بندی کلی اقلیمی کشور در بخش صحرایی گرم و خشک طبقه‌بندی گردیده است، ولی هوای خوزستان در جلگه و سواحل خلیج فارس گرم و مرطوب، در نواحی کم ارتفاع صحرایی، گرم و خشک و در قسمت‌های کوهستانی با ارتفاع زیاد دارای آب و هوای مرطوب و سرد است.استان خوزستان تحت تاثیر سه نوع باد قرار دارد: اولین باد جریان سرد نواحی کوهستانی، دومین باد (شرجی) جریان گرم و رطوبتی از خلیج فارس است که به سوی جلگه می‌وزد و سومین باد، باد سموم است که از عربستان می‌وزد و همیشه مقداری شن و خاک و رطوبت به همراه دارد.از این روطرح‌های بیابان‌زدایی و مالچ‌پاشی از سال‌های گذشته در دست اجرا بوده‌است.

با این حال در سالهای اخیر خشک شدن تالاب هورالعظیم و وزش جریانات جوی از سوی عراق ریزگرد‌هایی که از سوی این دو کشور به ایران وارد می‌شوند به طور فزاینده‌ای افزایش داده که این امر موجب کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش کیفیت زندگی هموطنانمان به خصوص در استان‌های هم جوار با عراق شده‌است. از این رو تلاش برای افزایش پوشش گیاهی و جنگلی مناطق بیابانی و شنزار‌های مرزی، ضرورتی دوچندان یافته است.

از ۰۰۰/۲۰۰/۱ هکتار وسعت بیابان‌ها و ماسه‌زار‌های استان خوزستان بالغ بر ۰۰۰/۳۵۰ هکتار آن را تپه‌های ماسه‌ای تشکیل می‌دهند (بی‌نام ۱۳۷۹). از جمله گیاهانی که در طرح‌های بیابان‌زدایی، تثبیت شن، توسعه‌ی فضای سبز و ایجاد پارک‌های جنگلی به‌کار گرفته شده‌است، کهور پاکستانی یا سمر با نام علمی Prosopis julifloraمی‌باشد که ۱۴۱۱۱۴ هزار هکتار از اراضی بیابانی به کشت آن اختصاص یافته است (صالحه شوشتری و همکاران، ۱۳۸۵). این گیاه با ۲n=4x=56 کروموزوم (ترنچارد[۱] و همکاران، ۲۰۰۸)، از خانواده‌ی Mimosaceae (مظفریان، ۱۳۷۸) گیاهی گرمسیری است که دارای رشد و تولید مثل چشم‌گیری می‌باشد. به همین دلیل در استان خوزستان به دلیل سازگاری بالا، از پراکنش زیادی برخوردار است. با این حال به درجه حرارت‌های پایین حساس می‌باشد.

طی سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی (اندرزیان، ۱۳۹۲)، فراوانی بروز یخبندان‌های شبانه و دما‌های زیر صفر خسارات ناشی از سرمازدگی و حتی انجماد افزایش یافته است. خسارت سرمازدگی در گونه‌های نواحی گرمسیر و نیمه‌گرمسیر اتفاق می‌افتد. به‌طوری که در سال ۱۳۹۰ به دلیل سرمای بیش از حد شبانه برای اراضی زیر کشت کهور پاکستانی بسیاری از پایه‌های این گیاه از بین رفتند. در این میان تعداد محدودی از پایه‌های درختی بدون اینکه آسیب ببینند باقی ماندند. چنین تصور می‌شد که این پایه‌ها مقاوم به سرما هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تنوع این پایه‌ها طراحی و اجرا شد.

  • آغازگرهای SSR گونه خویشاوند می توانند در سمر (کهور پاکستانی) باند تولید کنند.
  • در توده‌های کهور پاکستانی موجود در خوزستان تنوع وجود دارد.

 

 اهداف بررسی انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی :

بدست آوردن آغازگرهایSSRجهت بررسی تنوع ژنتیکی در سمر (کهور پاکستانی).

بررسی تنوع نسبی توده‌های سمر (کهور پاکستانی) موجود در خوزستان

 

 

نتیجه‌گیری کلی

به دلیل وسعت زیاد بیابان ها و ماسه‌زارهای استان خوزستان طرح‌های بیابان‌زدایی، تثبیت شن، توسعه‌ی فضای سبز و ایجاد پارک‌های جنگلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کهور پاکستانی Prosopis juliflora گیاهی تتراپلوئید و گرمسیری از خانواده‌ی Mimosaceae که به دلیل سازگاری بالا در استان خوزستان از پراکنش بالایی برخوردار است. طی تغییرات اقلیمی سال‌های اخیر و بروز یخبندان‌های شبانه در سال ۱۳۹۰ خسارات زیادی به سطح زیر پوشش این گیاه وارد شد. در این میان تعداد محدودی از پایه‌های درختی بدون اینکه آسیب ببینند باقی ماندند. چنین تصور می‌شد که این پایه‌ها متحمل به یخبندان‌های کوتاه مدت معمول در خوزستان هستند.

کلیه آغازگرها باند دادند و بر این اساس میزان انتقال‌پذیری آنها را باید ۱۰۰درصد دانست ولی براساس تعداد آلل‌های پلی‌مورف، از ۲۴ آلل تولید شده توسط ۸ جایگاه مورد بررسی فقط ۸ آلل پلی‌مورفیسم نشان داده‌اند که برابر با ۳۳درصد می‌شود. بنابراین انتقال‌پذیری نشانگرهای انتخاب‌شده از گونه‌های خویشاوند پایین است.

بررسی‌ها نشان داد که در این عاوه بر خود ناسازگاری هترومورفیک (پروتوژنی) گیاه نوعی خودناسازگاری همومورفیک وجود دارد. بیشتر گامت‌های زنده مانده از یخبندان به‌ترتیب اهمیت مربوط به دو درخت ۱۰۳Bو ۱۰۶B بودند. لذا باید درخت ۱۰۳B را دارای رتبه اول و با فاصله معنی‌داری درخت ۱۰۶Bرا در مرتبه بعدی برای بذرگیری و تولید درختان مناسب برای مبارزه با بیابان‌زایی در مناطقی که احتمال یخبندان در آنها وجود دارد معرفی کرد، زیرا علاوه بر زنده‌مانی در یخبندان‌های موقتی مناطق شبیه خوزستان قادر به تولید فرزندان زایا هم هستند.در همین حال سایر درختان والدی علی‌رغم زنده ماندن ازنظر زادآوری شایستگی چندانی نداشته‌اند به‌طوری که متوسط شایستگی زادآوری احتمالی آنها ۲/۱درصد بود.

 

فهرست مطالب بررسی انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی

فصل اول : مقدمه ۱

۱-۱ مقدمه و اهداف ۳

۲-۱ فرضیه‌ها ۵

۳-۱  اهداف ۵

فصل دوم:‌ مروري بر پژوهش هاي انجام شده ۷

۱-۲ تاریخچه ۹

۲-۲ مشخصات گیاهشناسی ۹

۳-۲ پراکندگی جغرافیایی ۱۱

۴-۲ کاربرد‌ها ۱۲

۱-۴-۲ گل ۱۲

۲-۴-۲ غلاف ۱۲

۳-۴-۲ چوب ۱۲

۴-۴-۲ صمغ ۱۳

۵-۴-۲ خواص درمانی ۱۳

۵-۲ اهمیت اقتصادی کاشت کهور در استان خوزستان ۱۴

۱-۵-۲ تولید بذر و لگوم(میوه ۱۴

۲-۵-۲ تثبیت شن‌های روان، بیابان‌زدایی و توسعه‌ی فضای سبز ۱۵

۶-۲ روش‌های کشت و توسعه‌ی کهور پاکستانی ۱۵

۷-۲ نشانگرها ۱۶

۱-۷-۲ ریزماهواره‌ها ۱۶

۲-۷-۲ ماهیت و مبدأ پلی مورفیسم ۱۷

۳-۷-۲ چگونگی ایجاد ریزماهواره‌ها ۱۸

۴-۷-۲ فراوانی ریزماهواره‌ها در ژنوم ۱۸

۵-۷-۲ برخی نقش‌های عملکردی ریزماهواره‌‌ها ۱۹

۶-۷-۲ کاربرد‌های ریزماهواره‌ها ۱۹

۸-۲ مطالعات ژنتیکی انجام شده ۱۹

فصل سوم: مواد و روش‎ها ۲۷

۱-۳ سال و محل اجرای تحقیق ۳۱

۲-۳ روش‌ها ۳۱

۱-۲-۳ تهیه‌ی نمونه‌ی گیاهی ۳۱

۲-۲-۳ استخراج DNA ژنومی ۳۳

۳-۲-۳ تعیین کیفیت و کمیت DNA استخراج شده ۳۵

۴-۲-۳ واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز ۳۶

۱-۴-۲-۳ اجزای واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز ۳۷

۲-۴-۲-۳ چرخه‌های حرارتی واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز ۳۷

۳-۴-۲-۳ الکتروفورز ژل افقی محصول واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز ۳۸

۱-۳-۴-۲-۳ تهیه‌ی ژل آگارز یک درصد ۳۸

۲-۳-۴-۲-۳ مشاهده‌ی قطعات تکثیر شده ۳۹

۵-۲-۳ الکتروفورز ژل عمودی ۳۹

۱-۵-۲-۳ تهیه ژل اکریل‌آمید ۳۹

۲-۵-۲-۳ رنگ‌آمیزی ژل اکریل‌آمید ۴۰

۳-۳ تجزیه و تحلیل داده‌های مولکولی ۴۱

۱-۳-۳ تجزیه خوشه‌ای ۴۲

فصل چهارم : بحث و نتایج ۴۳

۱-۴ استخراج DNA 45

۲-۴ کیفیت و کمیت DNA استخراج شده ۴۵

۱-۲-۴ نانودراپ ۴۵

۲-۲-۴ الکتروفورز ژل آگارز   ۴۶

۳-۴واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز ۴۶

۴-۴ داده‌های حاصل از لوکوس‌های پلی‌مورف ۴۹

۵-۴ نتایج آنالیز خوشه‌ای ۵۴

فصل پنجم : نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها ۵۷

۱-۵نتیجه‌گیری کلی ……….. ۵۹

۲-۵پیشنهادها  ۶۰

منابع .۶۱

فهرست منابع ۶۳

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۳ مشخصات جغرافیایی والد‌ها .۳۲

جدول ۲-۳ ترکیبات بافر استخراج CTAB .34

جدول ۳-۳ مشخصات آغازگرهایSSR .36

جدول ۴-۳ غلظت و مقدار اجزای واکنش PCR با آغازگرهای SSR .37

جدول ۵-۳ برنامه‌ی دمایی و زمانی واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز .۳۸

جدول۱-۴ شرایط بهینه شده واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز برای هر آغازگر .۴۷

جدول ۲-۴ دامنه‌های آللی مشاهده شده .۴۷

جدول ۳-۴ نسبت‌های گامتی کروموزوم‌های باند‌دار در یک گیاه اتوتتراپلوئید .۵۰

جدول ۴-۴فراوانی ژنوتیپی حاصل از تلاقی والد ۱۰۳B  (AAOO) با سایر والدها ۵۲

جدول ۵-۴فراوانی ژنوتیپی و فنوتیپی حاصل از تلاقی والد ۱۰۳B (AAOO)با سایر والدها ۵۲

جدول ۶-۴فراوانی ژنوتیپی حاصل از تلاقی والد۱۰۳B(AOOO)با سایر والدها ۵۲

جدول ۷-۴فراوانی ژنوتیپی و فنوتیپی حاصل از تلاقی والد۱۰۳B (AOOO)با سایر والدها ۵۳

 

فهرست اشکال

شکل۱-۲ Prosopis juliflora. شاخه و برگ و گل (X5/0)، میوه (X5/0)، غلاف ( X2)،گل (X5)، کاسه گل و تخمدان (X5)، (پاسیزنیک و همکاران، ۲۰۰۱ ۱۰

شکل ۲-۲ کشور‌هایی که P. julifloraدر آن‌ها وجود دارد ۱۱

شکل ۳-۲ این شکل یک‌رشته‌ی DNA (یکی از دو رشته‌ی هومولوگ) حاوی لوکوس ریزماهواره (AT)nرا نشان

می‌دهد ۱۶

شکل۱-۳ عکس هوایی نمونه های والدی ۳۲

شکل ۱-۴ تعیین غلظت DNA با استفاده از نانودراپ ۴۵

شکل ۲-۴ نمونه‌ی DNA استخراج شده ۴۶

شکل ۳-۴ چند شکلی حاصل از تکثیر با آغازگرMO9در برخی درختان فرزندی ۴۸

شکل۴-۴درخت فیلوژنی برخی درختان مورد آزمایش ۵۴

شکل۵-۴ دندروگرام به روشUPGMAبا استفاده از ماتریس فاصله جاکارد ۵۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0