تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار : پايان نامه‌ كارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار : پايان نامه‌ كارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار   (نمونه موردی: منطقه ۶  شهرداری شیراز حدفاصل محور معالی آباد و شهرک گلستان) با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار:

ریخت شناسی(مورفولوژی) شهری، را می­توان، دانش شناخت شکل و مطالعه ساختار شهر به عنوان سکونت­گاه انسان دانست. این دانش کمک می کند تا سلسله مراتب تغییرات شهری مشخص شود. با توجه به اینکه محیط فیزیکی، زمینه ساز رفتارها و تحولات اجتماعی –اقتصادی بعدی است، شناخت تغییرات فیزیکی برای پیش بینی تغییرات آتی ضروری است. از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده مورفولوژی شهرها، ساختار شبکه معابر و کاربری زمین می باشد. مطالعه ساختار شبکه معابر به منظور شناسایی توان و قابلیت­های آن در ارتباط با کاربری زمین و عوامل ترافیکی می تواند گزینه های سودمندی را دراختیار تصمیم ­سازان قرار دهد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین قابلیت های ساختاری معابر و کاربری زمین در حدفاصل محور معالی آباد و شهرک گلستان(منطقه ۶ شیراز) انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  هر بخش از شبکه شهری به لحاظ ساختاری از توانایی­ها و قابلیت­های به خصوصی برخوردار است که بایستی در مدیریت عرضه و تقاضای زیرساخت­ها  و خدمات ترافیکی مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین اگر کاربری های شهری، متناسب با ظرفیت شبکه توزیع شوند، سازمان فضایی شهر به حداکثرکارایی رسیده و شکل گیری مطلوب تری خواهد داشت.

کلیدواژگان: قابلیت ساختاری- کاربری زمین- گونه بندی شبکه معابر

 

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

مطابق با دیدگاه سیستمی، می توان محورهای سه گانه سازمان فضایی شهر را به صورت زیر متصور شد: الف)ویژگی­های ساختاری شبکه شهری: که شامل بررسی ساختار شبکه به خودی خود به عنوان یک گراف می باشد. لازم به ذکر است که گرایش به درک ساختار شبکه حمل و نقل محدود به جغرافی دانانی شده است، که ساختار فضایی شبکه حمل و نقل را به عنوان یک عنصر حیاتی توسعه شهری مطرح کرده اند(Parvithara et al.,2010).

ب) ویژگی­های کالبدی شبکه معابر: که شامل خصیصه ­های کالبدی از قبیل طول و عرض معبر، سلسله مراتب و نقش معبر، ظرفیت عبور و… می باشد.

ج)مطالعات کاربری زمین: که نحوه پخشایش کاربری­ها را مورد بررسی قرار می دهد (سلطانی،۴۵:۱۳۹۰).

از طرف دیگر، حمل و نقل و کاربری زمین، شکل دهندگان مرتبط سازمان فضایی شهر هستند. ابتدا تغییرات در کاربری باعث تغییر الگوهای تقاضای سفر می شود که جریان­های ترافیکی را بر زیر ساخت های حمل و نقل تحمیل می کند. دوم، جریان­های ترافیکی ایجاد شده، باعث ارتقاء تسهیلات حمل و نقل می شوند. سوم، تسهیلات حمل و نقل جدید، الگوی دسترسی را تغییر می­دهند که نتیجتاً باعث تغییر مکان فعالیت­ها و کاربری ها می شوند. در طی این فرآیند، هم حمل و نقل و هم کاربری زمین، توسعه می­یابند و تغییرات فضایی مانند تجمع و مرکز گرایی درشبکه به وجود می­آید(Levinson,2006).

علی رغم مطالعات وسیعی که روی ساختار شبکه و کاربری به صورت جداگانه انجام شده است، رابطه متقابل این دو مورد غفلت قرار گرفته است(Kasemsook,2003). در واقع، بررسی ارتباط متقابل حمل و نقل و کاربری زمین، از آنجا اهمیت دارد که اگر کاربری­های شهری، متناسب با ظرفیت شبکه، توزیع شده باشند، سازمان فضایی شهر به حداکثر بازدهی کالبدی رسیده و شکل­گیری موزونی را خواهد داشت.

به عبارت دیگر می­توان گفت تحلیل قابلیت­های ساختاری و بررسی میزان تطابق آن با ویژگی­های کالبدی شبکه معابر یکی از سطوح مطالعاتی است، که در کنار تحلیل میزان جذب و تولید سفر کاربری­های مستقر در اطراف شبکه قرار گرفته و می تواند سازمان فضایی شهر را به سمت شکل­یابی، رشد، تعادل و در نهایت توسعه موزون سوق دهد.

در این پژوهش به بررسی روابط متقابل ساختار شبکه و کاربری زمین در حدفاصل پل معالی ­آباد و شهرک گلستان پرداخته می شود. لازم به ذکر است که این محور، علی رغم اینکه کارکرد شریانی دارد، به دلیل استقرار کاربری­های ریز مقیاس در مجاورت آن،کارکرد محلی پیدا کرده است.

اهداف تحقیق

با توجه به موارد بیان شده، اهداف این تحقیق، شامل موارد زیر می باشند:

  • تعیین معیارهایی برای ارزیابی(گونه شناسی وطبقه بندی) شبکه معابر محدوده مورد مطالعه؛
  • تعیین وضعیت پخشایش کاربری­ها در مجاورت معابر محدوده مورد مطالعه؛ و
  • تعیین نقش کاربری های مستقر اطراف شبکه معابر بر عملکرد ترافیکی معابر.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی

فصل اول: مقدمه

۱-۱-کلیات   ۲

۱-۲- طرح مسئله و ضرورت تحقیق  ۳

۱-۳- اهداف تحقیق  ۵

۱-۴- سوالات تحقیق  ۵

۱-۵-فرضیات تحقیق  ۶

۱-۶-پیشینه تحقیق  ۶

۱-۶-۱-         مطالعات خارجی  ۶

۱-۶-۲-         مطالعات داخلی  ۱۳

۱-۷-   روش تحقیق  ۱۹

۱-۸-   مراحل تحقیق  ۲۲

 

فصل دوم: مبانی نظری

۲-۱-  مورفولوژی شهری  ۲۳

۲-۱-۱- مکتب مورفولوژی شهری انگلیسی  ۲۳

۲-۱-۲-  مکتب مورفولوژی شهری ایتالیایی  ۲۴

۲-۱-۳- مکتب مورفولوژی شهری فرانسوی  ۲۴

۲-۲- فرم (شکل) شهر ۲۶

۲-۳- سیستم حمل و نقل  ۲۷

۲-۳-۱- سیستم های شبکه ارتباطی  ۲۷

۲-۳-۲-  تیپولوژی شبکه معابر ۳۱

۲-۳-۲-۱- تیپولوژی ABCD   ۳۲

۲-۳-۲-۲-  خیابان ها و الگوها ۳۶

۲-۳-۳- پارامترهای اندازه گیری مشخصات شبکه معابر ۳۶

۲-۳-۵-         سلسله مراتب شبکه معابر ۴۶

۲-۳-۶-         کنترل های طراحی  ۵۷

۲-۳-۷-         نقش شبکه معابر در تولید و جذب سفر ۵۷

۲-۴-کاربری زمین  ۵۸

۲-۴-۱-  نقش کاربری در تولید و جذب سفر ۵۸

۲-۵-ارتباط کاربری زمین و حمل و نقل  ۶۲

۲-۵-۱- مدلسازی حمل و نقل و کاربری زمین  ۶۷

۲-۶-   تجارب جهانی  ۷۱

۲-۶-۱-         کشور هلند  ۷۱

۲-۶-۲-         ایالت کالیفرنیا ۷۱

۲-۶-۳-         ایالت نیوجرسی  ۷۲

۲-۶-۴-         سئول  ۷۲

۲-۷-   تدوین چارچوب نظری  ۷۲

۲-۸-جمع بندی  ۳۹

 

فصل سوم: معرفی بستر مطالعاتی و روش شناسی تحقیق

۳-۱- معرفی بستر مطالعاتی  ۷۷

۳-۱-۱-  معرفی شهر شیراز ۷۷

۳-۱-۲-  معرفي اجمالي منطقه ۶ شهرداري شيراز ۸۵

۳-۱-۳-   محدوده مورد مطالعه  ۹۲

۳-۲- روش شناسی تحقیق  ۹۵

۳-۲-۱- تجزیه و تحلیل شبکه معابر ۹۵

۳-۲-۲-  تجزیه و تحلیل کاربری زمین  ۱۰۳

۳-۲-۳-  تجزیه و تحلیل رابطه بین شاخص های ساختاری معابر و کاربری زمین  ۱۰۳

۳-۳- جمع بندی  ۷۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۴-۱- تجزیه و تحلیل شبکه معابر ۱۱۰

۴-۱-۱- پارامترهای تحلیل فضایی  ۱۱۲

۴-۱-۲- گونه بندی معابر بر اساس قابلیت ساختاری  ۱۱۸

۴-۱-۳- گونه بندی معابر بر اساس حجم ترافیک   ۱۲۰

۴-۱-۴- تحلیل گونه بندی معابر بر اساس حجم ترافیک و قابلیت ساختاری  ۱۲۲

۴-۱-۵-تحلیل ساختار شبکه معابر در محدوده مورد مطالعه بر اساس الگوی

پیشنهادی مارشال  ۱۲۶

۴-۱-۷- تحلیل سلسله مراتب شبکه معابر در محدوده مورد مطالعه  ۱۳۱

۴-۲- تحلیل کاربری زمین  ۱۳۳

۴-۳- همبستگی بین تراکم مکانی کاربریها و شاخص های ساختاری معابر ۱۴۰

۴-۴-  تحلیل تاثیر پذیری حجم ترافیک   ۱۴۲

۴-۵- مدلسازی رگرسیون  ۱۴۴

۴-۶- تفاوت میان حجم واقعی و حجم پیش بینی شده برای شبکه معابر ۱۴۵

۴-۷- جمع بندی  ۱۱۲

 

فصل پنجم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۵-۱- جمع بندی  ۱۵۱

۵-۲- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش    ۱۵۵

۵-۳- پیشنهادات و سیاستگذاری  ۱۵۷

۵-۴- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  ۱۵۸

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی         ۱۵۹

منابع انگلیسی       ۱۶۱

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۱: اجزای سازمان فضایی شهر ۴

شکل ۲: نمودار مراحل تحقیق  ۲۰

شکل ۳:سیستم ارتباطی شعاعی  ۲۸

شکل ۴: عکس هوایی شهر مشهد مقدس   ۲۸

شکل ۵:سیستم ارتباطی شطرنجی  ۲۹

شکل ۶: عکس هوایی شهر بجنورد ۲۹

شکل ۷:سیستم ارتباطی حلقوی  ۳۰

شکل ۸: عکس هوایی شهر همدان  ۳۱

شکل ۹:تیپولوژیABCD   ۳۲

شکل ۱۰: ساختار و ترکیب تیپولوژی  ABCD   ۳۴

شکل ۱۱:الگوی پیشنهادی مارشال برای ساختار شبکه معابر ۳۵

شکل ۱۲:نمودار روت گرام  ۳۶

شکل ۱۳: نمودار رابطه عملکردهای شبکه معابر ۳۹

شکل ۱۴:الگوهای اتصال شبکه  ۴۳

شکل ۱۵:الگوهای محتمل سفر در شبکه حمل و نقل  ۴۴

شکل ۱۶: جایگاه دسترسی در چرخه حملونقل و کاربری زمین و اهمیت   ۴۶

شکل ۱۷: نظریه سلولی بوکانان  ۴۸

شکل ۱۸:ارتباط بین عملکردهای دوگانه معابر ۴۹

شکل ۱۹: : تم های طبقه بندی راهها(a:طبقه بندی بر اساس فرم،b:طبقه بندی بر اساس   ۵۱

شکل ۲۰:طبقه بندی راهها بر اساس فرم  ۵۲

شکل ۲۱:طبقه بندی راهها بر اساس کاربرد ۵۲

شکل ۲۲: الگوی شبکه معابر پیشنهادی توسط استفان مارشال  ۵۴

شکل ۲۳: سلول زیست محیطی  ۵۴

شکل ۲۴: رابطه بین سطح عملکردی کاربری و جذب سفر ۵۹

شکل ۲۵: چرخه ارتباط متقابل کاربری زمین و حمل و نقل  ۲۷

شکل ۲۶: اجزای سیستم حمل و نقل و کاربری  ۶۳

شکل ۲۷:مدل پایه حمل و نقل و کاربری  ۶۷

شکل ۲۸: مدل مفهومی تحقیق  ۷۳

شکل ۲۹: مرحله اول توسعه شهر شیراز ۷۹

شکل ۳۰: مرحله دوم توسعه شهر شیراز ۸۰

شکل ۳۱: مرحله سوم توسعه شهر شیراز ۸۲

شکل ۳۲: عکس هوایی از منطقه ۶ شیراز ۸۵

شکل ۳۳: نمونه هایی از تحلیل ساختار شبکه معابر ۹۶

شکل ۳۴: عناصر تجزیه و تحلیل شبکه معابر ۹۷

شکل ۳۵: نمونه ای از تجزیه و تحلیل شبکه  ۹۹

شکل ۳۶: محیط نرم افزارDepth map  ۱۰۲

شکل ۳۷: نمونه هایی از خروجی نرم افزار Depth map  ۱۰۲

شکل ۳۸: الگوی معابر محدوده بر اساس الگوی پیشنهادی مارشال  ۱۳۱

شکل ۳۹: بولوار دکتر شریعتی  ۱۳۸

شکل ۴۰: بولوار آیت ا… میرزای شیرازی  ۱۳۸

شکل ۴۱: نمودار تراکم مکانی کاربریها در مجاورت معابر محدوده ۱۳۹

شکل ۴۲: تراکم مکانی کاربریها در مجاورت معابر محدوده ۱۳۹

 

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0