بخش طرح توجیهی

انواع طرح توجیهی و طرح کارافرینی  وزارت کار و رفاه اجتماعی بروز شده برای تولید و شروع مطمئن کاری که علاقمندید…

0