بخش بانک اطلاعات

پیدا کردن مخاطبان هدف جزء لاینفک برای انجام تبلیغات هدفمند وموثر هستش.به همین منظور مسترداک با تهیه بانک موبایل مشاغل و  بانک موبایل همراه اول کشور  با کیفیت و فعال و با قیمتی مناسب برای کاربران خود مشکل پیدا کردن مخاطبان هدف رو برطرف کرده است.

0